Línia del temps - literatura universal

 • Period: 2500 BCE to 2000 BCE

  Orígens de la literatura d'occident

 • 2100 BCE

  L'epopeia o poema de Guilgameix

  L'epopeia o poema de Guilgameix
  És un poema èpic sumeri (poble mesopotàmic) que descriu les aventures del rei mític Guilgameix d'Uruk.
  Aquesta obra va ser escrita en tauletes d'argila amb escriptura cuneïforme. És considerada la més antiga del món occidental i ha influenciat la literatura posterior.
 • Period: 900 BCE to 100

  Literatura hebrea

 • 850 BCE

  La Bíblia

  La Bíblia
  Originalment escrita en hebreu i arameu, la Bíblia és un llibre sagrat per als cristians i els jueus. Està formada per l'Antic testament (on són els llibres sagrats jueus) i el Nou testament (sagrat per cristians).
  Esta formada per diversos tipus de llibres: històrics, poètics (com el Càntic dels Càntics), profètics (com el Gènesi) i sapiencials (com el Llibre de Job).
 • Period: 800 BCE to 146 BCE

  Literatura grega

 • 750 BCE

  Epopeia (Èpica)

  Epopeia (Èpica)
  El representant més important d'aquest gènere literari va ser Homer. Encara que se'l considera l'autor de "La Íliada" i "L'Odissea", es diu que potser Homer no va ser un escriptor, sinó un grup d'escriptors.
  Foto: Homer
 • 650 BCE

  Lírica

  Lírica
  Les obres d'aquest gènere estaven escrites en vers i l'objectiu era que fossin recitades amb l'acompanyament d'un instrument.
  Els autors més reconeguts són Corinna de Tanagra, Píndar i Safo, la poetessa de l'amor.
  Foto: Safo
 • 550 BCE

  Teatre

  Teatre
  El teatre a l'antiga Grècia podem dividir-lo en dos subgèneres: tragèdia i comèdia. Està molt relacionat amb el déu Dionís: se celebraven festes en honor seu, i en aquestes es feien representacions teatrals. Els actors portàven màscares en les representacions, i hi havia un cor que cantava.
  Els autors de tragèdia més importants són Èsquil, Eurípides i Sòfocles ("Èdip rei" i "Antígona").
  Foto: Sòfocles
 • Period: 300 BCE to 476

  Literatura llatina

 • 250 BCE

  Èpica

  Èpica
  El gènere èpic llatí era considert culte, i s'utilitzaven molts recursos literaris i altres elements que feien les obres més refinades.
  El poeta més famós d'aquest gènere va ser Virgili ("L'Eneida").
  Foto: Virgili
 • 240 BCE

  Teatre

  Teatre
  Pels romans, aquest gènere literari tenia no una funció filosòfica o de formació, sinó que s'apreciava l'obra com a un espectacle d'entreteniment.
  La comèdia va ser un gènere molt popular, i els autors més importants eren Plaute i Terenci.
 • 200 BCE

  Lírica

  Lírica
  La lírica llatina, encara que es deia igual que la grega, no anava acompanyada d'instruments, però sí que expressava els sentiments del poeta.
  Els autors més importants van ser Virgili, Horaci i Ovidi.
  Foto: Ovidi
 • Period: 476 to 1492

  Literatura medieval

 • 800

  Teatre

  Teatre
 • 1000

  Lírica tradicional

  Lírica tradicional
  • Segles XI - XIII
   Jarchas (escrites en mossàrab)
  • Segles XII . XIV
   Cantigas galaico-portugueses
  • S. XV:
   Villancicos (escrites en castellà)
 • 1100

  Literatura culta

  Literatura culta
  • S. XII - Poesia trobadoresca:
   Arnaut Daniel, Bernat de Ventadorn, Giraut Bornelh
  • S. XIII - "Dolce Stil Novo":
   Cavalcanti, Dante Alighieri
  • S. XIV:
   Petrarca
  • S. XV:
   Ausiàs March, Jorge Manrique
 • 1150

  Narrativa

  Narrativa
  • Epopeia (s. XI - XIII):
   Germànica (Nibelungs), romànica ("Chanson de Rolan", "Mío Cid" i romances)
  • Narrativa en vers (s. XII):
   Novel·la cortesa - Matèria de Bretanya - "El Romanç de Tristany i Isolda" (Chrétien de Troyes), Fablioux i faules (Roman de Renart)
  • Narrativa en vers (s. XIII):
   Narratives al·legòriques ("El Roman de la Rose")
  • Narrativa en vers (s. XIV):
   Autobiografia fictícia (El Arcipreste de Hita)
 • 1200

  Narrativa en prosa

  Narrativa en prosa
  • S. XIII:
   Ramon Llull
  • S. XIV:
   Itàlia - Boccaccio, Anglaterra - Chaucer ("Els Contes de Canterbury"), Castella - Juan Manuel
 • Period: 1500 to

  El Renaixement

 • 1510

  Poesia

  Poesia
  • Èpica:
   Ludovico Ariosto ("Orlando Furioso")
  • Lírica:
   Garcilaso de la Vega, Fray Luis de Léon, San Juan de la Cruz, Pierre Ronsard
   Foto: Fray Luis de León
 • 1510

  Assaig

  Assaig
  • Erasme de Rotterdam:
   Traducció de la Bíblia, humanisme, luteranisme
  • Maquiavel:
   "El Príncep" - comportament
  • Baldasare Castiglione:
   "Il Cortegiano" - què passa a la cort
  • Michel de Montaigne
   Foto: Erasme de Rotterdam
 • 1510

  Novel·la

  Novel·la
  • Pastoril:
   Jacoppo Sannzaro ("L'Arcadia")
  • Picaresca:
   "El Lazarillo de Tormes"
  • Satírica:
   François Rabelais ("Gargantua i Pantagruel")
 • 1510

  Teatre

  Teatre
  • Gil Vicente: "Auto da barca do Inferno"
 • Period: to

  Barroc i classicisme

 • Poesia

  Poesia
  • Classicisme francès:
   La Fontaine (Faules)
  • Barroc espanyol:
   Góngora, Quevedo
   Foto: Góngora
 • Novel·la

  Novel·la
  • Classicisme francès:
   Madame de Lafayette ("La Princesa de Clèves")
  • Barroc espanyol:
   Cervantes
 • Teatre

  Teatre
  • Classicisme francès:
   ·Tragèdia
   Jean Racine (Ifigènia, Berenice), Pierre Corneille
   ·Comèdia
   Molière ("L'Avar", "Tartuf, o l'Impostor")
  • Barroc espanyol:
   Lope de Vega ("La Dama Boba", "El Caballero de Olmedo"), Calderón de la Barca ("El Alcalde de Zalamea", "La vida es sueño")
  • Barroc anglès:
   Christopher Marlowe ("La tràgica història cdl Doctor Faust"), Shakespeare
   ·Comèdia
   "Somni d'una nit d'estiu", "El Mercader de Venècia"
   ·Drama històric
   Ricard II/III
   ·Tragèdia
   "Hamlet", "Otel·lo"
 • Period: to

  Il·lustració

 • Teatre

  Teatre
  Carlo Goldoni
 • Prosa

  Prosa
  • Conte filosòfic:
   Voltaire
  • Prosa de ficció:
   Jonathan Swift ("Gulliver"), Daniel Defoe ("Robinson Crusoe")
  • Assaig
   Montesquier, Denis Diderot
 • Period: to

  Preromanticisme

 • Novel·la

  Novel·la
  Goethe ("Werther")
 • Novel·la filosòfica

  Novel·la filosòfica
  Jean-Jacques Rousseau