Zigurat2 con carteles

Mesopotàmia i Egipte

 • 3200 BCE

  l´escriptura a Egipte

  l´escriptura a Egipte
  Els egipcis van crear l'escriptura jeroglifica, en el qual els diversos dibuixos o pictogrames representaven sons,paraules i idees.
 • 3100 BCE

  Unificació de l´Alt i Baix Egipte

  Unificació de l´Alt i Baix Egipte
  Durant el V mil·leni a.C., les tribus que viven disperses per tot el territori es van concentrar a la riba del nil. Vers el 3000 a.C., el rei Narmer va unificar el baix i alt egipte i es va coronar farao dels dos regnes.
 • 2900 BCE

  l´escriptura a Mesopotàmia

  l´escriptura a Mesopotàmia
  L'escriptura cuneïforme es va desnvolupar a Mesopotamia i consistia en diferets signes amb el valor fonètic d'una sil·laba.
 • 2550 BCE

  la piràmide de Keops

  la piràmide de Keops
  Era constuccio de grans dimensions q servia com a llar eterna dels faraons. a dins es guardava la momia, que representava l'espirit difunt.
 • 1890 BCE

  Imperi babilònic

  Imperi babilònic
  Babilònia va ser un antic Estat localitzat a la regió central-sud de Mesopotàmia, tenint el seu epicentre a la ciutat homònima i que va arribar a estendre's per Acad i Sumeria, arrabassant l'hegemonia a les dinasties amorretes d'Isin i Larsa de l'anomenat Renaixement sumeri.
 • 1750 BCE

  Codi d´Hammurabi

  Codi d´Hammurabi
  El Codi d'Hammurabi era un conjunt de 282 lleis inscrites en una pedra pel rei de Babilònia Hammurabi (r. 1795-1750 a.C.), que va conquerir i posteriorment va regnar a l'antiga Mesopotàmia. Encara que aquest codi legal no va ser el primer, va ser el definit amb més claredat i va influir a les lleis d'altres cultures.