20150920 transición 2 750x350

La Transició Espanyola i l'Estat Democràtic

 • Inici de la Dictadura Franquista

  Inici de la Dictadura Franquista
  Amb el final de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939), el general Francisco Franco accedeix al poder de l'Estat Espanyol. Aquest poder l'executarà d'una forma totalitària i imposarà una dura dictadura repressiva sota les bases de l'anticomunisme, el militarisme, l'ordre i el nacionalcatolicisme.
 • Mort del Dictador Francisco Franco i fi de la dictadura

  Mort del Dictador Francisco Franco i fi de la dictadura
  El 20 de novembre de 1975, el dictador Francisco Franco, que havia accedit al poder total d'Espanya després de la Guerra Civil Espanyola i que havia dirigit el país sota la repressiva dictadura que va imposar durant 36 anys, va morir agònicament.
 • Proclamació del Rei borbó Joan Carles I

  Proclamació del Rei borbó Joan Carles I
  En virtut de la legislació franquista, en morir el dictador es va nomenar per substituir-lo com a cap d'estat a Joan Carles de Borbó.
 • Joan Carles de Borbó ratifica al president franquista Carlos Arias Navarro

  Joan Carles de Borbó ratifica al president franquista Carlos Arias Navarro
  Amb Joan Carles de Borbó com a cap d'estat, es ratifica al president del règim franquista Carlos Arias Navarro, de manera que queda proclamada una "monarquia parlamentària" de tarannà continuista.
 • Greus enfrentaments i repressió

  Greus enfrentaments i repressió
  Durant el període de govern d'Arias Navarro, es van produir vagues i greus enfrentaments al carrer i va quedar clara la negativa del règim a acceptar reformes.
 • Cessament de Carlos Arias Navarro per part de Joan Carles I

  El rei proclamat pel règim franquista cessa al seu president Carlos Arias Navarro.
 • Encàrrec de governar a Adolfo Suárez

  Encàrrec de governar a Adolfo Suárez
  S'encarrega formar govern a Adolfo Suárez, un jove falangista que prometia avenços democràtics. També si li encomanà que establís converses amb els principals partits polítics i forces emnergents.
 • Legalització de la majoria de partits i amnistia parcial

  Legalització de la majoria de partits i amnistia parcial
  Es produeix una reforma del Codi Penal on es legalitzan la majoria de partits polítics a excepció del Partit Comunista.
 • Presentació del Projecte de Llei per a la Reforma Política

  Presentació del Projecte de Llei per a la Reforma Política
  Es presenta la proposta de Llei per a la Reforma política que convocava eleccions a les Corts Generals Democràtiques.
 • Referèndum per a la Reforma Política

  Es va sotmetre a Referèndum el Projecte de Llei per a la Reforma Política, que va aconseguir un ampli suport.
 • Legalització del Partit Comunista

  Legalització del Partit Comunista
  Es legalitzà el PCE amb l'objectiu de poder celebrar unes eleccions democràtiques.
 • Eleccions Democràtiques

  Eleccions Democràtiques
  Dia de celebració de les eleccions democràtiques contemplades en la Llei per a la Reforma Política.
 • Victòria de la UCD (Adolfo Suárez) i formació de govern

  Victòria de la UCD (Adolfo Suárez) i formació de govern
  Les eleccions van donar el suport a la UCD d'Adolfo Suárez com a partit més votat i va ser l'encarregat de formar govern.
 • Inici de la redacció de la Constitució Espanyola

  Inici de la redacció de la Constitució Espanyola
  Amb la UCD al capdavant del govern, s'inicia el prócés de redacció d'una nova constitució democràtica.
 • Restabliment de la Generalitat de Catalunya i retorn de Josep Tarradellas

  Restabliment de la Generalitat de Catalunya i retorn de Josep Tarradellas
  S'acorda el restabliment de la Generalitat que havia estat abolida per la legislació franquista i el "renomenament" de Josep Tarradellas com a president provisional.
 • Acceptació per Referèndum popular de la Constitució

  Acceptació per Referèndum popular de la Constitució
  El poble dóna suport a la constitució redactada pels "Pares de la Constitució" que establia una monarquia constitucional amb un sistema d'autonomies.
 • Eleccions Democràtiques i Revalidació de la UCD

  Quan ja s'havia aprovat la Constitució, es van tornar a convocar unes eleccions democràtiques (les 2es des del final de la dictadura) que van revalidar la victòria de la UDC que ja havia aconseguit en les primeres eleccions.
 • Dimissió d'Adolfo Suárez

  Dimissió d'Adolfo Suárez
  Degut a pressions internes de la UCD i externes, juntament amb una moció de censura presentada pel PSOE contra Suárez, aquest va decidir presentar la seva dimissió.
 • Proposta de Calvo Sotelo com a succesor

  Proposta de Calvo Sotelo com a succesor
  Per substituir Suárez al capdavant del govern, el rei va proposar Leopoldo Calvo Sotelo com a possible candidat per substituir-lo.
 • 23-F i votació d'investidura de Calvo Sotelo

  23-F i votació d'investidura de Calvo Sotelo
  En el transcurs del ple d'investidura en el que s'havia de debatre el candidat a la presidència del govern, el guardia civil Antonio Tejero va protagonitzar el segrest del Congrés i tots els seus diputats i va participar en el fallit intent de cop d'estat que es va intentar desplegar en diversos punts d'Espanya.
 • Eleccions Democràtiques

  Eleccions Democràtiques
  El president Calvo Sotelo decideix avançar les eleccions, i en la convocatòria electoral, el PSOE va resultar el partit guanyador de les eleccions amb una majoria absoluta aplastant.