Liña do tempo. Traballo historia

 • Convocatoria dos Estados Xerais

  Convocatoria dos Estados Xerais
  Os tres estamentos reuníronse en Versalles, e cada un redactou un caderno de queixas coas súas reivindicacións.
 • Xuramento da sala do Xogo de Pelota

  Xuramento da sala do Xogo de Pelota
  O Terceiro Estado xurou permanecer unidos ata darlle unha constitución a Francia e pasaron a chamarse Asamblea Constituinte.
 • A toma da Bastilla

  A toma da Bastilla
  Os campesiños atacaron os castelos dos nobres e queimaron os seus títulos de propiedade.
 • Declaración dos Dereitos do Home

  Declaración dos Dereitos do Home
  Recoñeceronse e garantían as liberdades persoaís, a igualdade ante a ley e o dereito de propiedade.
 • Primeira Constitución de Francia

  Primeira Constitución de Francia
  Recoñoceuse a soberanía nacional, a Monarquía Parlamentaría como forma de goberno, a división de poderes e o sufraxio censatario.
 • Asalto do Palacio das Tullerías

  Asalto do Palacio das Tullerías
  O Monarca foi destituido pola asamblea.
 • Declaración de Guerra de Austria e Prusia a Francia

  Declaración de Guerra de Austria e Prusia a Francia
  Europa sentíanse amenazada polas ideas revolucionarias francesas.
 • Execución de Luís XVI

  Execución de Luís XVI
  A convención xulgou e condenou a Luís XVI a morrer na guillotina
 • Inicio do réxime do terror

  Inicio do réxime do terror
  Maximilien Robespierre fíxose co poder e implantou unha dictadura
 • Fin do réxime do terror

  Fin do réxime do terror
  Maximilien Robespierre e os seus seguidores foron guillotinados.
 • Contitución do ano III

  Contitución do ano III
  Modificouse a separación de poderes e para evitar a dictadura intaurouse un goberno moderado.
 • Golpe de estado de Napoleón

  Golpe de estado de Napoleón
  Napoleón apoiado pola burguesía deu un golpe de estado e estableceu o Consulado no que o poder exercíano 3 cónsules.
 • Constitución do ano VIII

  Constitución do ano VIII
  Napoleón acaparou todo o poder, non había división de poderes e proclamouse Cónsul vitalicio.
 • Napoleón proclamouse Emperador

  Napoleón proclamouse Emperador
  Desenvolveu unha política expansionista e mantivo continuas guerras contra outros países.
 • Tratado de Fontainebleu

  Tratado de Fontainebleu
  Tratado que firmou Carlos IV para permitirlle a Napoleón atravesar España para invadir Portugal acordando repartir a posesión e nomear a Godoy Rey de Portugal. el terminou co a invasión de España por parte dos franceses e nomeando a José I Bonaparte como Rey de España.
 • Guerras de independencia

  Guerras de independencia
  Longa e cruel guerra entre as tropas francesas e o pobo español.
 • Levantamento popular contra as tropas napoleónicas

  Levantamento popular contra as tropas napoleónicas
  E o inicio da guerra da indepoendencia.
 • La Pepa

  La Pepa
  Primera constitución española tamén chamada Constitución de Cádiz, tomada baixo os principios do liberalismo e inclia a declaración de dereitos, a división de poderes e o sufraxio sensatarios.
 • A independencia da América española

  A independencia da América española
  Coincidiu coa guerra da independencia, durante a cal formáronse xuntas revolucionarias dirixidas po los crioulos, Simón Bolivar e José de San Martín.
 • O fin da guerra de Independencia

  O fin da guerra de Independencia
  Os españoles coa axuda militar Británica botaron a Napoleón e decidiu invadir Rusia.
 • Congreso de Viena

  Congreso de Viena
  As potencias vencedoras de Napoleón reuníronse con dous obxetivos: a restauración do antigo réxime e a restauración do mapa de Europa.
 • Batalla de Waterloo

  Batalla de Waterloo
  Napoleón fue derrotado definitivamente e deportado á illa británica de Santa Helena.
 • A Santa Alianza

  A Santa Alianza
  Estaba formada por Austria, Prusia e Rusia, logo sumaronse outros estados formando a Cauádrupla Alianza. Uníronse para axudarse mutuamente en caso de necesidade.
 • As revolucións de 1820

  As revolucións de 1820
  Centráronse na área mediterránea e en Rusia, os liberais protagonizaron levantamentos antiabsolutistas, en España, Portugal, Nápoles, Piemonte e Rusia.
 • O reinado de Fernando VII: Sexenio Absolutista

  O reinado de Fernando VII: Sexenio Absolutista
  Aboliu a Constitución de 1812 anulando así a obra das cortes de Cádiz.
 • O reinado de Fernando VII: Trienio Liberal

  O reinado de Fernando VII: Trienio Liberal
  Triunfou o nombramento do comandante Rafael de Riego. asustado Fernando VII xurou a Constitución de Cádiz. A Santa Alianza en 1823 enviou un exercito francés que invadiu España e permitiulle a o Rey reestablecer o absolutismo.
 • As revolucións de 1830

  As revolucións de 1830
  Afectaron a case toda Europa. Iniciaronse en Francia coa destitución de Carlos X
 • Revolución industrial en España

  Revolución industrial en España
  Os principais sectores son a minería, a siderurxia e o sector téxtil.
 • O reinado de Fernando VII: década ominosa

  O reinado de Fernando VII: década ominosa
  Co nacemento da súa filla Isabel, derrogou a ley Sálica que lles impedía herdar o trono as mulleres.
 • O Reinado de Isabel II: A etapa das rexencias

  O Reinado de Isabel II: A etapa das rexencias
  Mentres ela non tiña a maioria de idade exerceron a rexencia a súa nai María Cristina e o xeneral Espartero.
 • Revolucións de 1848

  Revolucións de 1848
  Tiveron mior extensión, participación popular e foron mais radicais. Os revolucionarios levantaron barricadas nas ruas e esixiron mais dereitos, estas asustaron á burguesía que reprimiu as revolución e implantou un liberalismo conservador.
 • Oreinado de Isabel II: Década moderada

  Oreinado de Isabel II: Década moderada
  Impúxose a constitución de 1845
 • O reinado de Isabel II: o bienio progresista

  O reinado de Isabel II: o bienio progresista
  Redactouse a Constitución de 1856 que non chegou a publicarse.
 • O reinado de Isabel II: os últimos anos do reinado

  O reinado de Isabel II: os últimos anos do reinado
  Alternaronse no poder os liberais moderados e un novo partido de centro, a unión liberal. ademáis xurdiron novos partidos opostos a o réximen liberal: os demócratas e os republicanos. Os partidos políticos asinaron o pacto de Ostende para derrocas a raiña.
 • A unificación de Italia

  A unificación de Italia
  Os protagonistas foron: Victor Manuel II, o seu primer ministro Cavour e o revolucionario Garibaldi. Victor manuel incorporou Lombardía, Píamonte- Serdeña. Mentres Garibaldi conquistaba o Reino das dúas Sicilias. Finalmente completouse coa anexión de Venecia e os Estados Pontificios.
 • A unificación de Alemaña

  A unificación de Alemaña
  Os protagonista foron: Guillerme I, e o Chanceler Bismark. Oproceso de unificación tivo duas etapas, primero derrotou a Austria en Sadowa e permitíu unificar os estados do norte, logo enfrontouse a Francia en Sedán incorporando Alsacia, Lorena e os estados do sur. inicia o II Reich.
 • O sexenio revolucionario

  O sexenio revolucionario
  Tiña duas etapas: a monarquía democrática recaeu por elección do goberno no italiano Amadeo de Savoia. Tivo que enfrentarse coa oposición dos partidos dos Borbóns, ante esas situacións Amadeo abdicou.
  e a segunta etapa e a Primeira República, foi un período de grande inestabilidade política, ademáis as guerras en Cuba probocaron varias crises de goberno.
 • Segunda revolución industrial

  Segunda revolución industrial
  As novas fontes de enerxía son o petróleo e a electricidade. Os cambios na organización do traballo son: o teilorismo que tratase da especialización dos traballadores e o fordismo que e a fabricación en cadea.
  os sectores industriais punta son a metalurxia e a industria química.
 • Primeira guerra mundial

  Primeira guerra mundial