musulman a la peninsula

By lol78
 • 570

  naixament de mahoma

  mahoma deix a medina
 • 622

  l'expansio de l'islam amb mahoma

  va ser perseguit mahoma i aquesta fugida va fe coneguda com l'hégira. Mohama va organitzar un exercit que va comquerir la meca
 • 632

  EL comerciant de la Meca

  El comers Va predicar Una nova Religio: l'islam es un relogion monoteista que te Ala com a Deu unic
 • 661

  L'islam despres de Mohama

  Omeies mebres de la primera dinastia arab que va governar els musulmans va aconsegir el poder, Demasc va pasar a ser la capital
 • 711

  Batalla de guadalete

  Els serranis van ocupar la peninsula iberica sense gaire resistencia
 • 722

  Nuclis de resiséncia

  Es una configurava aixi un primer nucli que donaria pas al naixament del regne d'asturias
 • 750

  Abbassides

  Descedents de l'oncle de mohama van enderrocar els omeies, els omies van traslladar la capital a Bagdad
 • 786

  Abd al-Rahman l

  supervivent de la matanca, es van refugir al-Andalus. Es van proclamar emir indepedent
 • 929

  abd al-Raman lll

  va fer un pas mes i va reclarar la independénsia religiosa sobre Bagdad
 • 1031

  califes de cordova

  conttolava ciutat tan important com: saragossa, tortosa, valénsia
 • 1212

  El declivi d'al-Andalus

  La batalla de las Navas de Tolosa
 • 1492

  descubriment de america

  colom va desubrir america