Fets històrics i culturals d'occident

 • 476

  Caiguda de l'Imperi Romà d'occident

  Els anomenats "barbars" aprofiten la crisi del Imperi Romà per a cnoquistar les seves terres.
  Concretament ,al nostre territori es van assentar els visigods.
 • Period: 476 to Sep 23, 1492

  Edat mitjana

 • Period: 476 to Sep 23, 1000

  Alta Edat mitjana

 • Sep 23, 711

  Invasió musulmana de la península

  Els musulmans va ser una societat que, dominant gran part de la península, van introduir diferents técniques de cultiu, moltísims invents, diferents costums... va ser una societat que va canviar la forma de viure del cristians i gràcies a ella tenim coneixements fonamentals del món
 • Period: Sep 23, 1000 to Sep 23, 1452

  Baixa Edat mitjana

 • Sep 23, 1100

  Les croades

  Va ser una lluita entre musulmans i cristians per conquestar Terra Santa, Jerulasem. Va ser una gran derrota per als cristians, que no van conquestar les terres que tant volien
 • Sep 23, 1100

  Expansió de l'art romànic

  El romànic sorgix a Europa com a conseqüència de la prosperitat material i de la renovació espiritual
 • Sep 23, 1200

  Expansió de l'art gòtic

  El sorgiment i desenvolupament del Gòtic coincidix amb canvis notables a Europa i els edifics és van construir mes grans i alts perquè el que els cristians desitjaven era apropar-se mes a Déu."
 • Sep 23, 1238

  Jaume I conquesta València

  Després de conquestar Mallorca i Aragó, el rei Jaume I va entrar a València el 9 d'Octubre de 1238
 • Sep 24, 1452

  Imprenta

  Johannes Gutenberg va ser el creador de un dels invents més revolucionaris de tots els temps, que va permetre le difusió de textos de forma ràpida i eficaç
 • Sep 24, 1452

  Caiguda de l'Imperi Romà d'orient

  El Imperi Romà d'orient, més conegut com Imperi bizantí, va ser conquistat pels turcs a 1452, després d'haver governat en part d'Europa y de Àsia
 • Period: Sep 24, 1452 to

  Renaiximent

 • Sep 24, 1492

  Descovriment d'Amèrica

  Aquest descovriment va suposar un canvi d'època, va produïr canvis en tota Europa, va ser el descovriment que va alçar al Imperi Espanyol i que va fer que aquest Imperi es convertisca en el més poderos del món.
 • Period: Sep 24, 1492 to

  Edat moderna

 • Sep 24, 1520

  Reforma protestan

  Al segle VI, molts religiosos, pensadores i reis van intentar canviar les costums de la iglèsia catòlica, especialment respecte a les pretensions papals i va fer que gran part d'Europa es convertisca en el que es va denominar "protestants". Aquestes persones van formar la seva propia forma de pensar respecte a Déu i a la religió cristiana
 • Sep 24, 1559

  Contrareforma catòlica

  Els catòlics es van adonar que gran part del seus seguidors es van convertir en protestants, i per això, van crear la contrareforma, per a evitar que més dels seus subdits es feren protestants
 • Period: to

  Barroc

 • Expulsió dels moriscos

  Felip III d'Espanya va decretar l'expulsió dels moriscos, descendents de la població de religió musulmana convertida al cristianisme. Eren un gruo social apartat dels demés, tenien menys drets i no estava ben vist ser morisc.
 • FIn de la hegemonia d'Espanya a Europa

  Espanya va perdre el seu poder a Europa en la Guerra del trenta anys, una guerra entre catòlics contra protestant, després de la qual França va regnar a Europa.
 • Period: to

  Neoclasicisme

 • Revolució industrial

  Va ser un periode históric en el qual Europa patix el major conjunt de transformacions socioeconòmiques, tecnològiques i culturals de la història de la humanitat.
 • Independencia dels Estats Units

  Les colonies britàniques d'América del Nord es van revelar contra l'Imper Británic i va finalitzar la guerra amb la victoria dels americans.
 • Revolució francesa

  Va ser un aconteciment pel qual es va canviar de periode històric i en el que es van produïr canvis polítis i sociales que encara regnen a la nostra societat actual
 • Period: to

  Edat contemporània

 • Period: to

  Romanticisme

 • Period: to

  Realisme

 • Pérdua de Cuba i Filipines

  Els resultats de la guerra de Cuba van ser catastròfics per a Espanya. Va supossar la pérdua de Cuba i les demés colònies espanyoles a Amèrica i van ser els Estatis Units quins van governar a aquests territoris, implantant l'anglés com a llengua oficial i l'espanyol com a llengua minoritzada.
 • Primera Guerra Mundial

  Va ser una de les majors guerres de toda la nostra història, que va involcurar a les majors potencies del món en dos bans oposats. Finalment van ser els "Aliats" els guanyadors de la guerra.
 • Revolució rusa

  Constituïx un dels fenòmens més importants del segle XX. Un Imperi governat per un autòcrata es va transformar en una república federal socialista.
 • Guerra civil Espanyola

  Va ser un conflicte social, polític i militar que es va produïr a Espanya i que va enrentar a dos bans: el ban republicà contra el ban nacional. Aquesta guerra va ser la causant de millons de morts i va fer que Espanya no lluitara a la Primera Guerra Mundial. Va ser el ban nacional el que va guanyar la guerra.
 • Segona Guerra Mundial

  Va ser un conflicte militar en el que es van veure implicats la gran part de les naciones del món i totes les grans potències. Va ser la major guerra de la història.
 • Caiguda del mur de Berlín

  Alemanya estava dividida en dos parts i el mur de Berlin separaba la ciutat en dos parts. La caiguda d'aquest mur va supossar. Els alemanys es van enfrentar al govern de l'Est d'Alemanya i, després de moltes manifestacions, el ciutadans de l'Alemanya de l'Est van conquestar el mur de Berlín. A la altra part del mur, ciutadans esperaven als familiars que vivien en l'altra part del mur. Va ser un gran aconteciment històric que podem veure en televisió.