latvijas vēsture

 • 9000 BCE

  pirmo iedzīvotāju ienākšanu Latvijā

 • Period: 8500 BCE to 7600 BCE

  Vēlais paleolīts 8 500 g. pr. Kr. - 7 600 g. pr. Kr.

 • Period: 7600 BCE to 7000 BCE

  Agrais mezolīts 7 600 g. pr.Kr. - 7 000 g. pr. Kr

 • Period: 7000 BCE to 5600 BCE

  Vidējais mezolīts 7 000 g. pr. Kr.- 5 600 g. pr. Kr.

 • Period: 5600 BCE to 4500 BCE

  Vēlais mezolīts 5 600 g. pr. Kr. - 4 500 g. pr. Kr.

 • Period: 4500 BCE to 3300 BCE

  Agrais neolīts 4 500 g. pr. Kr. - 3 300 g. pr. Kr.

 • Period: 3300 BCE to 2300 BCE

  Vidējais neolīts 3 300 g. pr. Kr.- 2 300 g.pr.Kr.

 • 3000 BCE

  somugru ienākšanu Latvijas teritorijā

 • Period: 2300 BCE to 1500 BCE

  Vēlais neolīts 2 300 g. pr.Kr.- 1 500 g. pr. Kr.

 • 2000 BCE

  baltu ienākšanu Latvijas teritorijā

 • Period: 1500 BCE to 1 CE

  1 500 g.pr. Kr.- 1. gs.

 • 1250 BCE

  leģendārais Trojas karš.

 • 1000 BCE

  Indijā un Ķīnā tika pierakstīti senākie reliģiski filozofiskie teksti.(PASAULE)

 • 776 BCE

  Grieķijā notika pirmā olimpiāde.

 • 510 BCE

  Romā nodibinājās republika.

 • 484 BCE

  Neuri dzīvo Baltijas jūras Z A

 • 74 BCE

  Spartaka vadītā vergu sacelšanās Romā.(PASAULE)

 • Period: 1 CE to 4

  Agrais dzelzs laikmets 1. gs.- 4. gs.

 • Period: 4 to 8

  Vidējais dzelzs laikmets. 4. gs. - 8.gs.

 • Period: 8 to 12

  Vēlais dzelzs laikmets. 8.gs.- 12.gs.

 • 27

  Romas impērijas izveidošanās

 • 84

  Romieši iekaroja Britāniju

 • 395

  Romas impērija sadalījās divās valstīs – Rietumromā un Austrumromā.

 • 525

  kristīgajā pasaulē sāka skaitīt laiku no Kristus dzimšanas.

 • 650

  Grobiņā izveidojās skandināvu kolonija

  • Ventas un Daugavas lejtecēs atrastās skandināvu senlietas – rotas, ieroči, nauda.
 • 843

  ar Verdenas līgumu Franku valsti sadalīja trīs daļās.

 • 882

  Novgorodas kņazs Oļegs nodibināja savu valsti–Kijevas Krievzemi

 • 989

  Kijevas lielkņazs Vladimirs apprecēja Bizantijas imperatora meitu

  pieņēma kristietību un lika kristīt savu tautu.
 • 1030

  notika aktīvi kuršu sirojumi skandināvu zemēs.

  Kurši aktīvi postīja Zviedrijas un Dānijas piekrastes , kā arī nodarbojās ar jūras laupīšanu un kontrolēja Baltijas jūras austrumu piekrasti.
 • 1158

  pieauga vācu tirgotāju interese par Daugavas tirdzniecības ceļu.

  Vācu tirgotāji sāka interesēties par pastāvīgām tirdzniecības vietām pie Daugavas
  Leģendā par „Lībijas (lībiešu zemes) uzzēģelēšanu” stāstīts, ka Brēmenes tirgotāji pēc vētras nokļuvuši Daugavas grīvā un tur sastapuši līvus, kas bijuši bailīgi un neattīstīti–pārtikuši no medus un neattīrīto vasku metuši kaudzēs. Brēmenieši uzsākuši sev izdevīgu maiņu–pret dažādiem niekiem iemainījuši daudz vaska un guvuši labu peļņu. Tāpēc nākošajos gados nodibinājuši pastāvīgu tirdzniecības vietu pie Daugavas
 • Period: 1158 to 1555

  Krustnešu iebrukums un Livonijas izveidošanās, valstiskā attīstība un sabrukums.

 • 1198

  pirmo reizi minēta Rīga (Rīgas vieta).

  • Indriķa hronikā stāstīts, ka uz lielo kauju ar vācu bruņiniekiem bija sapulcējušās vietējās ciltis. Kaujā pie Rīgas bīskapu Bertoldu nogalināja lībiešu jauneklis Imauta, kurš pats tūlīt pēc tam gāja bojā no bīskapa bruņinieku zobeniem. G. Merķelis savā poēmā viņa vārdu pārveidoja par labskanīgāko „Imanta” .
 • 1204

  Rietumeiropas krustneši iebruka Bizantijā un nopostīja Konstantinopoli.

 • 1206

  Polockas kņazs Vladimirs ar savu karaspēku devās uz Rīgu.

  • Kņazs tika līdz Salaspili, to aplenca, bet, neguvis atbalstu no vietējiem iedzīvotājiem, atgriezās Krievzemē.
  • Hronikas stāsta, ka šī karagājienā laikā notika sadursme ar zemgaļiem, kurā Vladimirs esot zaudējis 9000 karavīru. Viduslaiku hronistu galvenais uzdevums bija slavināt savu kungu un darba devēju kaujas prasmi un varonību, tāpēc, lasot hronikas, nevajadzētu īpaši uzticēties skaitļiem.
 • 1207

  Gaujas un Daugavas lībieši atzina vācu virskundzību.

  • Lībiešu apdzīvotās teritorijas tika sadalītas starp iekarotājiem. Rīgas bīskapija un tās pārvaldītājs, bīskaps Alberts, saņēma divas trešdaļas iekaroto zemju, savukārt Zobenbrāļu ordenis savā valdījumā saņēma tikai vienu trešdaļu.
 • 1208

  Zobenbrāļu ordeņa bruņinieki sakāva pareizticīgo valdnieku Vjačko un ieņēma Koknesi.

  • Vjačko devās uz Polocku un vēlāk varonīgi cīnījās pret bruņiniekiem kopā ar igauņiem.
 • Jul 12, 1210

  kurši rīkoja uzbrukumu Rīgai.

  • Hronikā rakstīts, ka Rīgas līcis esot bijis melns no kuršu kuģiem. Kurši aplenca Rīgu, bet, nesagaidījuši igauņu palīdzību, atkāpās.
  • Baznīca rīdziniekiem kuršu atvairīšanas datumu - 13. jūliju, svētās Mārgrietas dienu, pavēlēja uzskatīt par svinamu svētku dienu
 • 1218

  Izveidoja Sāmsalas - Vīkas bīskapija

  Krustnešu iekarotajās igauņu zemēs tika izveidota Sāmsalas – Vīkas bīskapija.
 • 1234

  tika izveidota Kurzemes bīskapija.

 • 1236

  notika kauja pie Saules.

  Hronikas vēsta, ka Zobenbrāļu ordenis, kopīgi ar zemgaļiem, rīkoja sirojumu Žemaitijā. Zemgaļi informēja žemaišus par sirojuma maršrutu. Pie Saules žemaiši krustnešus sagaidīja, sakāva un iznīcināja. Kaujā krita mestrs un 48 brāļi bruņinieki – viss ordeņa komandējošais sastāvs.
  Ar pāvesta rīkojumu Vācu ordeni piespieda atlikušos Zobenbrāļu ordeņa bruņiniekus uzņemt savā ordenī un izveidot jaunu Vācu ordeņa atzaru, ko nosauca par Livonijas ordeni.
 • May 15, 1257

  pāvesta Aleksandra IV izdotā bulla atbrīvoja Rīgas pilsētu no desmitās tiesas maksāšanas baznīcai.

 • 1265

  Anglijā tika sasaukts Parlaments – kārtu pārstāvniecības sapulce.

 • 1282

  Rīga tika uzņemta Ziemeļvācu tirdzniecības pilsētu savienībā - Hanzā.

  • Vēl Hanzā iestājās 11 Latvijas un Igaunijas pilsētas.
  zemgaļi pamatīgi sakāva ordeņa spēkus pie Rīgas (Ikšķiles) un pie Garozas upes.
 • 1287

  Livonijas ordenis izpostīja Sidrabes pili – pēdējo zemgaļu atbalsta punktu.

  • Daudzi zemgaļi nepadevās krustnešiem un ar savām ģimenēm aizgāja dzīvot uz Lietuvu.
  • Beidzās krusta kari Livonijā.
 • 1290

  Krustu karu beigas

  zemgaļi pamatīgi sakāva ordeņa spēkus pie Rīgas (Ikšķiles) un pie Garozas upes.
  Livonijas ordenis izpostīja Sidrabes pili – pēdējo zemgaļu atbalsta punktu.
  • Daudzi zemgaļi nepadevās krustnešiem un ar savām ģimenēm aizgāja dzīvot uz Lietuvu.
 • 1297

  pavasarī sākās Rīgas pilsētas un Livonijas ordeņa konflikts par Daugavas un Rīdzenes izmantošanu.

  • Lai pasargātu pilsētu no plūdiem, rīdzinieki cēla dambi un celtniecības vajadzībām bija izveidojuši tiltu pāri Rīdzenei. Ordeņa ļaudis šo tiltu nojauca , lai atbrīvotu ceļu savam kuģim.
 • Jul 1, 1297

  Livonijas ordenis uzsāka karadarbību pret Rīgu.

  • Pie pilsētas mūriem ieradās mestra Bruno vadītie karapulki un postīja pilsētas lauku apgabalu.
  • Pilsētnieki uzbruka ordeņa pilij un padzina no tās garnizonu.
  26. jūlijā Livonijas ordeņa uzbrukums Rīgai izrādījās veiksmīgs.
  • Ordeņa brāļi sagūstīja un turēja mājas arestā Rīgas arhibīskapu viņa paša Kokneses pilī.
  • Ugunsgrēkā nodega liela daļa pilsētas.
 • 1332

  mainījās Rīgas ģerbonis un zīmogs.

  • Rīgas ģerbonī un zīmogā parādījās ordeņa krusts bijušā arhibīskapa krusta spieķa vietā un atvērtajos vārtos – lauva, kas simbolizēja pilsētnieku varonību.
 • 1337

  sākās simtgadu karš starp Franciju un Angliju.

 • 1367

  izcēlās karš starp Ziemeļvācijas pilsētu savienību – Hanzu un Dāniju par noteicošo lomu Baltijas jūras tirdzniecībā

 • 1398

  Kuldīga tika uzņemta Hanzas savienībā

 • 1429

  Žannas d’Arkas vadībā franči sakāva angļus pie Orleānas un izšķīra Simtgadu kara iznākumu par labu Francijai.

 • 1492

  Kristofors Kolumbs šķērsoja Atlantijas okeānu un atklāja Rietumindijas salas.

 • 1517

  Martins Luters Vitenbergā pasludināja savas 95 tēzes pret Katoļu baznīcu.

 • 1525

  Livonijas ordeņa mestrs kļuva par Vācu imperatora vasali un „Romas impērijas firstu”.

 • 1555

  Reformācija Livonijā bija uzvarējusi.

  “Augsburgas ticības mieru ” parakstīja Livonijas ordeņa pārstāvis.
 • Period: 1557 to

  Latvijas teritorija Polijas – Lietuvas un Zviedrijas varā.

 • 1558

  Sākās livonijas karš

  krievu armija Ivana Bargā vadībā iebruka Livonijā, ieņēma Narvu un pēc tam Tērbatu.
  Iegansts Krievijas cara uzbrukumam Igaunijas pilsētām bija daudzus gadus nemaksātās nodevas Polockas un Pleskavas kņaziem, kuriem tās it kā pienācās pēc seniem tirdzniecības līgumiem
 • 1561

  Rīga atteicās zvērēt uzticību Polijas karalim un palika neatkarīga.

  • Pat tad, kad Lietuvas lielkanclers N. Radzivils ieradās Rīgā un pieprasīja Rīgas padošanos karalim, rīdzinieki atteicās.
 • 1582

  Pāvests Gregors XIII ieviesa gregoriāņu kalendāru, kas bija daudz precīzāks, nekā līdz šim lietotais Jūlija kalendārs. Ieviešot kalendāru, par apmēram nedēļu , mainījās datumi.

 • Mar 12, 1582

  Polijas karalis Stefans Batorijs svinīgi iejāja Rīgā.

  • Rīgas pakļaušanās Polijas karalim šķita tik svarīga, ka viņš pats ieradās pilsētā visā spožumā, lai izrādītu savu varu.
  Rīgas latviešu draudzei piederošo Svētā Jēkaba baznīcu, nodeva jezuītiem un turpat netālu esošajā Marijas Magdalēnas klosterī ievietoja jezuītu kolēģiju.
  • Rīgā sākās pretreformācija.
 • sākās Poļu – zviedru karš par Zviedrijas troni un Baltijas zemju pārdali.

 • Kara darbība vidzemē

  1.aprīlī zviedru karaspēks ieņēma Koknesi,
  23.jūnijā poļu karaspēkam izdevās zviedru armiju padzīt no Kokneses
  Augustā zviedru armija aplenca Rīgu
  30. augustā notika sadursme, kurā zviedru armijai nācās cīnīties ar poļu/lietuviešu armiju
  16.septembrī zviedru armija pārtrauca Rīgas aplenkumu
  Zviedrijas karalim Kārlim IX Vasam bija jāatgriežas Zviedrijā, jo tur bija pastiprinājusies aristokrātu opozīcija un viņa tronis bija apdraudēts
 • Gustavs II Ādolfs nodibināja Vidzemes ģenerālgubernatora posteni.

  • Vidzemes ģenerālgubernatoram bija pakļautas Rīgas, Ingrijas un Koksholmas (Igaunijā) guberņas.
 • Academia Gustaviana

  Tērbatā tika izveidota Academia Gustaviana – Karaļa Gustava Akadēmija.
  • Tā bija pirmā universitāte Livonijā, kuru beidzot, varēja kļūt par akadēmiski izglītotu zinātnieku.
 • Anglijā sākās parlamenta karš pret karali un absolūtismu.

 • Pēc trim angļu – holandiešu kariem , kuros Anglija sakāva savu pretinieci, tā kļuva par pasaules koloniālo līderi.

 • Anglijas parlamenta pieņemtā tiesību deklarācija – Declaration of Rights – noteica, ka likums ir augstāks par jebkuru varu.

 • Period: to

  Latvijas teritorijas pievienošana Krievijai.

 • Krievija pieteica karu Zviedrijai. Sākās Lielais Ziemeļu karš.

 • krievu karaspēka vienības ielauzās iekšpus Rīgas nocietinājumu palisādēm.

 • Dreiliņos tika parakstīta kapitulācija.

  • Trīs dienas apspriedās krievu un zviedru valdību pārstāvji ar Vidzemes muižniecības un Rīgas rātes pārstāvjiem.
  • Tika izveidoti Akorda punkti, kas garantēja visu rātes, pilsētas un bruņniecības privilēģiju saglabāšanu.
 • zviedru garnizons atstāja Rīgu.

 • krievu karaspēks Šeremetjeva vadībā svinīgi iesoļoja Rīgā.

 • cars Pēteris I ieradās Rīgā uz trīs mēnešiem.

 • Sāka ražot Dž. Vata izgudrotās tvaika mašīnas.

 • Tika pieņemta ASV Konstitūcija.

 • Notika trešā Polijas dalīšana.

 • Period: to

  Latvijas teritorija pēc pievienošanas Krievijai.

 • Kurzemes hercogs P. Bīrons, saņēmis solīdu kompensāciju naudā, atteicās no varas Kurzemē.

 • Kurzemes hercogiste un Piltenes apgabals tika pievienoti Krievijai kā Kurzemes guberņa.

  • Visa Latvijas teritorija bija nokļuvusi Krievijas impērijas sastāvā.
 • rekrūšu dienasts

  ar Krievijas cara pavēli uz Baltijas guberņām tika attiecināts rekrūšu dienests.
  • Katram pagastam reizi divos gados vajadzēja nosūtīt obligātajā militārajā dienestā noteiktu skaitu jaunu puišu. Dienests varēja ilgt 20 - 25 gadus.
  • Rekrūšu došana bija atkarīga no muižnieka ieskatiem un muižnieki to bieži ļaunprātīgi izmantoja lai tiktu vaļā no nevēlamiem cilvēkiem.
 • Latgali pievienoja Baltkrievijas guberņai.

 • Napoleons Bonaparts sevi kronēja par imperatoru.

 • Jūlija sākumā Napoleona karaspēks uzbruka Daugavpils cietoksnim..

 • Napaleona armija ieņem Bausku

  Napoleona armijas Makdonalda korpuss, kas sastāvēja no prūšu korpusa un franču, bavāriešu, vestfāļu un poļu pulkiem, ieņēma Bausku un sāka virzīties uz Rīgu.
  • Franču karaspēks tika apturēts līnijā Ķekava – Olaine - Sloka.
  • Kurzemes guberņa bija okupēta un iekarotāji tai lika maksāt kontribūciju (izpirkuma maksu) divu miljonu rubļu apmērā.
  • Dzimtbūšana Kurzemē tika saglabāta un vācu muižnieki sadarbojās ar okupācijas varām.
 • Kaujas pie Iecavas

  Napoleona armijas Makdonalda korpuss nonāca pie Iecavas, kur to sagaidīja krievu armija, un sākas ilgas un nopietnas kaujas.
 • Daugavā ienāca pirmais tvaikonis – zviedru kuģis “Oskar”.

 • 30.gados sākas “klaušu laiki”.

  • Tie turpinājās līdz pat 1860.gadam.
  • Muižnieki zemes līgumos zemniekiem noteica tādu klaušu daudzumu, kā paši uzskatīja par vajadzīgu.
 • sākās neraža un bads, kas turpinājās arī 1845.gadā.

 • Jaunlatvieši

  Pēterburgā sāka iznākt latviešu laikraksts “Pēterburgas Avīzes” ar pielikumiem “Dzirkstele” un “Zobugals”.
  • Tajā aktīvi darbojās K. Valdemārs, J. Alunāns u.c. jaunlatvieši, bet lielāko darbu avīzes tapšanā ieguldīja K.Barons.
  • Jau pirmajā darbības gadā (1862./63.g.) viņiem bija 4000 abonentu.
  Sāka lietot apzīmējumu „jaunlatvieši ”, runājot par aktīvajiem latviešu kultūras propagandētājiem un pilnveidotājiem, pirmo latviešu inteliģences paaudzi.
 • Sākās pilsoņu karš ASV. Pilsoņu kara laikā tika atcelta verdzība ASV

 • Rīgas Latviešu biedrībā sasauca Pirmo vispārējo latviešu zemkopju sapulci

 • Krievijā izveidojās sociāldemokrātiskā partija.

 • Period: to

  Pirmais pasaules karš Latvijas teritorijā.

 • Austroungārija, Serbija, Krievija, Francija, Lielbritānija, Beļģija un Vācija pieteica viena otrai karu un uzsāka karadarbību.(PASAULE)

 • Aprīlī Pirmā pasaules kara Austrumu fronte sasniedza Kurzemi.

  • Nacionālie spēki caur presi vērsās pie cara ar lūgumu atļaut veidot nacionālās brīvprātīgo armijas daļas.
  • Ideju īpaši atbalstīja Valsts domes deputāti J.Goldmanis un J.Zālītis.
  25. aprīlī vācu armija ieņēma Liepāju un Aizputi.
 • LAtviešu zemessargi atsit vāciešus

  Daugavgrīvas latviešu zemessargu bataljoni spēja atsist vācu uzbrukumu pie Jelgavas.
  • Daugavgrīvas bataljonos bija sakoncentrēti latviešu virsnieki un karavīri no rezervistiem un no regulārās armijas.
 • Krievijas caram visās Baltijas Guberņās bija neierobežota vara

  ar Krievijas cara pavēli izveidoja Austrumu frontes virspavēlnieka apgabalu un virspavēlniekam piešķīra neierobežotu varu visās Baltija guberņās.
  • Sākās pastiprināta iedzīvotāju kontrole, rekvizīcijas – mežu izciršana, krāsaino metālu rekvizēšana(pat baznīcu zvanus un vara jumtus), nodevas un piespiedu darba dienests.
 • Rietumu frontē vācu uzbrukums pie Verdenas un franču uzbrukums pie Sommas izvērtās par ilgstošām pozīciju kaujām.(PASAULE)

 • Austrumu frontē krievu armija realizēja „Brusilova pārrāvumu” pret Austroungārijas spēkiem un iekaroja plašas teritorijas Galīcijā.(PASAULE)

 • notika ASV prezidenta V. Vilsona miera iniciatīva un tika publiskoti viņa piedāvātie 14 punkti starptautisko attiecību veidošanai, lai neizraisītos jauni konflikti.(PASAULE)

 • Period: to

  Latvijas valsts izveide. Brīvības cīņas.

 • vācu karaspēks ieņēma Daugavpili.

 • vācu karaspēks ieņēma Cēsis un Valmieru un 21.februārī – Rēzekni.

 • Latvija Vācu okupācijā

  vācu karaspēks ieņēma Valku un visa Latvijas teritorija nonāca Vācijas okupācijā.
 • 23. februārī Padomju Krievijā tika izveidota Sarkanā armija. (PASAULE)

 • Baltijas valstu nodibināšana

  Aprīlī Vidzemes bruņniecības pārstāvji sasauca Vidzemes, Igaunijas, Rīgas un Sāmsalas apvienoto landtāgu.
  Landtāgs pieņēma lēmumu par Baltijas atdalīšanos no Krievijas un Baltijas valsts nodibināšanu
 • Pirmo reizi Latvija tika atzīta de facto

  Lielbritānijas ārlietu ministrija oficiāli atzina Z. Meierovicu par Latvijas pagaidu valdības pārstāvi.
 • Latvijas valsts svinīga pasludināšana.

  nacionālajā teātrī
 • sāka darbu Parīzes miera konference. Tajā piedalījās 27 uzvarētājvalstis. Konferences mērķis bija izstrādāt miera līguma noteikumus Pirmajam pasaules karam beidzoties.

 • Rīgā ienāca Sarkanā armija

  lielinieki pārņēma varu pilsētā.
 • Liepājā izsludināja mobilizāciju

  Latvijas Apsardzības ministrija Liepājā izsludināja vispārēju Latvijas pavalstnieku mobilizāciju Grobiņas, Pērkones un Gaviezes pagastos.
 • pamiers

  iejaucoties Antantes pārstāvjiem, tika parakstīts pamiers un uz desmit dienām izbeigta karadarbība pie Cēsīm.
 • Latvijas un Igaunijas savstarpēja atzīšana.

  parakstīti Latvijas un Igaunijas līgumi par savstarpēju atzīšanu.
 • Latvijas Pagaidu valdība atgriezās Liepājā un pārņēma varu.

 • Versaļā (Parīzē) tika parakstīts līgums starp Antanti un karā zaudējušo Vāciju. Līguma noteikumi (teritorijas zaudējumi, kontribūcijas u.c.) radīja ekonomiskās attīstības grūtības pēckara Vācijā.

 • tika parakstīts „Strazdumuižas pamiers”

  • Landesvēra un latviešu un igauņu nacionālo armiju sadursme satrauca arī Antantes valstis un tika pielikti visi spēki, lai militāro konfliktu izbeigtu, un lai tiktu panākta vienošanās starp abām pusēm.
  • Pamiera noteikumi paredzēja, ka vācu daļām jāatstāj Rīga līdz 5. jūlijam un pēc tam jāiziet arī no Liepājas. Landesvēram bija jādodas uz latgali, lai cīnītos pret tur vēl palikušajām lielinieku vienībām.
  R. fon der Golcam bija jāatzīst K.Ulmaņa valdība.
 • R. fon der Golcs pievienojas P. Bermontam

  R. fon der Golca vadītā landesvēra karavīri sāka pievienoties labi apgādātajiem P. Bermonta - Avalova spēkiem Jelgavā.
 • Latvijas armijas pretuzbrukums bermontiešiem.

 • Tika izveidota Tautu savienība.

 • Period: to

  Latvijas Republika starpkaru posmā.

 • beidzās karadarbība pēdējā frontē Latgalē.

 • tika parakstīts miera līgums starp Igauniju un Padomju Krieviju

 • Rainis un Aspazija atgriezās Latvijā.

 • Satversmes sapulces vēlēšanas.

  • Satversmes sapulces vēlēšanās piedalījās 25 partijas vai politiskas grupas un bija apmēram 50 vēlēšanu saraksti.
  1. maijā sāka darbu Satversmes sapulce. Par tās prezidentu ievēlēja J. Čaksti.
 • tika parakstīts miera līgums starp Lietuvu un Padomju Krieviju.

 • Padomju Krievija parakstīja PSRS savienības dibināšanas līgumu, tādējādi saglabājot bijušās Krievijas impērijas kolonijas jaunās valsts sastāvā. Tika parakstīts Rapallo līgums starp PSRS un Vāciju. Pastāvēja arī slepena vienošanās par militāru sadarbību

 • notika I saeimas vēlēšanas.

  Vēlēšanās piedalījās 88 saraksti
 • Saeima ievēlēja pirmo Latvijas Valsts prezidentu J. Čaksti

 • Latvija un Igaunija parakstīja savstarpēju aizsardzības līgumu.

 • Notika valsts apvērsums Lietuvā.

 • K.Ulmanis kļuva par Ministru prezidentu .

  Būdams šajā postenī, viņš vispirms nomainīja Rīgas garnizona vadību, ieceļot šajā amatā K. Berķi, un Politiskās policijas vadību, uzticot šo posteni J. Fridrihsonam
 • Ulmanis Apcietina konkurentus

  jaunajai valdībai nevēlamo personu aresti notika visās pilsētās.
  Apcietināto izvietošanai tika izveidota koncentrācijas nometne Liepājā. Šī nometne pastāvēja līdz 1935. gadam, kad visus ieslodzītos atbrīvoja
 • K. Ulamnis pārņem varu

  ap diviem naktī K.Ulmanis ieradās Rīgas pilī un informēja prezidentu A. Kviesi par notikušo varas pārņemšanu.
 • Baltijas Antane

  Ženēvā parakstīja Latvijas, Lietuvas un Igaunijas līgumu, kas paredzēja Baltijas valstu sadarbību ārpolitikā un savstarpēju diplomātisko atbalstu - Baltijas Antante.
 • Brīvības piemineklis

  Valsts prezidents A.Kviesis atklāja Brīvības pieminekli, kas bija izveidots pēc. K.Zāles projekta.
 • „Kristāla nakts” – ebreju masveida iznīcināšana Vācijā. Vācija okupēja Čehoslovākiju. Tika parakstīta Minhenes vienošanās starp Franciju, Itāliju, Lielbritāniju un Vāciju.

 • Latvija parakstīja neuzbrukšanas līgumu ar Vāciju

 • Molotova -Ribentropa pakts

  tika parakstīts Molotova –Ribentropa pakts, kura slepenais protokols paredzēja, ka Latvija tāpat kā Igaunija un Somija, tāpat kā noteikta daļa Polijas, nonāk PSRS ietekmes sfērā.
 • Līgumus „Par draudzību un robežām”.

  Vācija un PSRS parakstīja līgumu „Par draudzību un robežām”.
  • Līgums ietvēra arī protokolu par vācbaltiešu izbraukšanu no Baltijas.
 • savstarpējās palīdzības līgumu ar PSRS

  Latvijas pārstāvji Maskavā parakstīja uzspiesto savstarpējās palīdzības līgumu ar PSRS.
  • Saskaņā ar šo līgumu PSRS ieveda karaspēka kontingentu un ierīkoja kara bāzes.
 • Sākās vācbaltiešu izbraukšana no Latvijas.

  Vācija noslēdza līgumu ar Latviju par vācbaltiešu repatriāciju.
 • Period: to

  Otrā pasaules kara darbība Latvijas teritorijā

 • 9. aprīlī Vācija uzsāka intensīvu karadarbību Rietumeiropā iebrūkot Dānijā un Norvēģijā.

 • PSRS karaspēka vienība uzbruka Latvijas robežpunktam

  PSRS karaspēka vienība uzbruka Latvijas robežpunktam Masļenkos un nogalināja visus tur atrodošos robežsargus
 • PSRS ultimāts

  Latvija saņēma V.Molotova parakstīto PSRS ultimātu.
  K.Ulmaņa valdība pieņēma šo ultimātu un atkāpās.
 • Francija bija okupēta un parakstīja pamieru ar Vāciju.(PASAULE)

 • Tautas saeimas vēlēšanās

  notika Tautas saeimas vēlēšanas.
  Vēlēt varēja tikai par vienu sarakstu un PSRS vara struktūras parūpējās par masveidīgas piedalīšanās nodrošināšanu.
 • nacionalizācija

  Tautas saeima pieņēma deklarāciju par zemes, banku, lielo rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumu nacionalizāciju.
  Deportēja K. Ulmani
 • Jauns kurss

  padomju rublis tika pasludināts par oficiālu maksāšanas līdzekli tāpat kā lats un valūtas maiņas kurss tika noteikts 1: 1, lai gan līdz šīm maiņas kurss bija 1Ls : 10 rbļ.
 • Latu izņem no apgrozības

  valūtas vienība - Lats tika izņemts no apgrozības, katra noguldītāja kontā tika atstāti 1000 rbļ. Pārējo naudu, kas bija virs šīs summas - konfiscēja.
 • Vācija sāk uzbrukt Latvjai

  četros no rīta, vācu kara aviācija sāka uzlidojumus Ventspilij un Liepājai.
 • Vācu spēki bija jau Rīgā .

 • Sākās ebreju slaktiņi Liepājā.

 • Vācieši bija okupējusi Latvijas teritoriju.

  • Tika izdots aicinājums latvju karavīriem, aizsargiem un policistiem iestāties Pašaizsardzības komandantūrā drošības un kārtības stiprināšanai uz vietām ciešā sadarbībā ar vācu karaspēka vienībām un iestādēm.
  • Aicinājumam atsaucās apmēram 7 000 cilvēki.
 • Pirmā Rīgas geto iedzīvotāju iznīcināšanas akcija

  notika pirmā Rīgas geto iedzīvotāju iznīcināšanas akcija Rumbulas mežā.
  • Šā pašā gada 8. decembrī notika otrā iznīcināšanas akcija.
  • 15.- 17. decembrī ebreju masveida iznīcināšana notika Šķēdes kāpās pie Liepājas.
  Okupētās Latvijas teritorijā līdz 1945. gadam tika iznīcināti 50 000 – 70 000 ebreju tautības iedzīvotāji.
 • Japānas flote un aviācija deva pēkšņu triecienu ASV jūras kara bāzei Pērlhārborā.

 • Privātīpašumu atjaunošana Baltijā

  okupācijas varas iestādes izdeva noteikumus, kuri paredzēja vispārēju privātīpašuma atjaunošanu Baltijā
 • Uzsprāga mīna Doma laukumā

  Rīgā, Doma laukumā , kur bija paredzēts uzstāties augstām vācu amatpersonām, tika nolikts spridzeklis.
  • Mīna sprāga par ātru. Policija atklāja un iznīcināja I. Sudmaļa vadīto jauniešu pagrīdes grupu.
 • L. Garūtas kantātes “Dievs, Tava zeme deg!” pirmatskaņojums.

 • Rīgā ierados Latvijas PSR valdības pārstāvji.

  reizē ar Padomju armiju, Rīgā ieradās Latvijas PSR valdības iestāžu pārstāvji.
 • Sanfrancisko ( ASV) notika ANO dibināšanas konference.

 • Jūlijā Potsdamas konferencē sapulcējās triju lielvalstu (ASV, Lielbritānijas un PSRS) vadītāji, lai spriestu par pasaules robežām pēc kara

 • Period: to

  Latvija PSRS sastāvā.

 • vācu karaspēka grupējums Kurzemē kapitulēja

 • Atjaunoja Baltijas kara apgabalu

  Tas aptvēra Igauniju, Latviju, Lietuvu un Kaļiņingradas apgabalu.
 • 12. martā ASV prezidents H. Trumens savā runā ASV kongresā nolasīja paziņojumu (Trumena doktrīnu), kurā pasludināja palīdzības plānu Grieķijai un Turcijai. „Aukstā kara ” sākums.

 • Sāka celt kolhozus

  PSRS varas iestādes pieņēma likumu “Par kolhozu celtniecību Lietuvas, Latvijas un Igaunijas PSR ”.
  1947. gadā Latvijas PSR bija jānoorganizē 25 –30 paraugkolhozi.
 • 4. aprīlī Vašingtonā divpadsmit valstis parakstīja līgumu par savstarpēju palīdzību agresijas gadījumā un nodibināja Ziemeļatlantijas līguma organizāciju - NATO.

 • sākās administratīvās izsūtīšanas.

  • Izsūtīšanas turpinājās līdz 29. martam.
  Šai laikā no Latvijas izsūtīja 44 191 cilvēku (9147 ģimenes).
 • Sākās Korejas karš.

 • Likvidēja Mežabrāļu vienības

  Tika likvidētas pēdējās atlikušās nacionālo partizānu – mežabrāļu vienības.
  Pēc padomju datiem no 1944. gada līdz 1953. gadam likvidēja 900 partizāņu vienības.
 • Staļina nāves diena.

 • Sākās rūpniecības decentralizācija

  tika izveidotas Tautas saimniecības padomes, kuru rīcībā nodeva 54% Latvijas uzņēmumus.
 • Sākas nacionālkomunistu vajāšanas.

  • Tika pārbaudīti un atbrīvoti no ieņemamajiem amatiem visi, kas bija sadarbojušies ar nacionālkomunistiem.
  • Kampaņa turpinājās līdz 1962.gadam.
 • Austrumberlīnē (VDR) uzbūvēja Berlīnes mūri un tas kļuva par vienu no „dzelzs priekškara” simboliem.

 • tika iedegta gāzes lāpa

  bija pabeigta maģistrālā Dašavas gāzes vada celtniecība.
  • Rīgas TEC turpmāk strādāja ar gāzes kurināmo.
  Sākās dzīvokļu gazifikācija un centrālapkures sistēmu iekārtošana ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā.
 • L. Brežņevs PSKP pirmais sekretārs

  Par PSKP pirmo sekretāru (no 1966.g. – ģenerālsekretāru) tika ievēlēts L. Brežņevs
 • ASV uzsāka karu Vjetnamā

 • PSRS Tautas deputātu kongress atdzina Molotova – Ribentropa pakta slepeno protokolu pastāvēšanu.

 • Baltijas ceļš

  notika triju Baltijas valstu organizēta akcija ”Baltijas ceļš”, atzīmējot Molotova –Ribentropa pakta 50. gadadienu.
  • „Baltijas ceļa” mērķis bija parādīt, ka Baltijas tautas nolēmušas nekad vairs nepieļaut šādas slepenas vienošanās.
  Latvijas , Lietuvas un Igaunijas Tautas frontes organizēja nepārtrauktu cilvēku ķēdi, kas stiepās cauri visām trim republikām.
 • Period: to

  Latvijas valsts

 • LTF tika ievēlēti PSRS padomē

  Tautas frontes atbalstītie deputāti ieguva vairākumu Augstākās Padomes vēlēšanās.
 • Latvijas Neatkarības deklerācija

  notika balsošana par Neatkarības deklarāciju.
  • Par deklarāciju nobalsoja 138 no 188 klātesošajiem. No šī brīža Latvijas PSR kļuva par Latvijas Republiku.
 • NATO darbības ietvaros tika nodibināta Ziemeļatlantijas sadarbības padome.

 • OMON uzbrukums Latvijas Iekšlietu ministrijai.

  • Uzbrukumā gāja bojā pieci cilvēki. Pirms tam bija notikuši vairāki OMON uzbrukumi barikāžu aizstāvjiem, bet tie vairāk bija spēka demonstrēšanai un iebiedēšanai. Šis bija nopietns uzbrukums pastāvošajai valdībai.
 • Rīgas barikādes

  Rīgā notika protesta demonstrācija, kurā piedalījās vairāk kā 500 000 cilvēku.
  • Sākas barikāžu celtniecība Rīgas ielās, organizējās dienakts aizsardzības vienības pie nozīmīgākajiem komunikāciju punktiem un valsts iestādēm.
  • Krievijas Federācijas Augstākās padomes priekšsēdētājs B. Jeļcins ieradās Tallinā, kur parakstīja divpusēju attiecību līgumus ar Latviju, Lietuvu un Igauniju
 • Latvijas referendums

  Vislatvijas aptauja par neatkarību.
  Aptaujā piedalījās 87,5 procenti balsstiesīgo iedzīvotāju, balsošanas iecirkņos atradās preses pārstāvji un starptautiskie novērotāji. 73,8 procenti balsu bija par Latvijas neatkarību.
 • PSRS valsts apvērsuma mēģinājums

  PSRS notika valsts apvērsuma mēģinājums, lai nepieļautu jaunā Savienības līguma parakstīšanu un saglabātu PSRS.
 • A. Rubiks atbalsta apvērsumu

  LKP CK pirmais sekretārs A. Rubiks paziņoja par atbalstu apvērsumam un varas pārņemšanu.
  • Tika izsludināts ārkārtējais stāvoklis par kura īstenotāju bija nozīmēts Baltijas Kara apgabala pavēlnieks F.Kuzmins.
  • Līdz vakaram armijas specvienības un OMON ieņēma radio, televīziju, starptautisko telefonu centrāli un citus svarīgus objektus.
 • OMON mēģina uzbrukt barikādēm

  OMON ar četriem bruņutransportieriem mēģināja uzbrukt barikādēm Doma laukumā, lai izlauztos uz Valdības ēku.
  • Latvijas Augstākā Padome pieņēma Konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu.
  • Tika atjaunota Latvijas Republikas 1922. gada Satversme.
  Bija notikusi Latvijas Republikas atjaunošana de facto.
 • Latvijas neatkarības atzīšana

  1. augustā Latvijas neatkarību atzina Lietuva un Igaunija.
  2. augustā pirmā rietumvalsts, kas atzina Latvijas neatkarību bija Islande.
  3. augustā Latvijas neatkarību atzina Somija, Dānija un Krievijas Federācija.
  4. augustā Latvijas neatkarību atzina Eiropas Kopienas valstis.
  5. septembrī Latvijas neatkarību atzina ASV.
 • Latvija Ano

 • PSRS karaspēka izvākšana no Latvijas

 • Ieviesa pagaidu valūtu Latvijā

  Latvijas rublis jeb kā tautā tos sauca par repšiem.
  • Šo nosaukumu naudas zīmes ieguva, jo uz tām bija toreizējā Latvijas bankas prezidenta E. Repšes paraksts.
 • Uzspridzināja Skrundas lokatoru

  pēdējā liecība par PSRS militāro klātbūtni Latvijā.
 • 1. janvārī Eiropas Savienībā tika ieviesta jauna valūtas vienība – eiro.

 • Latvija tika uzņemta Eiropas Savienībā.

 • Latvija kļuva par NATO dalībvalsti

 • ASV uzsaka karu Afganistānā.

 • Rīgā notika NATO sammits.

 • tika parakstīts Latvijas un Krievijas robežlīgums.