Dombeyson serial cover

La revolució industrial

 • Llançadora volant

  Llançadora volant
  La llançadora volant és un giny inventat el 1733 per John Kay que permetia passar el fil de la trama a través de l'ordit colpejant la llançadora gràcies a un sistema de cordes, de manera que ja no calia fer-ho manualment, ja no calia la intervenció d'un operari. Va ser la primera gran innovació de la primera Revolució Industrial en millorar l'efectivitat dels telers, permetent teixir peces més amples i més ràpidament.
 • Màquina de vapor

  Màquina de vapor
  Una màquina de vapor és una màquina tèrmica de funcionament alternatiu que utilitza el vapor d'aigua com a fluid de treball i que transforma una part de l'energia interna del vapor en energia mecànica; és a dir, un motor de combustió externa que transforma l'energia d'una certa quantitat de vapor d'aigua en treball mecànic. Les màquines de vapor solen ser motors de combustió externa.
 • Adam Smith: LLa riquesa de les nacions

  Adam Smith: LLa riquesa de les nacions
  és l'obra més cèlebre d'Adam Smith. Publicada el 1776, és el primer llibre modern d'economia. L'autor hi exposa la seva anàlisi sobre l'origen de la recent prosperitat de determinats països, com Anglaterra o els Països Baixos. Hi desenvolupa teories econòmiques sobre la divisió del treball, el mercat, la moneda, la naturalesa de la riquesa, el «preu de les mercaderies mesurat en treball», els salaris, els beneficis i l'acumulació de capital. Hi examina diferents sistemes d'economia política, en
 • Teler mecànic

  Teler mecànic
  El teler és una de les màquines més antigues que es coneixen i ha perdurat fins als nostres dies gairebé amb el mateix format. En una estructura de pals, en que es va teixint la tela, utilitzant la llana d'ovella, cotó, seda o també la llana de camell, guanac, llama, alpaca o vicunya.
 • Vaixell de vapor

  Vaixell de vapor
  Un vaixell de vapor és un vaixell propulsat per màquines de vapor, actualment en desús, o per turbines de vapor. Consta elementalment d'una caldera de vapor, d'una turbina o màquina de vapor i d'un condensador refrigerat per aigua. La transmissió s'aconsegueix amb un cigonyal en les màquines de vapor o amb una caixa reductora en el cas d'utilitzar turbines.
 • Primers sindicats

  Primers sindicats
  Un sindicat és una associació formada per a la defensa dels interessos econòmics i socials dels seus membres. Els sindicats, segueixen els principis del sindicalisme. Generalment el terme és aplicat al sindicat obrer, format pel proletariat industrial, però també pot referir-se a altres grups, com ara el sindicat camperol, que agrupa els treballadors del camp, el sindicat agrícola, que agrupa sobretot els grans propietaris rurals, el sindicat patronal, o agrupació d'empresaris per a la defensa d
 • Locomotora de vapor

  Locomotora de vapor
  Una locomotora de vapor és una locomotora autopropulsada impulsada per l'acció del vapor d'aigua. La base teòrica del funcionament de la màquina de vapor és la termodinàmica, la màquina de vapor en les seues diverses aplicacions va ser el primer estudi del seu objecte. El terme locomotora de vapor es pot utilitzar també en tractors i piconadores. Les locomotores de vapor van ser la forma dominant de tracció en els ferrocarrils fins que a mitjan segle XX van ser reemplaçades per les locomotores
 • Telègraf Morse

  Telègraf Morse
  i bé el telègraf elèctric que coneixem avui va ser presentat per Samuel Morse el 6 de febrer de 1833, no és menys cert que Gauss y Weber es comunicaven ja almenys des de 1822 amb un telègraf elèctric creat per ells mateixos que unia els despatxos d'ambdós, situats en l'observatori astronòmic i la facultat de Física respectivament, i distants una mica més de dos quilòmetres (no s'ha d'oblidar que Gauss col·laborava activament amb Weber en les investigacions d'aquest últim sobre electromagnetisme)
 • Màquina de cosir

  Màquina de cosir
  Una màquina de cosir és una màquina que s'utilitza per cosir tela i altres materials juntament amb fil. Les màquines de cosir es van inventar durant la primera Revolució Industrial per disminuir la quantitat de treball manual de cosit realitzat en empreses de confecció de roba. Des de la invenció de la primera màquina de cosir per treballar, atribuïda en general a l'anglès Thomas Saint en 1790,la màquina de cosir ha millorat en gran mesura l'eficiència i la productivitat de la indústria de
 • Fabricació d'acer

  Fabricació d'acer
  L'acer és un material metàl·lic format bàsicament per un aliatge de ferro amb una mica de carboni i de vegades alguns additius. La quantitat de carboni no supera el 2,1% en pes del total de ferro i carboni, sent entre 0,2% i 0,3% els percentatges habituals. El ferro pur és un metall molt dúctil però de baixa resistència. El carboni li dóna duresa i resistència. En funció del percentatge de carboni s'obtenen diferents tipus d'acer, és a dir, un acer amb molt carboni serà un acer molt res
 • Producció d'electricitat

  Producció d'electricitat
  En general, la generació d'energia elèctrica consisteix en transformar alguna classe de energia (química, cinètica, tèrmica o lumínica, entre altres), en energia elèctrica. Per a la generació industrial es recorre a instal·lacions denominades centrals elèctriques, que executen alguna de les transformacions citades. Aquestes constitueixen el primer graó del sistema de subministrament elèctric. La generació elèctrica es realitza, bàsicament, mitjançant un generador; si ben aquests no difereixen en
 • Invenció del telèfon

  Invenció del telèfon
  és un dispositiu de telecomunicacions que s'usa per transmetre i rebre so (normalment veu) a través de llargues distàncies. Normalment la conversa és entre dues persones, tot i que ocasionalment pot haver-n'hi tres o més. El telèfon és un dels electrodomèstics més comuns. La majoria de telèfons funcionen sobre una complexa Xarxa Telefònica Commutada.
 • Màquina d'escriure

  Màquina d'escriure
  La màquina d'escriure és un aparell mecànic, electromecànic o electrònic amb un conjunt de tecles que en ser pressionades imprimeixen caràcters en un paper. A finals del segle XIX i durant el segle XX la persona que operava la màquina d'escriure era anomenat mecanògraf.
 • Fonògraf

  Fonògraf
  La màquina d'escriure és un aparell mecànic, electromecànic o electrònic amb un conjunt de tecles que en ser pressionades imprimeixen caràcters en un paper.[1] A finals del segle XIX i durant el segle XX la persona que operava la màquina d'escriure era anomenat mecanògraf.
 • Làmpada d'incandescència

  Làmpada d'incandescència
  La làmpada d'incandescència halògena, bombeta halògena o làmpada halogenada és una variant de la làmpada incandescent amb un filament de tungstè amb un gas inert i una petita quantitat d'halògen (com ara iode o brom). El filament i els gasos es troben en equilibri químic, millorant el rendiment del filament i augmentant la seva vida útil. El vidre es substitueix per un compost de quars i aquest suporta molt millor la calor (la qual cosa permet làmpades de mida molt menor, per a potències altes)
 • Planxa elèctrica

  Planxa elèctrica
  Una planxa és un electrodomèstic que serveix per allisar la roba traient-li les arrugues. La planxa treballa afluixant els vincles entre les cadenes llargues de molècula s de polímer que hi ha a les fibres del material. Les fibres s'estiren i mantenen la seva nova forma quan es refreden. Això ho aconsegueix amb calor, ja que funciona com una resistència amb pes. Alguns materials com el cotó requereixen l'ús d'aigua per afluixar els llaços intermoleculars
 • Primer automòbil

  Primer automòbil
  La Història de l'automòbil es remunta a l'any 1769 amb la creació de vehicles propulsats amb màquina de vapor capaços de transportar passatgers.[1] L'any 1806 es construeixen els primers cotxes propulsats amb motor de combustió interna que cremaven gas i no va ser fins al 1885 quan es perfeccionen els motors que utilitzaven gasolina o gasoil com a combustible. Els cotxes propulsats amb energia elèctrica van aparèixer breument als inicis del segle XX però es va abandonar aquest tipus de disseny f
 • Bicicleta

  Bicicleta
  La bicicleta és un vehicle de propulsió humana que es mou gràcies a la força que es transmet a dues rodes alineades. El ciclista fa una força sobre els pedals, que es transmet al pinyó de la roda de darrere mitjançant una cadena circular. La roda anterior és directriu.
 • Tramvia

  Tramvia
  Els tramvies són trens lleugers de superfície i propulsió elèctrica que circulen per àrees urbanes, als propis carrers sense separació de la resta de la via o amb separacions de petita alçada. A alguns països d'Europa Central i gran part d'Europa de l'Est han estat i són un mitjà de transport molt estès.
 • Cinematògraf

  Cinematògraf
  Un cinematògraf és una màquina capaç de filmar i projectar imatges en moviment. Fou la primera màquina capaç de gravar i projectar pel·lícules de cinema. El cinematògraf va ser el primer pas per poder gaudir del cinema, amb el temps van anar sortint més avenços i es va anar millorant la qualitat de les pel·lícules projectades inicialment. La invenció del cinematògraf fou obra dels germans Lumière a la fi del segle XIX
 • Primer vol amb avió

  Primer vol amb avió
  és una aeronau, més pesant que l'aire, capaç de volar per l'atmosfera. Conté un cos, a la part frontal, en el qual s'ubica la cabina de comandament, i a la part restant del cos hi viatgen els passatgers o la càrrega. Un avió ha de contenir unes ales que el permeten mantenir a l'aire a través del concepte de la sustentació. L'avió té una cua a la part de darrere, formada per: un timó i timons de profunditat, cua que permet una millor maniobrabilitat i estabilitat. Per l'ús a què es destinen es po
 • Ràdio

  Ràdio
  La ràdio és la transmissió de senyals mitjançant la modulació d'ones electromagnètiques amb freqüències per sota de les de la llum visible. La radiació electromagnètica es propaga per mitjà de camps electromagnètics oscil·lants que travessen l'aire i el buit de l'espai. La informació és transportada canviant de forma sistemàtica (modulant) alguna propietat de les ones radiades, com ara l'amplitud, la freqüència, la fase, o l'amplada de pols. Quan les ones de ràdio arriben fins a un conductor