Manresa edat contemporania

Timeline created by Alba Guell
In History
 • Period: to

  Mes poblacio

  El creixement demogràfic d'aquest segle triplica la població, passant de 8.494 hab desde el 1803 a 25.121 el 1898.
 • incendi

  L'esplendor de la ciutat com a tal es recuperaria al segle xix. Després d'uns inicis de centúria marcats per la Guerra del Francès, en què Manresa tingué un paper destacat, i per la qual cosa el 30 de març de 1811 va patir un incendi de més de 700 cases ordenat per Macdonald, la ciutat va aconseguir consolidar-se com un dels centres industrials tèxtils més importants de Catalunya.
 • la guerra dels Malcontents

  Durant l'aixecament reialista de la guerra dels Malcontents, 30.000 homes armats s'estableixen a Manresa, on el 29 d’agost de 1827 institueixen una Junta Superior del Govern del Principat, que va editar El Catalán Realista i que tenia com a lema «Visca el rei i mori el mal govern!»
 • gas, Carreteres iFerrocaril manresa

  la instal·lació del gas, la construcció de carreteres i, sobretot, la construcció del ferrocarril de Barcelona a Lleida, arribà a Manresa el
 • telegrama i aigua potable

  El 1864 arribava el telègraf i el l’aigua potable
 • conseqüència del desenvolupament

  Una altra conseqüència del desenvolupament fou la fundació l'any 1865 de la Caixa d'Estalvis de Manresa i del Banc de Manresa el 1881.
 • la creació del teatre conservatori

  En benestar social també comportà la creació del teatre conservatori el 1878. El creixement demogràfic d'aquest segle triplica la població, passant de 8.494 habitants.
 • l'Assemblea Catalanista aprovà

  L'any 1892, l'Assemblea Catalanista aprovà al saló de sessions de l'Ajuntament les Bases de Manresa, primera plasmació escrita dels objectius polítics del catalanisme.
 • un fort creixement de la mobilització política i social

  Els primers anys del segle xx van viure un fort creixement de la mobilització política i social a la ciutat. El primer decenni veu néixer fundacions de signe cultural i societari, que es mantenen encara amb relleu i amb projecció extraciutadana: l'Orfeó Manresà (1901), el Centre Excursionista de la Comarca de Bages (1905) i l'Esbart Manresà de Dansaires (1909).
 • va ser un any negre

  L'any 1936 va ser un any negre per a la història monumental manresana: s'enderrocaren les esglésies del carme, dels predicadors i de Sant Miquel.
 • Period: to

  l'aviació franquista

  Els dies 21 de desembre de 1938 i 19 de gener de 1939, l'aviació franquista va bombardejar Manresa i va provocar la mort d'un mínim de 35 persones, totes civils.
 • fàbriques tèxtils

  El motor d'aquesta expansió foren les fàbriques tèxtils, però a partir dels anys seixanta entren en un llarg procés d'agonia, que conclou l'any 1977 amb el tancament de la major de totes, la fàbrica Gallifa, avui recuperada com a centre cultural i símbol d'una etapa que ja és història.
 • Manresa celebra

  L'any 1989, Manresa va celebrar el mil·lenari de la seva existència com a ciutat.