Jaky

Jáky József

 • Period: to

  Született

  Janicsek József néven látta meg a napvilágot és egészen 1934-ig így hívták.
  Magyar közlekedésmérnök, talajmechanikus, egyetemi tanár, tanszékvezető; Kossuth-díjas útépítő mérnök, geotechnikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1ky_J%C3%B3zsef
 • Period: to

  Középiskolai tanulmányok

  Középiskoláit a budapest-józsefvárosi főreáliskolában végezte.
 • Egyetemi tanulmányok

  Egyetemi tanulmányok
  Beiratkozott a budapesti József Műegyetemre
 • Munkahelyek

  Megszerezte kultúrmérnöki oklevelét, és ugyanebben az évben Zielinski Szilárd közlekedésügyi és vasútépítés-tani tanszékén kezdte meg munkáját mint tanársegéd.
 • Katonai szolgálat

  Katonai szolgálat
  Az első világháború rövid időre megszakította tudományos-oktatói pályáját, tizenhét hónapig katonai szolgálatot látott el.
 • Adjunktusként folytatta az oktatótevékenységét a műegyetemen.

 • Műszaki doktori oklevél

  Megszerezte műszaki doktori oklevelét, értekezésének tárgya a gurítódombok kiképzése és a guruló vasúti kocsik menetellenállása volt.
 • Period: to

  Külfödi tanulmányok

  Jeremiah Smith-ösztöndíjjal egy évet az amerikai Cambridge műszaki egyetemén, a Massachusetts Institute of Technologyban töltött, ahol a talajmechanika világhírű professzora, Karl von Terzaghi bevonta őt az ott folyó nagyszabású kutatásokba.
 • A budapesti Műegyetemen a földépítmények mechanikája című tárgykör magántanárává nevezték ki.

 • A műegyetemen megszervezte Európa első talajmechanikai laboratóriumát,

 • Period: to

  A talajmechanika előadója volt.

 • A közlekedésügy és vasútépítéstan nyilvános rendkívüli tanáraként oktatott

 • Az International Conference on Soil Mechanics magyar bizottságának elnöki tisztét töltötte be

 • Nyilvános rendes tanáraként oktatott.

 • Vasútépítési, talajmechanikai és alapozástani tanszék (a későbbi geotechnikai tanszék) vezetője volt egészen haláláig.

 • A Magyar Tudományos Akadémia, levelező tagjává választotta.

  A Magyar Tudományos Akadémia, levelező tagjává választotta.
 • Kossuth-díjat kapott.

 • A Magyar Tudományos Akadémia, rendes tagjává választotta.