La historia de la metafisica

By jOREL
 • Period: 249 to 350

  FILOSOFIA ANTIGA

 • 250

  Arkhé

  Arkhé
  Els filosofs grecs es començaven a preguntar quin era aquest arkhé. També es van plantejar preguntes sobre els canvis i les transformacions naturals.
 • 300

  Plató

  Plató
  Va ampliar el camp d'estudi de la metafísica. Hi ha alguna realitat que romagui sempre idèntica i no canviI mai?
 • 350

  Aristòtil

  Aristòtil
  Va expossar de manera sistemàtica totes aquestes preocupacions filosòfiques. Les recull i els dóna una formulació rigorosa, precisions conceptuals : GRAN IMPORÀNCIA EN LA FILOSOFIA POSTERIOR
 • Period: 352 to 402

  FILOSOFIA MEDIEVAL

  Filosofia Cristiana, expansió del cristianisme. Preguntes sobre Déu van tenir una importancia. Els pensadors no només es bassen en les Sagrades Escriptures sino també idees de la era anteior.
 • 353

  Agustí d'Hipona

  Agustí d'Hipona
  Va aconseguir sintetiztar la metafísica de Plató amb el cristianisme
 • 400

  Tomàs d'Aquino

  Tomàs d'Aquino
  Va elaborar una nova síntesi filosòfica a partir del pensament de Aristòtil i els dogmes cristians
 • Period: 402 to 449

  FILOSOFIA MODERNA

  Les preguntes metafísiques es van tornar a orientar a descobrir en que consisteix veritablement la realitat. Els filòsofs moderns també es van plantejar preguntes sobre la causalitat i la llibertat. EXISTEIX VERITABLEMENT LA REALITAT O NOMÉS ÉS UNA IL·LUSIÓ? També es van formular preguntes sobre el temps i l'espai.
 • 410

  Kant

  Kant
  Va afirmar que en els éssers humans hi ha una tendència inevitable a fer-se aquests tipus de preguntes, encara que estaven més enllà del que la raó humana podia conèixer.
 • 415

  Heidegger / Jean-Paul Sartre

  Heidegger / Jean-Paul Sartre
  Heidegger va plantejar novament l'antiga pregunta amb la que va començar la filosofia. Sartre deia que la realitat última esta íntitimament lligada a l'existencia humana.
 • Period: 450 to 500

  FILOSOFIA CONTEMPORÀNIA

  La metafísica va sofrir una greu crisi degut als avenços de les ciències capaçes d'oferir respostes.Igualment molts filosofs van seguir fent-se preguntes d'aquest tipus. LA METAFÍSICA VA HABER DE RENOVAR-SE
 • 495

  Contribucions Importants

  Contribucions Importants
  Filosofs com José Ortega ( metafísica basada en la vida humana com a realitat radical ) y Zubiri van fer contribucions importants a la metafísica i l'estudi de la realitat.