Tanuláselméletek

Főbb tanuláselméletek kialakulása

 • Pavlov kísérletei

  Pavlov kísérletei
  12 éves munkájának eredményét publikálta. A klasszikus kondicionálás, illetve a feltételes reflex jelenségének felfedezése.
  http://www.mywoofgang.com/archive_VTC_Pavlov.php
 • John B. Watson (1878-1958)

  John B. Watson (1878-1958)
  Amerikai pszichológus, a behaviorizmus megalapítója.
  https://hu.wikipedia.org/wiki/John_B._Watson
  https://www.youtube.com/watch?v=CYGXMXGkxtc
 • Behaviorizmus kezdete, kialakulása

  Behaviorizmus kezdete, kialakulása
  Pavlov elmélete megváltoztatta az emberi viselkedéskutatást is és az amerikai J. B. Watson és B. F. Skinner erre alapozva fejlesztette ki a pszichológia behaviorista irányzatát.
  John Watson: Psychology as the behaviorist views it címen megjelent tanulmánya.
 • Burrhus Frederic Skinner (1904-1990)

  Burrhus Frederic Skinner (1904-1990)
  Amerikai pszichológus és író. Úttörő munkát végzett a kísérleti pszichológia és a behaviorizmus területén. Operáns kondicionálás. Radikális behaviorizmus.
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Burrhus_Frederic_Skinner
  http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/pszielmal/operns_kondicionls.html
  https://www.youtube.com/watch?v=PQtDTdDr8vs
 • Neobehaviorizmus kezdete

  Neobehaviorizmus kezdete
  1920-30-as évek. Figyelembe veszi a szervezeten belül lejátszódó folyamatokat is, tehát elismeri azt, hogy ugyan közvetlenül kutatni csak a viselkedést lehet, a viselkedés azonban nemcsak közvetlenül a külső ingerek következménye, hanem már belső folyamatokat is feltételezhetünk mögötte.
 • Edward Chace Tolman (1886-1959)

  Edward Chace Tolman (1886-1959)
  Amerikai pszichológus. A (neo)behaviorizmus egyik kiemelkedő egyénisége, a tanulás kognitív megközelítésének korai alakja, elsősorban a patkányok labirintusokban való tájékozódásának vizsgálatával vált híressé.
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Edward_C._Tolman
 • Kurt Zadek Lewin (1890-1947)

  Kurt Zadek Lewin (1890-1947)
  Amerikai-német pszichológus, a kognitivizmus előfutára, egyike a modern társadalmi-, szervezeti- és alkalmazott pszichológia úttörőinek. Lewint elismerik, mint a „társadalmi pszichológia atyját”, az elsők között tanulmányozta a csoportok dinamikáját, és a szervezeti fejlődést. Lewin munkássága: két jelentős, pedagógiai szempontból is jelentős csoportpszichológiai vizsgálata a frusztráció és kudarc hatásaival és a vezetési stílusokkal foglalkozott.
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin
 • Albert Bandura (1925-)

  Albert Bandura (1925-)
  Kanadai származású amerikai pszichológus, a neobehaviorizmus egyik kiemelkedő egyénisége.
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
 • Kognitivizmus kezdete

  Kognitivizmus kezdete
  1960-1970. Az első kognitív elméletek arról, hogy tanulás közben mi zajlik az emberek fejében. Az értelem belső működésének vizsgálata és modellezése a korábbiaknál hatékonyabbá vált.
 • Jean Piaget (1896–1980)

  Jean Piaget (1896–1980)
  Svájci pszichológus főleg a gyermek képességeinek fejlődését vizsgálta. Gyermekekkel végzett kísérletei alapján rájött, hogy az értelmi fejlődés alapvetően négy szakaszból áll, melyeknek a sorrendje meghatározott, és ugyan egyik szakaszt sem lehet átugrani, a hosszuk egyénileg eltérő lehet.
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
 • Jerome Bruner (1915–)

  Jerome Bruner (1915–)
  Amerikai pszichológus a felfedezéses tanulás elméletével vált ismertté, amelynek a lényege, hogy a tanulókat kell a figyelem középpontjába helyezni (tanulóközpontú oktatás), nem pedig az ismeretközvetítést, a tanulási folyamatot.
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
 • Konstruktivizmus kezdete

  Konstruktivizmus kezdete
  A 70-es és 80-as években kialakult ismeretelméleti irányzat. A fő hangsúly a tudás kialakulására helyeződik. A konstruktivizmus a tanulást nem a tudás átvitelének, hanem a tudás konstruálásának, azaz egy aktív folyamatnak tartja.
 • Ernst von Glasersfeld (1917-2010)

  Ernst von Glasersfeld (1917-2010)
  Filozófus, a pszichológia nyugalmazott professzora.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_von_Glasersfeld
 • Paul Watzlawick (1921-2007)

  Paul Watzlawick (1921-2007)
  Osztrák-amerikai család terapeuta, pszichológus, kommunikációs teoretikus és filozófus.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick
 • Konnektivizmus kezdete

  Konnektivizmus kezdete
  A digitális korszak nagy információrobbanása és a hálózatalapú tanulás megjelenése. Ezek a technológiai változások a társadalmi környezeteket is megváltoztatták, több szálon megjelentek az oktatásban, és szükségképpen nem hagyták érintetlenül a tanulásformákat és tanítási környezeteket sem.
 • George Siemens

   George Siemens
  "A konnektivizmus: egy tanuláselmélet a digitális korszak számára." (International Journal for Instructional Technology and Distance Learning)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Networked_learning