Ordenem la Història

Timeline created by pablolr0
In History
 • 200,000 BCE

  Bifaç

  Bifaç
 • Period: 200,000 BCE to 10,000 BCE

  PALEOLÍTIC

 • Period: 10,000 BCE to 6000 BCE

  NEOLÍTIC

 • 9000 BCE

  Agricultura

  Agricultura
 • Period: 6000 BCE to 4000 BCE

  EDAT DELS METALS

 • Period: 4000 BCE to 476

  EDAT ANTIGA

 • 1800 BCE

  Numància

  Numància
 • 1200 BCE

  Colònies fenícies

  Colònies fenícies
 • 1000 BCE

  Falcata

  Falcata
 • 800 BCE

  Castro celta

  Castro celta
 • 500 BCE

  Aparició del ferro

  Aparició del ferro
 • 426 BCE

  Dama d’Elx

  Dama d’Elx
 • 218 BCE

  2na Guerra Púnica

  2na Guerra Púnica
 • 218 BCE

  Romanització

  Romanització
 • 418

  Regne Visigot

  Regne Visigot
 • Period: 476 to 1492

  EDAT MITJANA

 • 756

  Emirat de Còrdova

  Emirat de Còrdova
 • 1200

  Art romànic

  Art romànic
 • 1394

  La Façana de la Catedral de Murcia

  La Façana de la Catedral de Murcia
 • 1479

  Unió dinàstica entre Castella i Aragó

  Unió dinàstica entre Castella i Aragó
 • 1490

  Tirant lo Blanch

  Tirant lo Blanch
 • 1492

  Conquesta de Granada

  Conquesta de Granada
 • Period: 1492 to

  EDAT MODERNA

 • 1503

  Gioconda

  Gioconda
 • 1517

  La Reforma de Luter

  La Reforma de Luter
 • 1519

  Les Germanies

  Les Germanies
 • 1542

  Llei d'Indies

  Llei d'Indies
 • 1547

  Cervantes

  Cervantes
 • Expulsió dels Moriscos

  Expulsió dels Moriscos
 • Guerra de Successió

  Guerra de Successió
 • Decret de Nova planta del Regne de València

  Decret de Nova planta del Regne de València
 • Carles III i la Il·lustració

  Carles III i la Il·lustració
 • Period: to

  EDAT CONTEMPORÀNIA

 • La Constitució de 1812

  La Constitució de 1812
 • Picasso

  Picasso
 • La II República

  La II República
 • La Guerra Civil

  La Guerra Civil
 • La Transició

  La Transició
 • El colp del 23 F

  El colp del 23 F
 • L’entrada d’Espanya a la UE

  L’entrada d’Espanya a la UE
 • La universitat de Lleida

  La universitat de Lleida