Magyarország

 • 1490

  Mátyás király halála.

  Mátyás király halála.
 • Period: 1490 to 1516

  II. Ulászló uralkodása

 • 1505

  Rákosi végzés

  Csak magyar születésű királyt választanak az ország élére.
 • 1514

  Hármaskönyv (Tripartitum)

  Werbőczy István joggyüjteményt állított össze
 • 1514

  Keresztes hadjáratok

  A pápa felhatalmazásával indított török elleni kresztes hadjáratot Bakócz Tamás esztergomi érsek.
 • 1515

  Házassági szerződések

  Ulászló és a bárók házassági szerződéseket kötöttek a Habsburgokkal.
 • Aug 29, 1521

  Nándorfehérvár

  Szulejmán hadianak két hónapig ellenállt alig 700 katona.
 • Aug 29, 1526

  Mohácsi csata

  A csata néhány óra után teljes magyar vereséggel végződött. Meghalt a király, hét főpap és huszonnyolc báró.
 • 1528

  Török-magyar szövetség.

  Szapolyai Szulejmánhoz fordult, hogy szövetséget kössön. A magyar történelemben először fordult elő, hogy az egymással harcban álló felek egyike a törökhöz fordult.
 • 1532

  Bécs elleni hadjárat

  Szulejmán Bécs ellen vonult. V. Károly Ferdinánd segítségére sietett és Bécs alatt kb. 100 000 zsoldos gyűlt össze.
 • 1540

  Szapolyai János halála

  Szapolyai János halála
  Fráter György és Török Bálint a csecsemő János Zsigmondot válaszották királlyá.
 • Aug 29, 1541

  Buda ostroma

  Ezután az események után szakadt három felé az ország.
 • 1556

  János Zsigmond trónra lépése

  A törökök kiűzték a magyarokat és Szapolyai János fiát ültették az erdélyi trónra.
 • 1566

  Szigetvár ostroma

  Szigetvár ostroma
  Zrínyi Miklós hősiesen halt meg a várat védve. A harc folyamán az idősödő Szulejmán is meghalt. Hálálát követően leálltak a török hódítások.
 • 1568

  Drinápolyi béke

  A Habsburgok és törökök békét kötöttek, hogy nem támadják meg egymást.
 • Period: 1570 to

  Pázmány Péter

 • 1571

  János Zsigmond halála

  János Zsigmond halála
  A rendeződő helyzetet a király halála felborítani látszott.
 • Period: to

  A tizenöt éves háború

 • Vizsolyi biblia

  Károli Gáspár lefordította magyarra a teljes bibliát.
 • Bocskai István koronázása

  Bocskai István koronázása
  A szerencsi országgyűlésen Magyarország és Erdély fejedelmévé választották.
 • Zsitvatoroki béke

  Bocskai lemondott a magyar fejedelmi címről. A Habsburgok békét kötöttek a törökkel hogy szentesítsék e jelenlegi helyzetet.
 • II. Mátyás trónra lépése

 • Period: to

  Bethlen Gábor

 • Bethlen Gábor trónra lépése

  Bethlen Gábor trónra lépése
  A magyar rendek Besztercebányánál Erdély királyává választották.
 • I. Rákoczi György

  Bethlen halála után megszilárdította a hatalmat Erdélyben.
 • Period: to

  I. Rákoczi György uralkodása

 • A fejedelemség tragédiája

  Szultáni engedély nélkül tett kisérletett a lengyel trónra II. Rákoczi György.
 • Kuruc Betörések

  Kuruc Betörések
  Akkor válltak igazán veszélyessé amikor a Felvidékről menekült fiatal főúr, Thököly Imre állt az élükre.
 • Kuruc fejedelemság

  Thököly Imre Kassa közponntal hozta létre a Felvidék középső és keleti felén.