Antiken

Timeline created by Juliaduvet
 • 1,900 BCE

  Knossos/Kreta

  På ön Kreta fanns det många små riken som styrdes av olika kungar. I Knossos finns också de äldsta fynden av skriftspråk som arkeologer har gjort i Europa. Forskarna har inte lyckats hitta skrivtecknen så ingen vet vilket språk som talades på Kreta.
  Idag finns det dock bara få rester kvar av palatset i Knossos.
 • 1,400 BCE

  Mykene (Beskrivning)

  Kungapalatset i Mykene hade en stor och tjock mur. Det kan va ett tecken på att dom är rädda för krigen som kunde uppspelas. Nu finns det bara ruiner kvar av palatset.
 • 1,000 BCE

  Fenicierna

  Fenicierna var kända för sin skeppsbyggnadskonst, handel och sjöfart. Deras språk var släkt med hebreiska och arabiska språket. Den största stadsstaten blev den nordafrikanska Karthago. Deras skriftliga källor är inte många och dom är väldigt osäkra. Så man vet inte om dom är riktigt sanna. Det man vet säkert är att egyptiska köpmän seglade till den feniciska staden Byblos.
 • -900 BCE

  kolonisationen

  Kolonisation har funnits i alla tider ända sedan stora riken började ta form under forntiden och antiken. Under 1400-1500 talet så började terrorister bli vanligt. Grekerna va tvungna att sprida ut sig och lämna sina stadstateter för att det var för mycket befolkning. Vilket gjorde att dom var tvungna att skapa nya stadstatter för att bosätta sig.
 • -900 BCE

  stadsstater växer fram.

  Stadstater bildades och städer skapades. Och det blev till stora riken. Det led till att olika stadsstater drogs in i krig. Om inte stadsstater hade byggts så hade det inte blivit så många krig.
 • -776 BCE

  Olympiska Spelen.

  De olympiska spelen började år 776 före kristus. I olympiska spelen så tävlade man mot varandra. Det kunde va idrotter eller bara tävlingar mot varandra. De olympiska spelen slutade oftast med att en deltagare dog. Detta hålls vart fjärde år. Under det olympiska spelen så fick inga stadsstater ha krig mot varandra eftersom de olympiska spelet har startat. Och då blev det vapenvilla istället.
 • -753 BCE

  Roms grundande

  Allt började med floden Tibren. Floden var grund så man kunde ta sig över enkelt. Man kunde även segla med skepp eller andra stora båtar. Det gjorde att handlen börjades runt om floden. Det kom allt fler folk för att driva en handel runt floden. Till slut blev det så många som bosatt sig runt floden så det bildades en liten stad. Det är så staden Rom bildades.
 • -700 BCE

  Antiken inleds

  Antiken inleds runt 700 talet före kristus. Det börjades med att städer började växa allt mer och mer.
 • -625 BCE

  Mynt

  Mynten uppkom år 1600 talet före kristus. Myntet uppfanns i Turkiet. Det spreds sig snabbt till Grekland och invånarna där börja sälja och handla saker med hjälp av myntet
 • -550 BCE

  Persernas erövning

  Perserna erövrar området runt Mesopotamien och bygger den första superstaten. Riket sträcker sig från floden Indus till Grekland. Det ligger nu vid västkusten i Turkiet.
 • -500 BCE

  Grekisk teater

  Teatern uppkom vid 500 talet före kristus. Det som började allt var festen man hade vart varje år. Den festen hölls religöst i 5 dagar. Under dom dagarna så uppkom en tävling där deltagarna stred om vem som gjort bäst komponerade och framförde körsånger till guden. Den som gjorde den bästa vann.
 • -500 BCE

  Grekiska antikens storhetstid

  I Grekland var relionen stor och troende. Det var många som idrottade. Det finns väldigt många literaturer som är stort än idag.
 • -480 BCE

  Slaget i Salamis

  Grekerna besegrade perserna. Efter det gav perserna upp och lämnade grekerna ifred. För det var inte lönt eftersom jätte många av perserna dog. Dom lurade in perserna i fällan på väg till ön salamis. Det gjorde att båtarna krossades i bitar och armen drunknade.
 • -480 BCE

  Slaget vid Thermopyle

  Det var perserna som vann vid thermopyle. Perserna vann mot Spartanerna. Perserna tog sedan över landet och soldaterna brände landet. Landet Thermopyle ligger mellan två berg. Så perserna och sparterna kom från två olika hål när dom stred
 • -476 BCE

  Romarrikets fall

  År 476 avsätts den siste romerske kejsaren, Romolus Augustus, av den germanske krigarhövdingen Odovakar. Därmed faller Västrom. Östrom kommer att leva kvar till 1453.
 • -476 BCE

  Romarrikets fall

  År 476 avsätts den siste romerske kejsaren, Romolus Augustus, av den germanske krigarhövdingen Odovakar. Därmed faller Västrom. Östrom kommer att leva kvar till 1453.
 • -475 BCE

  Rom blir republik

  Först var Rom monarki alltså att det var en kung och en drottning som bestämde. Men sedan blev det republik. Det menas med att folk också är med att bestämma. Det var oftast de rika som fick rösta bland valen.
 • -431 BCE

  Peloponnesiska kriget

  Peloponnesiska kriget var en serie väpnade konflikter i det antika Grekland mellan åren 431 och 404 f.Kr.
 • -400 BCE

  Slaget vid Marathon

  Det bildades ett seriekrig mellan perserkungen och mellan grekernas stadsstater. Det började med ett uppror bland de grekiska stadsstaterna i landskapet Jonien. Det hände i början av 400 talet före kristus. Folkförsamlingen i Aten bestämde sig för att hjälpa till de upproriska grekerna i Jonien. Dom skickade soldater och ett antal skepp som ett extra stöd. Men det hjälpte inte så trots det så misslyckades upproret.
 • -336 BCE

  Kungen Filip.

  Han utbildade en elitarmé av yrkessoldater som fick öva sig i framgångsrika mindre uppdrag. Han blev mördad år 336 talet före kristus. Han är född 382 före kristus.
 • -329 BCE

  Kejsare Konstantin

  Kejsaren Konstantin får makten i Rommariket. Kristendomen blev tillåtet så det blir allt större. Huvodstaden flyttades till Konstantinopel.
 • -323 BCE

  Hellenismen

  Hellenismen kommer från hellas som är Grekernas land på sitt eget språk. Men det kallas igentligen för kulturmöte. Kulturmöte är när man möter 2 olika kulturer. Man forskade väldigt mycket om olika länder. Det fanns en byggnad i alexandria. Det var som ett univeritet för vetenskapsmän. Dom forskade om allt möjligt. Genom det universitetet så kom dom fram till att jorden var rund och inte platt. Efter Alexanders död är den grekiska storhetsperioden över. Han blev bara 33 år gammal.
 • -300 BCE

  Alexander den store

  Norr om Grekland i Makedonien. I början av 300-talet före kristus. Så styrdes landet av den unge kungen Alexander. Han hade väldigt stora planer för sig själv och landet. Först skulle Aten och de flesta av de andra grekiska stadsstaterna tvingas in i ett gemensamt förbund under Alexanders ledning. Sedan skulle förbundet stoppa krigen mellan staddstaterna. Och sedan försöka erövra hela perserriket.
 • -264 BCE

  Rom kontrollerar den Apenninska halvön

  Rom hade besegrat Grekland. Och tog över en halv ö som då heter Apenniska halvön.
 • -264 BCE

  Första puniska kriget.

  Rom går på Karthago och erövar. Karthago hade en stor del av handeln i landet. Rom ville också äga mer handel. Så Rom gav sig på Karthago för att ta och förstöra handeln för karthago.
 • -218 BCE

  Andra puniska kriget.

  Under det andra puniska kriget stod ett stort slag vid staden Cannae i södra Italien. På en enda dag stupade över 50 000 soldater. Nästan alla på Roms sida. Vilket betyder att alla soldater från Roms sida var färre. Till sin hjälp hade Hannibal flera av de folk på den italienska halvön som romarna tidigare hade besegrat. Trots det lyckades romarna till slut tvinga Hannibal och hans soldater tillbaka till Karthago. Det var då Karthagerna förlorade det avgörande slaget i kriget.
 • -218 BCE

  Tredje puniska kriget.

  Allt började med att Roms soldater gick in i Karthago och brände ner hela landet. Det sägs att det brann i sjutton dagar. Dom som överlevde kriget fick bli romerska slavar.
 • -79 BCE

  Vesuvius utbrottet

  Ett vulkanutbrott i staden Pompeij sker av en vulkan som heter Vesuvius. Utsläppet från vulkanen var så kraftigt så det täckte solen mer än en dag.
 • -73 BCE

  Spartacusupproret

  Det kallas nu Spartacusupproret och är döpt efter ledaren Spartacus som var en slav som var född i Grekland. Spartacusupproret är döpt efter ledare som själv har varit slav. Han hette Spartacus och han var född i grekland. Han rymde från slaveriet med några andra och gömde sig på berget Vesuvius i närheten av Neapel.
 • -63 BCE

  Kejsare Augustus

  Augustus, född som Gaius Octavius Thurinus. Den 23 september 63 före kristus. Han dog den 19 augusti 14 e.Kr. i Nola, Italien, var den förste kejsaren av Romerska kejsardömet och han regerade från 27 f.Kr. fram till sin död. Den unge Gaius Octavius Thurinus adopterades av sin släkting Julius Caesar.
 • -44 BCE

  Julius ceasar

  Julius Ceasar är född den 13 juli år 100 före kristus. Han var en romersk politiker och en romersk fältherre. Julius Ceasar har uppfattats som den mest historiska framgångrike av alla romerska fältherrar. Efter Caesars död så kallades de romerska makthavarna för kejsare. Hans död uppstod den 15 mars år 44 före kristus. Han blev mördad av 23 män och han va kung över landet i 5 år. Det var som ett polititisk mord. Dom mörda han nog för att folket också ville ha makt.
 • -27 BCE

  Rom blir kejsardöme

  Enligt de antika historieskrivarna hängde romarrikets framtid på vem som var kejsare. När en kejsare fattade bra och kloka beslut kunde det gå bra för riket. Men en del av dem besluten kunde få rykten om sig att vara galna och helt otillförlitliga. Kejsarna Nero och Caligula var exempelvis riktigt taskigt om man får tro historieskrivarna. Många av de ”onda” kejsarna blev mördade och satt inte särskilt länge vid makten.
 • -27 BCE

  Pax Romana

  Pax romana står för den romerska freden. Freden började vid 27 f.k och hölls i ungefär 200 år. Men sedan tog det slut. Men när freden började så blev handlen allt större och större. När handlen blev större så tjänade folk på det.Folk byggde fler städer. Fördelen var att det inte blev krig som innan. Nackdelen var att ekonomin blev sämre, eftersom slaveriet inte fanns. Då det är fred. Ekonomin blir sämre då det inte finns några som kan ta hand om gruvorna och odlingarna. Vilket slavarna gjorde.
 • 391

  Kristendomen blir statsreligion

  runt år 391 blir kristendomen romersk statsreligion och sprids i Europa.
 • 395

  Romarriket delas

  Romarrikett delas i två delar år 395. kejsaren dör, kejsarnas 2 söner får reste av landet. Sönerna får vars en del. Det var ett naturligt ställe att dela landet på. Delarna kallas för Västromerska och östromerska. Det blir inte lika mycket krig som det var innan.