1

La història de la informàtica

 • CALCULADORA PROGAMABLE

  CALCULADORA PROGAMABLE
  Va ser la primera calculadora progamable en aquella epoca, aixo va comportar un boom! per el món
 • ORDINADOR ENIAC

  ORDINADOR ENIAC
  El Eniac estava fet per realitzar qualsevol operació com per exemple sumas, restas, multiplicacions... va ser per la societat algo revolucionari
 • PREMI NOBEL

  PREMI NOBEL
  Al 1956 John Bardeen, Walter Brattain i William Shockley van rebre el premi nobel per el seu invent, el transitor
 • MICRO PROCESSADOR

  MICRO PROCESSADOR
  Es tracta del Intel 4004, que es va crear per ser part d'una calculadora, que realitzava 60 mil operacions per segon
 • MICROSOFT WINDOWS 3.0

  MICROSOFT WINDOWS 3.0
  Al any 1990, va apareixer el windows 3.0 amb 10 milions de copies venudes, en resum va ser la major font d'ingressos de Microsoft
 • WIKIPEDIA

  WIKIPEDIA
  Al any 2001 és va crear la Wikipedia, per agilitzar el desenvolupament de la enciclopedia
 • FACEBOOK

  FACEBOOK
  Quan va sortir a la llum la nova plataforma nombrada Facebook estava limitada al public, ja que només era disponible per a les persones que tenien una direcció de correu electrónic de Harvard
 • TWITTER

  TWITTER
  Abans de llançar la plataforma cara al public, la seva funcio era comunicarse internament amb els treballadors, pero al 2006 ja es va fer publicament
 • GOOGLE PREMI

  GOOGLE PREMI
  Al any 2008 Google va rebre un premi, ja que en menys d'una decada, va conseguir que la societat tingues un gran acess al coneixement
 • LA INFORMÀTICA

  LA INFORMÀTICA
  En resum al llarg dels anys, la informàrica a anant avançant progressivement i gracies al canvis que hi han hagut fins ara, podem fer-ne un gran ús avui en dia!!!