Historia 8

 • 1800 Talets Idiologier Perspektiv : Idealism

  Under 1800 talet präglades stora delar av världen av Nationalismens idéer som blev en följd utav naopleon krigets slut år 1815. Där ville stormakternas ledare hellre "Visa sina muskler" än att söka samförstånd.
 • Trippelalliansen Perspektiv : Struktur

  År 1882 slöt Tyskland, Österrike-Ungern, Italien en allians. man gick in i denna allians då man inte ville kriga med varandra om det blev krig i europa. samtidigt sluter Tyskland, Österrike-Ungern, Ryssland ett ny pakt "Kejsarförbundet" och på så vi slippa att tyskland skulle behöva föra krig på 2 olika fronter. ( Mot Ryssland och Frankrike samtidigt ) Dessa allianser eller pakter slöt Tyskland då man ej kunde säkerställa att man själva kunde erövra andra länder vid eventuella krig.
 • Imperialismen i Afrika Perspektiv : Materialism

  Under 1800 talet började länder i europa utforska afrika mer, man hade insett att det fanns en stor vinst att hämta i afrika genom slavhandeln, Elfenben, och andra rikedomar i afrika, Tyskland var sent inne i bilden och kom först vid ca år 1884 och fick nöja sig med att ta de kolonier/land som fanns kvar som inte blev så mycket som vissa andra länders väldiga kolonier.
 • Adolf Hitler flyttar till Tyskland

  År 1913 flyttar Hitler till Tyskland från österrike, han tjänstgör frivilligt i armén där han finner en gemenskap samt offervilja utan dess like, detta präglade hitler under de kommande åren frammåt.
 • Första världskriget startar (1914) Perspektiv : Makt, Krig, Prestige.

  Orsak : Rasism ( Idealism )
  Orsak : Brist på produkter i landet ( Materialism )
  Orsak : Grupp Människor i nationalistska stater i österrike skjuter tronföljaren ( Aktör )
  Orsak : Man bildar allianser med liktänkande stater i världen för att skydda/expandera i framtiden då man ej klarar av det själv ( Struktur )
  Följder : Vi & Dom samhälle växer fram mer.
  Följder : Handelsblockader runtom i världen
  Följder : Första världskriget sätter fart.
  Följder : Allianser fördelas om när kriget sätter fart.
 • Period: to

  Första värdskriget

 • Skotten i Sarajevo Perspektiv : Aktör

  den 28 Juni 1914 1 månad innan man förklarade krig, blev tronföljaren Frans Ferdinand och hans fru skjuten av 6 beväpnade män från terrororganisationen "Svarta Handen" i bosniens huvudstad Sarajevo
 • NSDAP Perspektiv : Idealism

  När Nazisterna parti kom 1918 efter första världskriget så stod dom för att demokratin bygger på den starkes rätt, socialdarwinism. där man delade in raser, vilka var livsduglia, vilka ska utplånas eller kuvas, främst bland alla raser var Arier. Och för att Arier ska kunna förverkliga alla sina möjligheter gällde det att rensa från alla mindervärdiga raser.
 • Period: to

  Mellankrigstiden 1a & 2nd

 • Versailliesfreden Perspektiv : Struktur

  på slutet av första världkriget tvingades tyskland att skriva på versaillesfreden som innebar att tyskland skulle ta på sig allt ansvar, man demonitiserade försvaret, man fick ge upp land områden, samt betala andra segermakter i skadestånd, detta påverkade tyskland djupt då man såg det som djupt förudmjukande.
 • Spartakistupproret Perspektiv : Aktör

  Under 1920-talet så rådde ingen enighet i det demokratiska styrelesättet, arbetarrörelsen gjorde revolt och ville upprätta Proletariatets dikatur som i Ryssland: Följderna av detta blev att det slogs ner av armén och liken efter de avrättade ledarna kastades i stadens kanaler för att skrämma befolkningen från att göra uppror.
 • Mot bättre tider : Materialism

  Nazisterna fick stora framgångar i samband med inflationskrisen, men förlorade inflytande när tyskland gick mot "bättre tider", man fixade statskulden genom inflationen, man lanserade en ny valuta. samtidigt så hälpte USA Tyskland genom att låna pengar så att Tyskland kunde betala av sina skadestånds skulder till England samt Frankrike
 • Det glada 20-talet sätter fart.

 • Wiemarreupliken Perspektiv : Idealism

  Högt uppsatta män och andra representater för den gamla elit som regerat länge, tog avstånd från frihetstänkeet samt jämlikhet i samhället. istället ansåg man att samhället skulle präglas av ideal som : Plikt, Ordning, Lydnad, inför ledarna, Följderna blev att tyskland slöt upp bakom dessa idéer högerkrafter anknöt till den bitterhet man kände över Versaillesfreden.
 • Inflationskrisen Perspektiv : Materialism

  Tack vare versaillesfreden var det stora krigskadeståndet som skulle betalas tillbaka till segrarmakterna. beloppet fasställdes till 138 miljarder guldmark detta belopp hade man ingen chans att betala. Följderna blev att frankrike ockuperade Ruhrområdet för att framtvinga en ökning av betalkningtakten, tyskarna svarade med att stänga gruvor och fabriker, regeringen beslutade sen att trycka fram mer sedlar för att ge ekonmiskt stöd till de företag i Ruhrområdet som blivit drabbade.
 • Paul von Hindenburg

  År 1925 Blir Hindenburg vald till rikspresident till 1934
 • Den stora Depressionen Perspektiv : Struktur

  Pga att USA ekonomi krashade drabbas tyskland hårt av depressione i början av 1930-talet, många företag gick nu i konkurs och det blir ett uppsving av arbetslösa. Följderna blir att invånarna tappar förtroende för demokratin ännu en gång och sluter upp bakom mera höger politiska partier då dessa värnar om den tyska urbefolkningen och inte invandrarnas framgångar.
 • Hitler Bildar regering Perspektiv : Aktör

  Hitler får i uppdrag att bilda regering med andra högerregeringar, detta ville man inte göra utn man ville ha egen makt så man utlyste nyval istället, man förfljde och hotade, gav falska löften, och på så sätt vann man egen majoritet till slut.
 • Andra Världskriget Startar

  Orsak : NSDAP blir till. ( Idealism )
  Orsak : Versaillesfreden anser många tyskar att det var förudmjukande mot dem ( Struktur )
  Orsak : Nazisterna får ett uppsving pga av den dåliga ekonomin och blir sedda av en större del av folket. ( Materialism )
  Orsak : Hitler bildar regering 1933 ( Aktör )
  Följder : Nazismen får sitt första riktiga fäste.
  Följder : Tysklands ekonomi sjunker i botten.
  Följder : Förtroendet börjar öka långsamt frammåt.
  Följder : Avvecklandet av Demokratin, det blir diktatur.
 • Period: to

  Andra Världskriget Bryter ut

 • Förintelsen

  Orsak : Rasism/Nazism, hatet mot judarna över lång tid, Religion
  Följder : Hatet mot Judar har varit under en väldigt lång tid, det har funnits med oss under hela vägen från tidigt medeltid. Kanske är det därför man alltid tar upp judar i allt ont i världen, man är ute efter en syndabock som ingen bryr sig om, samtidigt har man indoktinerat generationer av människor i samma tankemönster, och följderna når kulmen i historien där man slutligen försöker utrota judar pga sitt hat.
 • Period: to

  Förintelsen

 • Frihet och Fred Perspektiv : Struktur

  Vid 1945-talet fanns det stark längtan efter frihet samt fred och välstånd, man ville skapa en ny och bättre värld. Följderna blev att Förenta nationerna ( FN) växte fram ur samabete mellan de allierade under krigets gång.
 • Förenta Nationerna Perspekiv : Aktör, Mänskliga rättigheter

  I och med att FN växte sig starka enades 50 länder att bygga upp organisationen där samtliga länder fick säga vad man tyckte skulle införas i stadgar och hur man skule upprätthålla fred och säkerhet i världen. Följderna blir att nästan alla länder sluter upp bakom FN så det man gjorde var att det blev som en Riksdag där alla länder har har en röst och där man bestämmer tillsammans om Fredbevarelse, Säkerhetsfrågor t ex Kärnvapen, Människor lika värden m,m.
 • Period: to

  Kalla Kriget

 • Corona viruset Perspektiv : Vetenskap

  Är ett virus likt Mers-CoV och Sars-CoV dom kommer från samma virusgrupp och har liknande influensa liknande sjukförlopp. Följderna om man blir smittad utav just Corona viruset är att man får svåra influensa liknande symptomer som ej går att bota eller få vaccin emot än sålänge.
 • Period: to

  Covid-19

 • Li Wenliang Perspektiv : Aktör

  Han varnade tidigt om Corona virusets framsteg, Han skrev till många av sina kollegor i ett tidigt skede. Men pågrund av det kommunistiske styrda kina så blev han tvingad att skriva på dokument som säkerhetställde att han inte skulle sprida "falska" nyheter. Följderna blev att han blev anklagad av kinas regering att han skadad den ordningen som är i kina, Han bekräftades senare ha det nya viruset den 30 januari 2020.
 • Period: to

  Nutid ( 2020 )