Portada

LA GUERRA CIVIL

 • Period: to

  Eleccions 1936

  Eleccions entre els partits de dretes i esquerres, hi ha clima de divisió, tensió entre forces polítiques i socials. A Catalunya hi ha una calma relativa. Els grans propietaris, l'església i la burgesia no volien a les esquerres ja que alterava l'ordre social i el seu poder econòmic. Assassinen a José del Castillo, el clima es tensa més. Per aquesta raó, uns guàrdies d'assalt assassinen a José Calvo Sotelo, líder de dretes. El govern no pot garantir l'ordre públic.
 • Alçament militar

  Alçament militar
  Va començar a Melilla quan el Coronel Yagüe, cap de la Legió, es va aixecar contra la República, i es va estendre a Ceuta.
 • Period: to

  Cop d'estat

  El dissenya un sector de l'exèrcit desprès del triomf del Front Popular a les eleccions del 36. El general Sanjurjo, era el cap de la conspiració i el director era el general Mola. També estaven el tinent Yagüe, els generas Queipo de Llano i Goded i la Falange.
 • S'estén la insurrecció

  S'estén la insurrecció
  Es va estendre a la resta del protectorat del Marroc. L'exèrcit africà va esdevenir la força fonamental del cop i desprès també de la guerra. Franco va assegurar l'èxit de l'aixecament a les Canàries.
 • Cada cop tenien més territori guanyat

  Cada cop tenien més territori guanyat
  El general Franco va arribar a la ciutat de Tetuan per a posar-se al capdavant de les tropes africanes i es va dirigir cap a la Península. Mola amb l’ajut dels carlins va controlar Navarra. Els colpistes van triomfar a la Meseta Nord, on no van tenir gaire oposició, excepte a Burgos i Valladolid. Fidel al govern es van mantenir: País Basc, Catalunya, València, Astúries, Santander, part de Castella, Extremadura, Andalusia, Madrid. El país havia quedat dividit en dos bàndols.
 • EL FRACÀS DE LA INSURRECCIÓ A CATALUNYA

  EL FRACÀS DE LA INSURRECCIÓ A CATALUNYA
  Els militars insurrectes, sota la direcció del general Goded, volien poder de Barcelona, però tenien poc suport civil ja que: pocs catalans havien optat per la insurrecció, la Falange Española tenien poca implantació a Catalunya, la Lliga Catalana, el principal partit conservador no hi va participar ni va donar suport al complot. La Generalitat comptava amb el suport de la Guàrdia d’Assalt i de la Guàrdia Civil, va poder defensar la legalitat de la República i sufocar
  els insurrectes.
 • Period: to

  El govern de Giral

  Les esquerres van veure la possibilitat de dur a terme una revolució social. Per aturar-ho, el govern republicà de Giral va dissoldre l’exèrcit tradicional i va decretar la creació de batallons de voluntaris. Al territori republicà es va crear una estructura de poder popular. El poder de l’Estat va ser substituït per revolucionaris populars. Es comitès i les juntes es van unificar per formar consells regionals. Molts oficials van ser detinguts. El bàndol estaven organitzats.
 • La situació a Catalunya

  La situació a Catalunya
  El president Companys va convocar els dirigents de la CNT-FAI que havien tingut una intervenció molt important per aturar els insurrectes, i els va oferir la formació d’un Comitè Central de Milícies
  Antifeixistes, integrat per les principals organitzacions d’esquerra i sindicals fidels a la República (ERC, CNT-FAI, UGT, PSUC, POUM, Unió de Rabassaires i Acció Catalana Republicana).
 • 21 DE JULIOL

  Va controlar l'ordre públic i organitzar les columnes de voluntaris per avançar cap al front d’Aragó. També van intentar la conquesta de les illes Balears, i després d’ocupar Eivissa, Formentera i Cabrera, van desembarcar la Mallorca, però van ser derrotades i van haver de retirar-se precipitadament. Els “nacionals” que comptaven amb l’ajut d’avions italians, van recuperar les illes, tret de Menorca, que des del primer moment es va mantenir sota el control de la República.
 • 22 i 23 de juliol

  Els obrers es van anar reincorporant als seus llocs de treball. Es van trobar, però, que un bon nombre de propietaris havien estat assassinats o havien fugit. Així, els treballadors van haver d’assumir el control de moltes empreses i van reprendre la producció, així aquest procés revolucionari havia portat els obrers a disposar d’un gran poder econòmic.
 • 24 de juliol

  Per legalitzar el procés de presa de control, el govern de la Generalitat va promulgar el Decret de Col·lectivitzacions, que va afectar la major part de les grans i mitjanes empreses amb més de cent treballadors, mentre que les companyies amb capital estranger i les caixes i bancs es van mantenir al marge. Les empreses petites,
  botigues i tallers van continuar sent de propietat privada., encara que sota la fiscalització d’un comitè obrer.
 • L’EVOLUCIÓ DE LA ZONA FRANQUISTA

  Es va constituir a Burgos la Junta de Defensa Nacional, presidida pel general Cabanellas, que va aprovar alguns decrets que derogaven la legislació republicana.
 • Period: to

  Política de no-intervenció

  La República va demanar suport militar i polític a França, però Gran
  Bretanya, que defensava una política de contenció davant l’Alemanya nazi, va dir que si intervenia, no donaria suport a la política internacional francesa davant l’amenaça de Hitler. França va accedir i va impulsar la creació d’un comitè de no intervenció. S’hi van adherir vint-i-set països. Va ser una injustícia per a la República i va ser de les causes de la seva derrota. Tampoc va ajudar la Societat de Nacions.
 • Period: to

  El govern de Largo Caballero

  Caballero va formar a Madrid un govern amb republicans, socialistes i per primer cop comunistes. Dos mesos després s’hi van
  incorporar quatre ministres anarcosindicalistes. Largo Caballero pretenia crear una gran aliança entre les forces republicanes, burgeses i obreres per guanyar la guerra gràcies a la
  reorganització de l’Estat.
 • 27 de setembre

  Es va formar un nou govern de la Generalitat, presidit per Tarradelles, en el qual estaven representades pràcticament totes les forces Republicanes i obreres de Catalunya, incloent-hi la CNT, i el Comitè Central de Milícies Antifeixistes es va dissoldre. La constitució d’aquest govern va permetre l’inici de la reconstrucció de l’aparell d’Estat a Catalunya. Havia fortes tensions entre les forces polítiques i sindicals que formaven el govern.
 • Period: to

  Es van mostrar a favor de la república

  L’URSS que va donar suport a la república. Per aconseguir armes i productes energètics, el govern espanyol va decidir enviar a la Unió Soviètica, una part de les reserves d’or del Banc d’Espanya per poder pagar les armes comprades per la República. Les Brigades Internacionals procedents d’Europa i d’Amèrica, eren quasi tots d’esquerres.
 • Period: to

  El govern de Negrín

  Azaña, encarrega la formació d’un nou govern al socialista Juan
  Negrín, el POUM va ser declarat il·legal i els seus militants van ser detinguts. Ell va decidir traslladar el govern de València a Barcelona. El govern republicà va assumir el control de l’ordre públic.. Al 1938 la situació va ser molt difícil al territori republicà. Llavors ells van proposar el Programa del Tretze Punts deia condicions per acabar la lluita, rebutjat per Franco.
 • Period: to

  Els fets de maig de 1937

  L’enfrontament es va iniciar el dia 3 de maig de 1937, quan la policia d’acord amb les instruccions del comissari Rodríguez Salas, va intentar desallotjar l’edifici de la Telefònica de Barcelona. Això va provocar un tiroteig i que els anarquistes i militants del POUM es revoltessin contra la Generalitat i aixequessin barricades als carrers
  de Barcelona. Va durar 4 dies. Va haver centenars de morts. El govern de la República va enviar des de València 5000 guàrdies d’assalt per restablir l’ordre.