• 111

  QUÈ ÉS LA LITERATURA

  QUÈ ÉS LA LITERATURA
  La literatura és l’ art que té com a finalitat l’ expressió de la bellesa mitjançant les paraules i que produeix un plaer en el nostre ànim.
  Es caracteritza per:
  • La subjectivitat: l’autor ens aporta sempre una visió personal.
  • Un llenguatge connotatiu: les paraules emprades podem sugerir múltiples significats.
  • Una intencío estètica: es preten aconseguir la bellesa per mitjà del llenguatge.
  • Recursos estètics: la métrica, la lira, les figures retòriques.
 • Period: 111 to 222

  ELS GÈNERES LITERARIS

  Els tres grans generes són :
  La narrativa: presenta de manera ordenada uns fets,reals o imaginaris,que duen a terme uns personatges,en un temps,espai detarminats.Sempre hi ha un narrador.Estan escrits en prosa i amb paràgrafs.Hi ha descripcions i dialegs.
  La poesía:el poeta expressa el seus sentiments per mitjá de poemes.El vers,organitzat per estrofes,és l’instrument més habitual.
  El teatre:Aquesta génere destinat a ser representat,recrea situacions per mitja del diáleg no existeix narrador.
 • Period: 332 to 333

  TIPUS DE RECURSOS

  RECURSOS FÓNETICS
  Al.literació:repetició d’uns quants sons iguals .
  Onomatopeia:imitacío de sons reals.
  RECUSOSSINTÀCTICS
  Anàfora:repetició d’una omes parules al principi de dos o més versos.
  Antítesi:contraposició d’una paraula amb un altre sentit.
  Asídeton: susspensió de coordinació“i”.
  Polisídeton:repeticío de les conjugacions“i”.
  Enumeració:seguit de parules,per a descriure algo.
  Hipérbaton:alteració del ordre lògic de paraules de la oració.
  Parale.lisme:repetició d'estructures sintactiques.
 • Period: 332 to 333

  TIPUS DE RECURSOS II

  RECUSOS SEMÀNTICS
  Comparació:relació de dos temes a partir d'una semblança.
  Hiperbolé:ús de paraules exagerades
  Metáfora:indentificació que s'estableixentre un terme real i un imaginari.
  Paradotxa:afirmació de sentit aparentement contradictori.
  Personificació:atribucíode trets humans a objectes o animals.
  Interrogació retórica:'expressa una pregunta sense resposta.
  Pleonasme:paraules innecsariesperquè el text tinga sentit.
 • 333

  ELS RECURSOS LITERARIS

  ELS RECURSOS LITERARIS
  Els recursos literaris són els artificis lingüistics que utilitzan els autors per a fer més expresiu i estètic el seu missatge
 • Period: 400 to 1400

  LA LITERATURA EN L'EDAT MITJANA

  Es el periode de temps que compren del V al XV,i es divideix en:l'alta edat Mitjana(V-XI) i la Baixa edat Mitjana(XVII-XV).
  Les manifestacions dominants que fa la literatura són:la poesía trobareca,la literatura moral i religiosa i la literatura popular.
 • 1000

  LA LIRICA TRABADESCA

  Naix al sud de França,l'antiga Occitània,la que seria la primera manifestació literaria culta en la llengua románica:la poesía trovadoresca.
  Els temes que ens troben són:
  -L'amor cortes:es caracteritza pel refinament i l'esperitualitat i trasllada l'estructura social del món feudal.
  -La mort:el gènere expresa el dolor per la mort 'una persona important o coneguda.
  -Les picabarelles:eren enfrontaments entre un trovado i un enemic seu.
  -Els debats:dos trobadors que debatien sobre temes amorosos.
 • 1200

  LA PROSA. LES CRÒNIQUES

  LA PROSA. LES CRÒNIQUES
  Una altra manifestació literaria, van ser les quatre cròniques:
  Llibre dels feits,Llibre del rei Pere,la crònia de Ramon Muntaner i la crónica de Pere III el ceremonis.
  Es tracta de quatre narracions extenses escrites en prosa amb l’intenció de conservar la memoria delsesdevediments histórics més importants.
 • Period: 1200 to 1300

  LES CRÒNIQUES

  Crónica de Jaume I:El rei Jaume explica les accions militars en el seu regnat,sobretot la conquista de Valencia i Mallorca.
  Crónica de Bernat Desclot:Era un funcionari reial.Aquesta crónica narra els fets i les conquestes de diversos reganats, des d'Alfons I fins a Perell II.
  Crónica de Ramon Muntaner:Els protagonistas són els reis de d´Aragó i Muntaner,ha on conta les guerres que ha estat.
  Cròniques de Pere el Ceremoniós: L'obra explica el seu regnat i el de son pare.
 • 1300

  LA PROSA HUMANISTA

  LA PROSA HUMANISTA
  Aquest gènere reflecteix els ideals del humanisme, es un mobiment nascut a Italia el segle XIV i es va estendre per tota Europa.Aquest moviment va suposar una nova actitud davant la vida pel que fa al pas de l'Edat Mitjana al Renaixement,, parteix de la concepcío, que l'esser humà el el centre de totes les coses.
 • Period: 1300 to 1300

  CARACTERISTIQUES I TEMES DE LA PROSA HIMANISTICA

  Les caracterisques són:
  -Interés per la cultura clàssica.Buscaven el model clàsic grecollatí.
  -Antropocentrisme.Aquesta nova missió del món implica fer de l'homeel centre de l'univers.
  -Recuperació de les llengües clàssiques.
  -Racionalisme i espectrisme.En la nostra prosa humanista es manifesten molt sueprficialment,mostrant la part més filosófica.
 • Period: 1346 to 1414

  BERNAT METGE:_LO SOMNI_

  Va naixer al 1346.El seu pare li transmet els coneiximents de filosòfia natural.Va ser notari i ajudant de la reina Eleonor, ella va morir va pasar a ser l'escriva del seu hereu,Joan.
  _LO SOMNI_
  Va ser escrit al 1399,va ser acusat de matar a Joan I, ell i 37 consellers més.Va escriure_Lo somni_ amb dos objectius:com una defensa contra les acusacions i per guanyar-se el favor dels nous reies.
 • Period: 1346 to 1414

  LLIBRES

  Primer llibre:
  L'autor tancat a la presó , rep en somnis la visita de l'anima del rei Joan I.
  Segon llibre:
  Coneixem a els acompanyats de Joan I, Tiresi i Orfeu.
  Tercer llibre:
  Orfeu fa una explicació de la seua vida.
  Quart llibre:
  L'autor fa una lloança molt extensa de les dones.Para espécialment la reina Maria de Luna.
 • 1397

  AUSIÀS MARC

  AUSIÀS MARC
  Beniarjó (1397-1459)va morir a Valencà, Pertanyia a una familia de cavallers i poetes ja que son pare, també va conrear el genere a la seua juventut.
  Es va casar dues vegades,la primera amb Iabel Martorell, i la segona amb Joana Escorna.
 • 1400

  EL TEATRE MEDIEVAL.EL MISTERI D'ELX

  EL TEATRE MEDIEVAL.EL MISTERI D'ELX
  A l'edat Mitjana les poques manifestacións teatrals que hi havia estaven relacionades amb la religió.
 • 1400

  LA LIRICA CULTA DEL SEGLEXV.AUSIÀS MARC

  LA LIRICA CULTA DEL SEGLEXV.AUSIÀS MARC
  Els poetes creeaven les seues composicions en llengua accitanai se cenyien a les regles escrites.
  Al final del segle XV,amb Ausiàs Marc i veiem un gran camvi: ara la poesía s'escriu en la nostra llengua i es trova una evolució a les composicions que es fan.
 • 1400

  LA NOVE.LA DEL SEGLE XV._TIRANT LO BLANC_

  LA NOVE.LA DEL SEGLE XV._TIRANT LO BLANC_
  L'arrivada del humanisme va influir en les histories de cavallers en el segle XV.Tot i que també reflectien un món cavalleres.
  Dues novel.les que capten aquesta visió són:_Tiant lo blanc_i_Curial i Güelfea.Aqueta ultima tracta sobre un xic de Baixa exacció social i una dama ben situada que decideix ajudar-lo.
  En les obres es troben les característiques següents:
  El protagonista és valent i fort.
  L'autor pot intervendré personatgs històrics.
  Els fets es desenvolupen en llocs coneguts.
 • Period: 1400 to 1401

  TIPUS DE REPRESENTACIONS

  El teatre profà:Amb motius dáctes festius la societat du a terme representacions teatrals.La peça teatralque més es representaba era una composicío d'un acte.La finalitat era entretindre, per tant hi trbem carácter cómic.
  El teatre religios:Són representacions que es fan a les esglésies.
 • Period: 1400 to 1400

  EL MISTERI D'ELX

  Aquest misteri pertany al ciclemaría ja que representa la mort i l'assupció de la are de deu.Es representaba els dies 14 i 15 d'agostde cada any des del segle XV a la basilica de Santa María d'Elx.
  -El misteri es dividex en dos actes:
  La vespra.Se celebra el dia 14 d'agost. A les sis de la vesparda ix el seguici de l'ermitade Sant Sebastiá capa la Basílica on es representa el misteri.
  -La festa.La festa representa des del soterrament del cos de la mere de déu fins a la seua coronació.
 • Period: 1400 to 1450

  LA LÍRICA INNOVADORA/ DE CAIRE RENAIXENTISTA

  La lirica innovadora es caracteritza per:
  -És una poesía escita íntegradament en valencià.
  -S' ofereix una visió més real de la dona,amb tots els defectes i virtus.
  -S'hi descriu imatges provinents de la vida quotidiana burguesa.
  -Es manté les senyals de les estrofes finals.
  La lirica de caire renaixentista es caracteeritza per:
  -S'usa valencià peró,amb pocs tecnicismes o llatinismes.
  -La poesía per alleugerir el sofriment amorós que no més pot acabar amb la seua mort.
  -La visió de la natura.
 • Period: 1400 to 1400

  ELS TEMES

  Els principals temes són:
  -L'amor.Es recorre molt aquest tema,peró al contari que la trobaesca es trova una dona real.En le obres d'Ausiàs Marc podem dividir-lo en tres parts:
  Cants d'amor:el poeta no manté una relació de vassallatge amb la dama.Presenta una dona de carn i ossos.
  Cant de mort:dedicats a la segona esposa.Hi expressa el dolor per la mort de l'amada.
  Cant espiritual:poema dedicat a déu. -La religió.Es cocentra En el dolor per ver buscat l'amor carnal,i haver oblidat l'amor a déu.
 • Period: 1405 to 1410

  TEMES

  Els més importants són:
  -L'amor.En la novel.la caballeresca s'incorporen duptes i tensions en la relació amorosa i també elements que detonen sencualisme i herotisme.
  _Els fets d'armes.Es relaten sovint les guerres, els tornetjos,les justes...
 • Period: 1405 to 1410

  _TIRANT LO BLANC_:ARGUMENT/ESTIL

  La novel.la explica la vida del cavaller Tirant Lo Blanc.Tot comença quant Tirant un emità vol armarse de cavaller, i l'aconsella un llibre. Després dels cosells s'arme de cavaller i es conveteix en un gran estratega militar.A més s'enamora de la filla de l'emperador de Grecia,Carmensina.Aquest amor ,envolta lla picardía, és galant i ple de sumptuositat.
  -L'ESTIL
  Es podem reflectir dos estils: un més culte, anomenat prosa i altre més col.loquial.
 • 1458

  JOAN ROÍS DE COELLA

  JOAN ROÍS DE COELLA
  Nascuta a València(1435-1497)pertanyia a una important familia de la noblesa valenciana.Era caballer però també va estudiar tecnología, es caracteritza pricipalment per l'estil.Corella escriu la seua prosa amb un estil retòric, complex i culte, i que el critics han aomenat prosa d'art.
  Les seues obres es diferncien per:
  -Les narracions mitologiques.
  -Les proses religioses.
  Corella no cocep el desing carnal sense amor.
 • 1500

  LA LITERATURA AL SEGLE XVI

  LA LITERATURA AL SEGLE XVI
  Al pricipi del segle XVI comença un nou período de la literatura que ve marcat per la disminució d l'us de la nostra llengua.
  Pel que fa al corrent artistic predominant,continuava sent el renaixement
 • 1500

  LA PROSA DIDACTICA I EL TEATRE

  LA PROSA DIDACTICA I EL TEATRE
  El màxim exponent de la prosa del segle XVI va ser Cristòf Despuig, que va escriure _Les col.loquis de la insigne de Tortosa_.Aquesta obra està estructurada en sis diàlegs.
  EL TEATRE
  En aquest gènere és ha on es veu la substitucióo lingüística.Les caracteristiques són el realisme,l'esperit satíric i el carácter popular.
 • Period: 1500 to 1510

  LA POESIA

  La poesía culta del segle,XVI hi ha tres tendéncies:
  -La tradició medieval i en especia, Ausiàs Marc. El seu principal representant va ser Pere Serafí.
  -Els intents de la renovació métrica per tal d'adaptar la nova métrica italiana.
  -L'imitació de la poesía tradicional i popular.
  -Les composicions de Joan Timoneda.
 • Period: 1500 to 1500

  ELS TEMES / RECURSOS

  Les temes són :
  -Els pas del temps.La brevetat de la vida,i conseqüencies, la proximitat de la mort.
  -L'obssesió per lluitar.
  -La caricatura tragicoburlesca de l'existència.
  -El pesimisme pólitic.
  Els principals recursos són:
  -L'artificiositatléxica i sintáctica.
  -El contrast entre els conceptes:vida/mort, bellesa/lletjor…
  -L'ús sovint de figures retoriques.
 • LA LITERATURA EN EL SEGLE XVII

  LA LITERATURA EN EL SEGLE XVII
  El panorama literari i fa un gir per a canviar el corrent artistic.S'abandona aquell Renaixement, on predominen les mirades al món, per a donar la benvinguda al Barroc. Es caracteritza per una actitud se deaengany i frustracióenfrint de la societat.