Eu

Fets històrics i etapes més rellevants d'occident.

 • 476

  Caiguda del imperi Romà d'occident.

  Caiguda del imperi Romà d'occident.
  Entre les causes que van invocar la caiguda de l'imperi d'occident està el començament de la invasió germànica, l'empitjorament del clima en el nord, l'explosió demogràfica dels pobles bàrbars, el nomadisme d'aquests, i la pressió dels pobles asiàtics, hunos sobretot (que van arribar a envair l'Imperi). Entre les causes del seu triomf estan: la superioritat militar, l'establiment anterior de població germànica i la crisi de les institucions polítiques romanes.
 • Period: 476 to Sep 26, 1100

  Alta edat mitjana

 • Period: 476 to Sep 26, 701

  Regne visigot

 • Period: 476 to Sep 23, 1492

  EDAT MITJANA.

  L'inici al segle V amb la caiguda de l'Imperi Romà, l'any 476, i el final al segle XV amb la caiguda de Constantinoble.
 • Sep 26, 711

  Invasió musulmana.

  Invasió musulmana.
  Es el procés polític i militar que al llarg del segle VIII explica la formació i consolidació d'Al-Ándalus musulmà, així com la gènesi dels principals regnes cristians medievals peninsulars. Esta va ser una societat la cual va canviar molts aspectes de vida, respecte la societat anterior.
 • Sep 26, 1001

  Croades.

  Croades.
  Les croades van ser una sèrie d'expedicions militars, organitzades pels cavallers de la cristiandat occidental, sota l'adreça de la Santa Seu, amb la finalitat d'expulsar als musulmans dels Sants Llocs.
 • Sep 26, 1001

  Art Romànic.

  Art Romànic.
  L'art gòtic és un estil artístic propi de l'època Medieval. Es va desenvolupar a França i després es va escampar per la resta d'Europa. El seu desenvolupament va començar a mitjan segle XII i va arribar fins a principis del segle XVI.Va ser una època de desenvolupament urbà i comercial; va augmentar el poder monàrquic; va haver-hi avanços científics i va nàixer la burgesia.L'art gòtic es va caracteritzar per les seues monumentals escultures, la seua vistosa arquitecturai el seu particular estil.
 • Period: Sep 26, 1100 to Sep 26, 1492

  Baixa edat mitjana

 • Sep 26, 1201

  Art Gòtic.

  Art Gòtic.
  L'art gòtic es desenvolupa en el món cristià dependent de Roma, principalment França, des de la segona meitat del segle XII al primer terç del segle XVI. Es va denominar gòtic, com a equivalent a "nòrdic" i "bàrbar". Contribueix al seu desenvolupament l'increment del moviment comunal, deixant de ser art monàstic, com el romànic, per a ser l'expressió del profund esperit religiós de la ciutat.
 • Sep 26, 1238

  Jaume I conquesta València.

  Jaume I conquesta València.
  El nou d'octubre és el Dia de la Comunitat Valenciana, en el qual es commemora l'entrada en aqueixa data de 1238, del rei de la Corona d'Aragó Jaime I en la ciutat de València, posant fi al domini musulmà que imperava en la mateixa.
 • Sep 23, 1452

  Imprenta

  Imprenta
  Durant els segles de l'Edat Mitjana, juntament amb la invenció del paper, van cercar un procediment que, en lloc de copiar els escrits a mà, els permetera obtenir moltes reproduccions iguals d'un mateix original.
 • Sep 26, 1453

  Caiguda de l'imperi Romà d'orient.

  Caiguda de l'imperi Romà d'orient.
  Després de la caiguda de l'Imperi Romano d'Occident, els emperadors d'Orient, entre els quals destaca Justiniano I, van intentar recuperar l'esplendor de l'antiga Roma, tant a nivell territorial com a cultural. L'imperi Romano d'Orient, va perdurar encara deu segles. Va romandre en peus fins a l'any 1453, quan els turcs del sultà Mehmet II van prendre Bizanci.
 • Sep 23, 1492

  Descobriment d'amèrica

  Descobriment d'amèrica
  El 12 d'octubre de 1492, Cristóbal Colón, un marí italià als serveis dels reis d'Espanya, va arribar al continent americà en tres naus anomenades caravel·les, creient haver arribat a les Índies.
 • Period: Sep 23, 1500 to

  REINAIXEMENT.

  El Renaixement és un nom que s'aplica a l'època artística, i per extensió cultural, que dóna començament a l'Edat Moderna i en què es reflecteixen els ideals del moviment humanista que va desenvolupar-se a Europa el segle XVI.
 • Sep 26, 1501

  Reforma protestant.

  Reforma protestant.
  Durant el segle XVI, diversos religiosos, pensadors i polítics van intentar provocar un canvi profund i generalitzat en els usos i costums de l'Església catòlica en l'Europa Occidental, especialment pel que fa a les pretensions papals de domini sobre tota la cristiandat.
 • Sep 26, 1550

  Contrareforma catòlica.

  Contrareforma catòlica.
  La Contrareforma catòlica va tractar de frenar la propagació de la Reforma Protestant. El Papa Pablo III va instar als sacerdots catòlics a dedicar-se més als deures espirituals i va convocar a una comissió per a asseure les bases de la Reforma catòlica.
 • Period: to

  BARROC.

  L'art Barroc, a més d'un període de la història de l'art, fou un moviment cultural que es va estendre a la literatura, la pintura, l'arquitectura, la dansa i la música des del 1600 fins 1750 aproximadament.
 • Expulsió moriscos.

  Expulsió moriscos.
  L'expulsió d'aquests antics musulmans, oficialment convertits al catolicisme però que en la seua majoria seguien conservant els seus costums, va afectar especialment a Sevilla que, amb 7.000 moriscs, era la població espanyola amb major nombre d'aquests cristians nous.
 • Period: to

  NEOCLASSICISME.

  Al segle XVIII se li coneix com el Segle de les llums perquè l'home rebutja tot allò que li siga impost i només admet el que li arriba a través de la llum de la seua raó.
 • Revolució industrial

  Revolució industrial
  A partir del segle XVIII s'inicia a Europa un procés de canvi econòmic cridat la revolució industrial. Aquest canvi produirà la desaparició de la societat tradicional basada en el rural i controlada per la noblesa i l'aparició de la societat moderna, basada en la indústria i en el control d'una altra classe social, la burgesia.
 • Fundació dels EUA

  Fundació dels EUA
  Independecia dels estats units de amèrica.
 • Revolució francesa

  Revolució francesa
  La revolució francesa va ser un intent i violent per a acabar amb les arbitrarietats de l'antic règim, es va realitzar a França, a finalitats del segle XVII, però les seues idees es van estendre ràpidament sobre tota Europa.
 • Period: to

  EDAT CONTEMPORÀNIA.

 • Period: to

  ROMANTICISME.

  El Romanticisme com a moviment cultural i polític s'originà a Alemanya a final del segle XVIII, inicialment com a moviment literari però que ràpidament passà a influenciar totes les arts.
 • Period: to

  REALISME-MODERNISME.

 • Perdua de Filipines i Cuba.

  Perdua de Filipines i Cuba.
  L'any 1898 amb el tractat de París, on van estar presentes tots els participants de la guerra. Estats Units i Espanya van signar un tractat on es negociava la "llibertat" de Cuba, Puerto Rico i Filipines.
 • Period: to

  Modernisme, avantguardes, noucentrisme.

 • 1º guerra mundial.

  1º guerra mundial.
  En les dècades prèvies a la Primera Guerra Mundial, els països europeus van viure una època de tensions i rivalitats per augmentar els seus respectius imperis colonials. Aquestes tensions imperialistes van provocar el seu agrupament en blocs. Que van acabar per fer una guerra, la qual va anar en la qual va haver-hi més morts.
 • Revolució Rusa.

  Revolució Rusa.
  La Revolució russa de 1917 va ser un moviment polític a Rússia que va culminar en 1917 amb l'expulsió del govern provisional que havia reemplaçat el sistema tsarista, la qual cosa va portar finalment a l'establiment de la Unió Soviètica, que va durar fins a la seua caiguda en 1991.
 • Guerra civil.

  Guerra civil.
  La Guerra Civil Espanyola va ser un conflicte social, polític i militar (que més tard repercutiria també en un conflicte econòmic) que es va desencadenar a Espanya després de fracassar el colp d'estat del 17 i 18 de juliol de 1936 dut a terme d'una banda de l'exèrcit contra el govern de la Segona República Espanyola.
 • 2º guerra mundial.

  2º guerra mundial.
  La segona guerra mundial va ser un conflicte armat que es va estendre pràcticament per tot el món. Els principals bel·ligerants van ser, d'un costat, cridades les potències de l'eix, i de l'altre, les potències aliades. La guerra va ser en molts aspectes una conseqüència, després d'un difícil parèntesi de vint anys, de les greus disputes que la primera guerra mundial havia deixat sense resoldre.
 • Period: to

  POSTGUERRA.

 • CAIGUDA DEL MUR DE BERLÍN.

  CAIGUDA DEL MUR DE BERLÍN.
  En 1989, sota la pressió del món, el govern de l'Alemanya democràtica, va acceptar l'obertura de fronteres i l'esfondrament del Mur de Berlín.