HISTORIA DE LA TERRA

Timeline created by ayx
In History
 • Period: 4600 BCE to 2500 BCE

  ARQUEÀ

  -En aquest periode de temps la massa fosa es va refredar fins a formar una escorça sòlida.
  -Es va formar la litosfera, l'atmosfera i per ultim la hidrosfera.
 • 3700 BCE

  ARQUEA (esdeveniments geologics)

  -Va començar l´acció geologica
  -Hi ha roques sedimentaries
 • 3400 BCE

  ARQUEA (esdeveniments biologics)

  -Van apareixer les primeres cèl.lues procariotes
  -Hi ha fossils de becteris de 3400 d´antiguitat
 • Period: 2500 BCE to 570 BCE

  PROTEROZOIC

  -La litosfera es va consolidar.
  -Hi va haver evidencia tectonica de plaques.
  -En aquell EÓ es van formar supercontinents succesius.
  -Es va produir la primera gran glaciació.
 • 1400 BCE

  PROTEROZOIC (esdeveniments biologics)

  -Van sorgir els primers organismes eucariotes
  -Van sogir els primers organismes heterotrofs pluricel.lulars (alguns es coneixen com a fauna d'Ediacara
 • Period: 570 BCE to 250 BCE

  PALEOZOIC

  -Rodinia va originar diversos continents.
  -Es van mourse els continents i van provocar les orogènies caledoniana i herciniana.
  -Al final de l´era els continents van xocar de nou i va sorgir un supercontinent.
  -El periode es va tornar sec.
 • Period: 570 BCE to 250 BCE

  CAMBRIA

  -El desenvolupament dels invertebrats va continuar.
  -Van poliferar els animals amb dues closques.
 • Period: 570 BCE to 250

  PERMIA

  -Van desapareixer mes del 90% de les especies existents.
 • Period: 570 BCE to 250 BCE

  DENOVIA

  -Es van diversificar els peixos amb mandiibules.
  -Es va inicar la colonitzacio animal de terra ferme.
 • Period: 570 BCE to 250 BCE

  CARBONIFER

  -Es van originar grans diposits de carbo.
  -Van apareixer els insectes alats i eptils.
 • Period: 570 BCE to 250 BCE

  ORDOVICIA

  -Es van diversifcar els invertebrats.
  -Van sorgir els primers vertebrats.
  -Al final del periode es va produir una extincio massiva.
 • Period: 570 BCE to 250 BCE

  SILURIA

  -L'extincio del periode anterior va fer posible el desenvolupament de mol.luscs.
  -Els peixos es van diversificar.
  -Les primeres plantes terrestres van sorgir.
 • Period: 250 BCE to 65 BCE

  MESOZOIC

  -Es va iniciar la fragmentacio de Pangea.
  -Pangea es va dividir en 2 continents: Gondwana al sud i Laurasia al nord.
  -Durant tota l´era la separacio continental va continuar i va donar lloc als continents actuals.
 • Period: 250 BCE to 65 BCE

  TRIASIC

  -Les plantes vasculars i els animals vertebrats es van desenvolupar.
  -Van apareixer els dinosaures.
 • Period: 250 BCE to 65 BCE

  JURASSIC

  -Es van diversificar els grans reptils.
  -Van apareixer els primers mamifers.
  -Es van desenvolupar els ammonits.
 • Period: 250 BCE to 65 BCE

  CRETACI

  -Van sorgir les plantes amb flors.
  -Es van desenvolupar les primeres serps.
  -El Cretaci va fer desapareixer el 75% de les especies.
  -Un meteorit va xocar contra la peninsula de Yucatan.
 • 65 BCE

  CENOZOIC

  -Va continuar la driva continental
  -Els continents es van desplaçar cap a les pocicions que ocupen el l'actualitat
  -Es va produir l'orogenia alpina
 • 65 BCE

  PALEOGEN

  -L'era anterior va deixar ninxols ecologics lliures.
  -Es van diversificar els gasteropodes, els bivalves, els equinoderms i els coralls al mar.
  -Els nummulits van tenir un gran desenvolupament.
  -A les zones continentals es van mutiplicar les angiospermes, els ocells i els insectes.
  -Els mamifers van colonitzar molts ninxols ecologics.
  -Van apareixer els primers primats.
 • 65 BCE

  NEOGEN

  -Els mamifers es van convertir en el grup dominant.
  -Van apareixer altres grups que ara habiten en l'actualitat.
 • 65 BCE

  QUATERNARI

  -Els hominids van evolucionar fins a desembocar l'especie humana actual
 • 7 BCE

  NEOGEN

  -Van sorgir els primers hominids.