Antiken

Timeline created by jagvetibland
In History
 • Period:
  2,500 BCE
  to
  -326 BCE

  Antikens Grekland

 • 1,700 BCE

  Knossos/ Kreta

  Knossos/ Kreta
  Knossos är en stad som låg på ön Kreta under antikens Grekland. Knossos är världskänd för att vara Europas första civilisation och invånarna i Knossos ägnade sig för det mesta åt handel. Knossos handelsmän sålde för det mesta till fenicier och Egypter, bland annat.Runt 1500 - 1100 före Kristus så drabbades Knossos av en serie av katastrofer vilket slutligen ledde till att Europas första civilisation tillslut gick under.
 • 1,400 BCE

  Mykene

  Mykene
  Under den här tiden vid Mykene så uppstod det ett kungarike som spred i närområdet. Mykene omringades med en stor mur för att skydda sig för folk som kanske skulle vilja angripa mykene. För folket i Mykene så var handeln med fenicierna också väldigt viktig för rikets ekonomi. Senare så gick mykene under, detta tros vara på grund av angrepp från andra folkgrupper.
 • 1,100 BCE

  Fenicierna

  Fenicierna
  Fenicierna var ett folk som bosatte sig i östra medelhavet. ( där Syrien och Libanon ligger idag) Fenicierna var det första folket som ägnade sig åt järnhandel runt om medelhavet. Ett av feniciernas kulturarv är alfabetet, det är förövrigt det alfabetet som vi använder oss av nu.
 • -900 BCE

  Kolonisationen börjar

  Kolonisationen börjar
  Grekerna väljer att utvandra från stadsstaterna på grund av en stor överbefolkning och matbrist och istället grundar kolonier som går längs med medelhavets kuster. Det är nu som grunden i den grekiska handeln i hela medelhavsområdet läggs.
 • -900 BCE

  Stadsstater växer fram

  Stadsstater växer fram
  Året 900f.kr så börjar Greklands stadsstater växa fram. Många av städerna läggs runt om medelhavs kusterna. Detta tror jag görs utav 2 anledningar: den första är att där det finns vatten finns det mat, vilket betyder att man också kan vattna sina åkrar vilket ger ännu mer mat. Den andra anledningen till att dem valde att bosätta sig nära havet var på grund av att då skulle skepp från andra länder stanna vid Grekland för att byteshandla vilket skulle hjälpa deras handel & ekonomi.
 • -776 BCE

  Olympiska Spelen

  Olympiska Spelen
  Olympiska spelen grundades för Ca 3000 år sedan eller 776 år före Kristus. De olympiska spelen hölls var fjärde år vilket det även görs idag. De Olympiska spelen hölls för att hedra gudarna och under den tiden som de Olympiska spelen hölls var det vapenvila.Enligt grekernas tro så sägs det att gudarna även tävlade i Olympska spel. Det sägs att gudar och döda hjältar samlades på Olympen för att tävla mot varandra i olika grenar.
 • -753 BCE

  Rom grundas

  Rom grundas
  Många av romarna levde under tron att rom hade skapats av en kung vid namn Romulus, staden var även uppkallad efter honom. Romulus tros aldrig faktisk ha existerat på riktigt så han är mer av en romersk myt. I en av dessa myter som har berättats om Romulus så sägs det att han och hans tvilling bror Remus året 753 före Kristus hade bestämt sig för att staden Rom skulle ligga precis där som det ligger idag.
 • Period:
  -753 BCE
  to
  476

  Romarriket

 • -700 BCE

  Grekiska antikens storhetstid

  Grekiska antikens storhetstid
  År 700f.kr var antikens Greklands stortid. Denna storhets tid spelade en stor roll för den handeln som fanns i Grekland. Under denna tiden var det även ett stort politiskt spring mellan dem olika städerna i Grekland. En viktig sak som ledde till att Grekland blev så mäktigt som det blev var faktiskt Greklands geografiska läge. På grund av att Grekland ligger vid medelhavet så kunde skepp från olika närliggande länder stanna vid Grekland och byteshandla. Detta ledde till att deras handel blomstra
 • -700 BCE

  Epoken antiken inleds

  Epoken antiken inleds
  Ca år 700 före Kristus så inleds epoken antiken. En sak som framförallt kännetecknar epoken antiken var att handeln började att blomstra.
 • -600 BCE

  Mynt börjar användas

  Mynt börjar användas
  Året 600 före Kristus så börjades mynt att användas. Man använde dem bland annat för att betala varor med. De äldsta mynten härstammar från Lydien och är där Turkiet är idag.Och det spred sig senare över till Grekland.
 • -500 BCE

  Den Grekiska Teatern

  Den Grekiska Teatern
  Den grekiska teatern uppstod ca 500 år f.kr. Varje år i Grekland hölls det en stor fest till ving guden Dionysos ära, där tävlade man om att framföra olika sorters körverk. Senare övergick detta till teater då man efter hand lät medlemmarna säga några ord till varandra. På 400 talet f.kr så hade teatern i Grekland utvecklats ännu mer och det var även många dramat författare som skrev numera världskända pjäser och mer till de Grekiska teaterna.
 • -500 BCE

  Rom blir republik

  Rom blir republik
  Ca år 500 före Kristus så hade romarna tröttnat på att ha en monarki ( där kungen & kungafamiljen var dem som hade makten ) och rom blev därför en republik. En republik menas med att folket själva får makten att styra över landet. Det här var lite som demokratin i Aten men inte alls lika utvecklad som Atens demokratiska system.När detta infördes så började de rika även att köpa åt sig röster av de fattiga i utbyte mot bland annat inträde till badhus eller inträde till fina teatrar.
 • -490 BCE

  Slaget vid Marathon

  Slaget vid Marathon
  År 490f.kr så utspelade sig slaget vid Marathon. Vid marathon så stred folket från Plataiai mot folket från Aten. Striden slutade med att Grekerna segrade. Ordet marathons ursprung kommer även från denna period då den grekiske soldaten Feidippides sprang från staden marathon till Aten för att meddela grekerna om att dem hade segrat.
 • -490 BCE

  Persernas erövringar

  Persernas erövringar
  Perserna erövrade för det mest områden runt om Mesopotamien & byggde då den första superstaten. Många ar Persernas erövringar är på grund av att perserna hade en sån effektiv krigsmakt.Med tiden hade ett gigantiskt rike skapats som sträckte sig från floden Indus i öster till Medelhavet i väster. Perserna hade därmed skapat världshistoriens dittills största imperium.
 • -480 BCE

  Slaget vid Salamis

  Slaget vid Salamis
  Slaget vid salamis utspelade sig på ön Salamis. De som stred mot varandra var den Atenska armen tillsammans med några romerska soldater mot den persiska kungen och hans arme. Slaget vid salamis var ett mycket blodigt slag som slutade i att perse kungen att ge upp vilket resulterade i att de Atenska och romerska krigarna segrade.
 • -480 BCE

  Slaget vid Thermopyle

  Slaget vid Thermopyle
  Slaget vid bergspasset Thermopyle bestod av att Perserna skulle anfalla på nytt. Dem som perserna anföll var en romersk arme, på grund av att perserna var så överlägset många jämfört med den romerska armen så skulle ju perserna segra. Detta visste romarna om då detta endast var för att kunna spara tid så att Aten skulle kunna evakueras innan perserna hann dit.
 • -431 BCE

  Peloponnesiska kriget

  Peloponnesiska kriget
  Året 431 f.kr så inleds det Peloponnesiska kriget. det är den romerska staden Sparta som gått i förbund med andra stadsstater som anfaller Aten. Aten besegras då 404 f.kr och Sparta tar då Atens plats som den dominerande stadsstaten och Aten går under.
 • -382 BCE

  Makedonien/ kung Filip

  Makedonien/ kung Filip
  Kung Filip av Makedonien tros ha leva mellan 382 f.kr - 336f.kr. Kung Filips politiska vilja var att göra Makedonien till en stormakt. Kung Filip blev kung över Makedonien under en svår period och de närliggande länderna var redo att sätta ett stop för Makedonien. Det kung Filip gjorde var att han utbildade en elitarme av krigssoldater. Året 338 f.kr så blev det en stor seger för Filip som gav Makedonien en ledarställning i förhållande till de övriga grekiska staterna. Han blev mördad år 336f.kr
 • -356 BCE

  Alexander Den Store

  Alexander Den Store
  År 356 föddes Alexander den store. När Alexander växt upp så skulle han bland annat ena grekerna och leda dem i erövringen mot det stora perserriket. När Alexander gjorde detta skapade han därmed ett av världshistoriens största riken. Alexander avled den 10 juni 323 f.kr. Efter att Alexander den store avled så delades hans gigantiska rike upp mellan hans olika generaler vilket gjorde till att riket inte alls blev lika mäktigt som det en gång var.
 • -323 BCE

  Hellenismen

  Hellenismen
  Hellenismen uppstod kort efter Alexander den stores död. Efter Alexander gått bort så splittrades hans rike i flera mindre riken.Det skedde även en massiv utvandring åt nästa alla håll vilket resulterade i att det blev ett massivt kulturmöte och flera kulturer blandades med varandra. Och det var så hellenismen skapades.
 • -270 BCE

  Rom kontrollerar den Apenninska halvön

  Rom kontrollerar den Apenninska halvön
  Den Apenninska halvön också känt som den italienska halvön kontrollerades av Rom. Den här platsen ligger även lite där Italien ligger idag.
 • -264 BCE

  Första Puniska kriget

  Första Puniska kriget
  Nu inleds av en serie av 3 puniska krig.De puniska kriget utkämpades för det mesta till havs och under tidsperioden 264-241 före Kristus.Dessa tre puniska krig emellan Rom och Karthago. Anledningen till att det heter det puniska kriget är på grund av att romarna började att kalla fenicierna för puner. När dessa krig inträffade var dem rätt blodiga och brutala.Och det var även då den romerska republiken erövrade Sicilien.
 • -218 BCE

  Andra Puniska kriget

  Andra Puniska kriget
  Det andra puniska kriget varade från 218 före Kristus till 201 före Kristus.Under det här kriget så hade både romarna och karathagerna tillgång till de hittills störst arméerna.I ett slag i staden Cannae så säger historiker att runt 50 000 soldater stupade på slagfältet (asså att dem dog). Nästan alla soldater som stupade sägs också ha kommit från den romerska armén. Just här slaget är också känt på grund av den karthagiske fältherren Hannibal som blev omtalad för av att han nästan erövrade Rom
 • -218 BCE

  Tredje Puniska kriget

  Tredje Puniska kriget
  Det tredje puniska kriget, också beskrivet som det värsta puniska kriget utav alla tre. Iallafall från Karthagernas synvinkel. Det var då dem romerska arméerna som brände ner Karthago. Det sägs att branden varade i hela sjutton dagar. Alla Kathagska medborgare som överlevde blev till romerska slavar.
 • -73 BCE

  Spartacusupproret

  Spartacusupproret
  Spartacusupproret var ett uppror som uppstod i Rom. Personen som startade detta var Spartacus, Spartacus var en romersk slav som från början kom från Grekland. Det han gjorde var att han rymde tillsammans med några andra slavar. Rätt så snart kom ryktena om Spartacus flykt & efter det så började andra slavar att fortsätta gå i Spartacus fotspår och rymde från sina ägare och gömde sig på berget Vesuvius som ligger i närheten av Neapel.Tillslut var slavarna så många så då startade dem ett uppror
 • -63 BCE

  Kejsare Augustus

  Kejsare Augustus
  Augustus var en av roms första kejsare efter den romerska republikens sammanbrott.Augustus fick i sina senare år flera titlar som bland annat imperator gjorde att Augustus snart fick kontroll av landet. Augustus var mycket populär bland folket, men han kunde även vara hänsynslös och brutal mot sina fiender.Augustus levde från 63 f.kr - 14 e.kr.
 • -46 BCE

  Julius Caesar

  Julius Caesar
  Julius Caesar föddes den 13 Juli 100 före Kristus och avled den 15 Mars 44.Julius Caesar startade sin karriär genom att vara en konsult men han blev sedan en mycket framgångsrik fältherre.Det Julius gjorde som fältherre var att besegra fientliga arméer. Så småningom så lyckades Caesar även att bli utnämnd till diktator på livstid. Det här gillade inte Caesars motståndare och dem bestämde sig för att mörda honom. Caesar mördades på en teater av 23 män som allihopa knivhögg honom.
 • -27 BCE

  Rom blir kejsardöme

  Rom blir kejsardöme
  När Rom blev ett kejsardöme så spelade det stor roll på vem som blev vald som kejsare. Så man skulle kunna säga att roms framtid stod på spel varje gång det valdes en ny kejsare. För att om en kejsare fattade bra beslut för riket så skulle det gå bra för riket. Men om kejsaren fattade dåliga beslut skulle både riket och rikets invånare få sota för det.
 • -27 BCE

  Pax Romana

  Pax Romana
  Pax romana betyder på latinska den romerska freden och det är exakt vad det var. Pax romana var den romerska freden som skapades av den dåvarande kejsaren Augustus och varade från ca 27 före Kristus till 180 efter Kristus. Denna freden gällde dock bara i riket Rom.Utanför rom kämpade romarna ofta gränskrig.På grund av att rom hade kontroll över hela medelhavsområdet under denna tid så kunde handeln även blomstra i Rom. Negativt : Inga slavar att ta från erövrade land.. Bra saker: fred i landet
 • 79

  Vesuvius utbrott

  Vesuvius utbrott
  Detta året inträffar en katastrof. Vulkanen Vesuvius får ett utbrott och då drabbas staden Pompeji. Staden och dem invånarna som inte lyckats fly dränks i avfall från vulkanen och blir sedan bevarade i sten. Staden och dess invånare blev då helt bevarade i sten vilket ledde till av vi idag kan gräva ut Pompeji och se exakt vad det var som hände och vad folk hade för sig under denna tid.En sak som bland annat hittats är flera tusen år gammalt klotter.
 • 330

  Kejsare Konstatin

  Kejsare Konstatin
  Kejsare Konstantin också känd som Konstatin den store vilket var en titel som gett till honom av de kristna, föddes den 27 Februari år 272 efter Kristus. Konstatin var känd för att bland annat ha tillåtit kristendomen i Romarriket. Det i sin tur ledde till att kristendomen så småning om blev en statsreligion i staden Rom. Konstatin var kejsare från 306 till 337 efter Kristus.Han är även känd för sin grundning av huvudstaden Konstantinopel år 325 efter Kristus.
 • 391

  Kristendomen blir statsreligion

  Kristendomen blir statsreligion
  Tillslut så fick kristendomen så många anhängare.Det hade också varit svårt att förtrycka kristendomen då viss kejsare också började att bli kristna vid den här tiden.Så när kejsarna själva valde att gå över till kristendomen så valde dem även att förbjuda alla andra religioner från att praktiseras.En av anledningarna till att kristendomen blev så stor var också på grund av att den var för alla, vare sig om man var slav, kvinna e.c.t så var man alltid välkommen till kristendomen.
 • 395

  Romarriket delas

  Romarriket delas
  När den dåvarande kejsaren Theodoisus dör så delas det stora romarriket upp i två delar. Riket delades alltså upp emellan hans två söner.I östra var grekiska huvudspårket och i södra så var latin huvudspråket vilket gjorde det rätt effektivt att dela riket just där.Den västra delen av romarriket fick Ravenna som huvudstad och Östrom fick Konstantinopel som huvudstad. Dessa två delar av Rom blev mer självständiga under tiden som dem existerade.
 • 476

  Romarrikets fall

  Romarrikets fall
  Det finns många teorier om hur romarriket tillslut gick under, här är en av dem: Det politiska systemet, vissa historiker menar på att roms politiska system aldrig riktigt funkade. Dem menar på att när roms monarki snabbt ersattes av en republik så var det mest adeln som hade som störst inflytande och de adliga hade även en tendens att köpa till sig röster av de fattiga i utbyte mot bland annat saker som kunde vara gratis inträde på badhus eller nöjen.Som att gå på teater.