Images

EDAT MODERNA

 • Jun 13, 1493

  Joan Lluis Vives

  Joan Lluis Vives
  Defensava l'erasmisme, utilitzava el valencià
 • Period: Jun 1, 1500 to

  SEGLE XVU

 • Period: Jun 2, 1500 to

  Renaixement

  El Renaixement és un nom que s'aplica a l'època artística que dóna començament a l'Edat Moderna i en què es reflecteixen els ideals del moviment humanista que va desenvolupar-se a Europa el segle XV
 • Period: Jun 1, 1516 to Jun 1, 1556

  Carles I

 • Jun 1, 1517

  Martí Luter inicia la Reforma

  Martí Luter inicia la Reforma
  La Reforma protestant va ser un moviment de reforma cristiana a Europa que va començar Martí Luter amb les Noranta-Cinc Tesis
 • Jun 1, 1519

  Inici del conflicte de les Germanies a València

  Inici del conflicte de les Germanies a València
  Durant el regnat de Carles I, a València i al Mallorca, es produeix la Guerra de les Germanies, que enfronta les capes mitjanes urbanes i els llauradors contra l'aristocràcia.
 • Jun 2, 1523

  Cort del virregnat de Germana de Foix

  Cort del virregnat de Germana de Foix
 • Jun 13, 1524

  TEATRE BILINGÜE: La Vesita, Joan Ferrandis d'Herèdia

  Obra dramàtica reflecteix el procés de substitució lingüística de l'època. Es situa a l'entorn de la cxort del virregnat de Germana de Foix, i després del duc de Calàbria. Els nobles d'aquesta cort tendien a la diglòssia; així, empraven el valencià en l'àmbit familiar i el castellà en contextos cultes, com la literatura.
 • Jun 13, 1530

  Pere Serafí

  Màxim representant de la cançó renaixentista, pretengué renovar la nostra lírica amb la incorporació de formes renaixentistes.
 • Jun 1, 1533

  Francisco Pizarro conquesta l'imperi Inca

  Francisco Pizarro conquesta l'imperi Inca
 • Jun 13, 1535

  TEATRE BILINGÜE: El cortesano, Lluís de Milà

  Obra dramàtica reflecteix el procés de substitució lingüística de l'època. Es situa a l'entorn de la cxort del virregnat de Germana de Foix, i després del duc de Calàbria. Els nobles d'aquesta cort tendien a la diglòssia; així, empraven el valencià en l'àmbit familiar i el castellà en contextos cultes, com la literatura.
 • Jun 2, 1536

  Mort de Erasme de Rotterdam

  Mort de Erasme de Rotterdam
  Va contribuir a la formació de l'Erasmisme, que intenta coinciliar l'Humanisme amb l'ideari cristià
 • Period: Jun 1, 1545 to Jun 1, 1563

  Concili de Trento

 • Jun 2, 1550

  Atacs de pirates i corsaris

  Atacs de pirates i corsaris
  El bandolerisme ès un fenomen molt caracteristic del segle XVII, que es conseqüencia de la crisi social i política de la Corona Ctalanoaragonesa.
 • Period: Jun 1, 1556 to

  Felip II

 • Jun 2, 1562

  Publicació de "Flor de enamorados"

  Publicació de "Flor de enamorados"
  Cançone rmés important de Joan Timoneda.Es un recull de 277 poemes, dels quals 52 són en valencià i un de biligüe, dirigit a un públic ampli i mitjà
 • Jun 2, 1563

  Contrareforma

  Contrareforma
  És el moviment de la Reforma Catòlica suscitat a partir del Concili de Trento. En aquest concili, l'esglèsia catòlica va redifinir els dogmes i va dictar una nova moralitat
 • Jun 1, 1571

  La Batalla de Lepanto

  La Batalla de Lepanto
  La Batalla Naval de Lepant va tenir lloc el 7 d'octubre de 1571 al golf de Lepant. S'hi van enfrontar els turcs otomans contra la Lliga Santa. Els cristians van resultar guanyadors, i només 30 galeres turques es van salvar, així aturaren l'expansionisme turc pel Mediterrani Occidental.
 • Jun 13, 1571

  Annexio de Portugal als regnes hispanics

  Annexio de Portugal als regnes hispanics
 • Jun 2, 1579

  Francesc Vicent Garcia

  Francesc Vicent Garcia
  Poeta barroc més important de les nostres lletres.
  L'obra d'aquest autor presenta dues característiques: d'una banda una poesia elegant i artificiosa, de carcater cortesà i d'altra banda composicions d'un caràcter burlesc i popular.
 • Jun 1, 1580

  Fracas de l'Armada Invencible

  Fracas de l'Armada Invencible
  La flota de Felip II es enviada a Anglaterra per a conquistar-la i restaurar-hi el catolicisme
 • Period: Jun 2, 1580 to

  Barroc

  Fou un moviment cultural que es va estendre a la literatura, la pintura, l'arquitectura, la dansa i la música des del 1600 fins 1750 aproximadament. L'estil Barroc va sorgir a principis del segle XVII, després del Concili de Trent a Itàlia. D'ací es va estendre cap a la major part d'Europa.
 • Period: to

  Felip III

 • Period: to

  SEGLE XVII

 • Expulsió dels moriscos

  Expulsió dels moriscos
  Durant el regnat de Felip III, hi ha l'expulsio dels moriscos, la qual coasa implica un trasbals econòmic i social total per al Regne de València
 • Period: to

  Guerra dels Trenta Anys

  Espanya i Àustria contra França i les altres potències europees
 • Period: to

  Felip VI

 • Francesc Mulet

  Va ser mestre en arts i catedratic de filosofia moral a la Universitat de València
 • Misteri d'Elx

  Misteri d'Elx
  És una representació teatral que recrea la Mort, Assumpció i Coronació de la Mare de Déu que se celebra a Elx des de l'edat mitjana.
 • Presència de bandolers

  Presència de bandolers
 • Period: to

  Carles II

 • Period: to

  Felip V

 • Period: to

  SEGLE XVII

 • Period: to

  Guerra de Successió

 • Period: to

  La Il·lustració

  La iŀlustració és un corrent filosòfic, polític i social, que apareix a França, el Regne Unit i Alemanya i que després s'estén a d'altres parts d'Occident durant el segle XVIII.l'intens impuls demogràfic i econòmic i l'eclosió del pensament iŀlustrat van obrir les portes a una època de revolucions burgeses encapçalades per la Revolució Francesa i per la Revolució Industrial.
 • Batalla d'Almansa

  Batalla d'Almansa
  En la Batalla d'Almansa (25 d'abril del 1707), les tropes de Felip V derroten les de l'arxiduc Carles d'Àustria en el context de la Guerra de Successió. Això comportarà que Castella ocupi el Regne de València per dret de conquesta, i així aquest perd tots els furs concedits fins aleshores i els són imposats els Decrets de Nova Planta
 • Decret de Nova Planta

  Decret de Nova Planta
  Els Decrets de Nova Planta són el conjunt de lleis sancionades i promulgades per Felip V a l'inici del seu regnat que implantaren l'absolutisme a la Monarquia d'Espanya. Foren abolits els Furs i les Constitucions dels estats de la Corona d'Aragó, quedant derogades també les institucions pròpies que vetllaven pel seu acompliment
 • Tractat d'Utrecht

  Tractat d'Utrecht
  El Tractat d'Utrecht és un tractat de pau signat a Utrecht entre Espanya i França i els seus enemics bèlics, que donà lloc al final de la Guerra de Successió espanyola.
 • LLUÍS GALIANA I CERVERA, un dels precedents de la Renaixença

  Va escriure la seua obra erudita en llatí i castellà. Ha estat considerat un dels precedents de la Renaixença valenciana.
 • Period: to

  Ferran VI

 • Publicació de la Enciclopedia

  Publicació de la Enciclopedia
 • Period: to

  Carles III

 • OBRA EN PROSA: Rondalla de Rondalles, de Lluís Galiana

  Obra rica en refranys i expresions populars que no té relació amb l'estètica del Neoclassicisme, encara que es troba dins d'aquest període.
 • OBRA EN PROSA: Calaix de Sastre, de Baldó de Maldà

  Obra rica en refranys i expresions populars que no té relació amb l'estètica del Neoclassicisme, encara que es troba dins d'aquest període.
 • Period: to

  Carles IV

 • S'inicia la Revolució Francesa

  S'inicia la Revolució Francesa
  Es coneix com a Revolució francesa al procés social i polític ocorregut a França entre 1789 i 1799, les principals conseqüències del qual van ser: el derrocament de Luis XVI, l'abolició de la monarquia a França i la proclamació de la Iª República.
  Les causes més influents van ser: la incapacitat de les classes governants per fer front als problemes d'Estat, la indecisió de la monarquia, els excessius impostos que requeien sobre la pagesia i l'empobriment dels