La història de la literatura catalana

Timeline created by KADI I JULIA
In History
 • Literatura moderna

  La literatura moderna y literatura contemporániea son expresions que la biografia utilitza per referirse a la literatura (XVI-XVIII)
 • Modernisme

  Modernisme va ser un moviment cultural produït a Occident a la fi del segle XIX i al començament del segle XX.
 • Noucentisme

  El noucentisme va ser un moviment cultural i ideològic molt present a la Catalunya dels primers trenta anys del segle XX. L'avantguardisme és la tendència, en una obra d'art qualsevol, o d'un artista, a introduir elements innovadors respecte de les formes tradicionals o convencionals. es va renovar la literatura
 • Guerra civil als anys seixanta

  Durant els anys 1960 s'assisteix als moments de major conflicte polític entre els blocs formats pels Estats Units i la Unió Soviètica, en l'anomenada Guerra Freda, que va sorgir al final de la Segona Guerra Mundial.
 • Literatura actual

  Literatura actual
 • Period:
  476
  to

  Literatura medieval

  La història de la literatura és l'estudi de les successives èpoques , movimets , tendències i autors que hi ha hagut al llarg del temps. (XII-XV)
 • Period: to

  Reinaixença

  La reinaxença va ser un moviment cultural i literari del segle del català del segle XIX (1833-1892)