Llenguatges de programació

 • J. Jacquard

  J. Jacquard
  Teler que utilitza targetes.
 • ADA

  ADA
  Inici procés llenguatges.
 • Turing

  Turing
  Màquina de desxifrar codis.
 • Fortran

  Fortran
  Per l'ús dels càlculs matemàtics
 • Cobol

  Cobol
  Utilitzats per la NASA i les targetes de crèdit.
 • Pascal

  Pascal
  Es creat per a ensenyar programació. Després utilitzat per Skype
 • C

  C
  Proporciona gran flexibilitat de programació
 • C++

  C++
  Utilitzat per a el desenvolupament d'aplicacions comercials
 • Objective-C

  Objective-C
  Per a sistemes operatius d'Apple
 • Perl

  Perl
  Fet per a implementar a Amazon, per a la creació de gràfics
 • Python

  Python
  Per a programar aplicacions web. Google i Spotify
 • Ruby

  Ruby
  Utilitzat per Twitter i Groupon
 • Java

  Java
  Android
 • PHP

  PHP
  Facebook, Wikipedia...
 • JavaScript

  JavaScript
  Principals navegadors, fotoshop, g.mail