Medeltiden

 • 500

  Germanska folkvandringar

  Roms fall innebar slutet på en tidsepok, men fallet och germanska vandringar fick en början på en ny tidsepok, medeltiden. Germanska vandringar innebar att stora mängder folk strömmade in i Europa och plundrade.
 • 550

  Feodalism

  Feodalismen kom till på den äldre medeltiden. Feodalismen är ett väldigt simpelt uttryck att samhället är ett format som en pyramid där alla styrs av tjänster och gentjänster förhållanden. Högst upp på pyramiden var det oftast en kung som styrde. Egentligen är det inte kungen som har mest makt, för att kungen måste förlita sig på att de under han gör sitt jobb. Om de inte gör det så blir kungen drabbad.
 • Apr 16, 730

  Arabvärlden

  Arabvärlden var en viktig händelse på ca 700 talet. Arabfolket hade bra kontakt med flodkulturerna i Kina och Indien så kunskapen fanns det gott om. I Arabien fanns det många Beduinstammar. I en av de stammar bodde Muhammed som gav upphov till Islam. Islam var en tolerant religion kände sig hotade av kristna så fick de frid hos muslimerna.
 • Jan 1, 1000

  Högmedeltiden

  Cirka runt år 1000 så var det Högmedeltid. Med Högmedeltid vart allt mycket bättre. Klimatet vart varmare, så jordbruket var bättre, befolkningen i Europa ökade från 20 miljoner till 70 miljoner. Och i och med att det vart mer folk, vart handeln större i städerna. Och överlag så utvecklades teknik och sättet att leva till något mycket bättre.
 • Apr 16, 1290

  Senmedeltiden

  Sen 1200-tal och början på 1300-talet så stannade Högmedeltiden, jordbruket stannade, Klimatet blir sämre, folket minskar. Allting vart sämre på senmedeltiden. Folk blev försvagade av den dåliga matproduktionen, och där också sjuka av Digerdöden. Europas befolkning minskade 1/3 del under ca: 400 års tid. Den var ju något som ändrade hela bilden något enormt, men det var inte bara negativa delar som uppstod. Befolkning blev mindre, och mer mark fanns vart tillgänglig.
 • Apr 16, 1500

  Medeltidens slut

  På 1500-talet slutade Medeltiden. Trots Digerdöden och denna hämska avslut så gick inte jorden under, utan fortsatte mot nya stora tider som är stora och viktiga händelser i våran historia. Om dessa saker inte hade hänt, så kanske det hade varit annorlunda nu i våran tid.
 • Antikens slut, Medeltidens början.

  Våldsamt slut på antiken i slutet på 400-talet. Tiden stormakt då (Rom) blev invaderat av barbarer. Det var enbart västra delen som invaderades, den östra delen klara sig och fanns kvar i ytterliggare 1000 år. Det var några år senare här då medeltiden startade.