A 2019/2020-as tanév II. félév eseményei

 • Period: to

  Bejelentkezés

  Bejelentkezés aktív vagy passzív félévre.
 • Period: to

  Tantárgyválasztás

  A tantárgyak felvétele az órarendbe.
 • Period: to

  Beiratkozás

  Beiratkozás az Egyetemre
 • Period: to

  Szorgalmi időszak

  Tanulás 13 héten át.
 • Period: to

  Szakirányválasztás

  Az egyes szakok szakirányt választanak. Pl. Tanító szak, természetismeret szakirány
 • Period: to

  Kurzuskiírási időszak

  Kiírják a kurzusokat.
 • Ünnepi szenátusi ülés

 • Munkaszüneti nap

  Munkaszüneti nap
 • Munkaszüneti nap

  Munkaszüneti nap
 • Period: to

  Széchenyi Egyetemi Napok

  Koncerteken és különböző programokon vehetnek részt a hallgatók.
 • Egyetemi TMDK és Tehetségnap

  A tudományos és művészeti diákkör (TMDK) célja, hogy a tehetséges hallgatók a képességeiknek megfelelően készülhessenek fel életpályájukra, megismerjék a tudományos kutatómunka és művészi tevékenység alapjait, módszereit, bekapcsolódjanak egy-egy szakterület kutatásaiba, illetve a művészeti életbe. A hallgatói kutatómunkát, illetve a művészeti alkotótevékenységet elősegítő, ennek nyilvánosságot is biztosító önképzőköri forma.
 • Period: to

  Záróvizsga jelentkezési időszak

  Ekkor lehet jelentkezni a záróviszgára.
 • Munkaszüneti nap

  A munka ünnepe (korábban a munkások ünnepe) a nemzetközi munkásmozgalmak által kiharcolt ünnepnap, a legtöbb országban hivatalos állami szabadnap, amely a munkások által elért gazdasági és szociális vívmányokról hivatott megemlékezni. A legtöbb országban május elsején, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában viszont szeptember első hétfőjén ünneplik.
 • Period: to

  Vizsgajelentkezés

  Vizsgák felvétele.
 • Period: to

  Vizsgaidőszak

  A vizsgák teljesítésének időszaka.
 • Munkaszüneti nap

  Munkaszüneti nap
 • Period: to

  Nyári záróvizsga időszak

  Záróvizsgák letételének időszaka.
 • Period: to

  Méltányossági vizsgák

  Méltányossági vizsgák időszaka.
 • Diplomaátadó ünnepély AK

  Diplomaátadó ünnepély AK
  Új diplomások köszöntése.
 • Munkaszüneti nap

  Munkaszüneti nap
  Államalapítás ünnepe
 • Munkanap

  Munkaszünetinap áthelyezése miatt