Arton107547

L'ERA DE LES REVOLUCIONS

 • PRIMERA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

  PRIMERA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
 • Period: to

  PRIMERA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

  Comença a Anglaterra i s'expandix per Europa i Estats Units fins a 1840. La revolució industrial suposa un pas de l'economia rural enfocada en l'agricultura en una economia urbana, industrialitzada i mecanitzada. Van sorgir nous mètodes tecnològics per a la producció en quantitat, que va portar el comerç a nivell mundial .És van crear noves indústries la tèxtil, la siderúrgica i la minera. A més asumeix el poder la burgesia sobre l'economia i la política, i és crea el proletariat.
 • Period: to

  REVOLUCIÓ AMERICANA

  Va ser un conflicte belic en el que van lluitar les Tretze Colonies enfront del Regne de Gran Bretanya, que va finalitzar amb la caiguda britànica en la lluita de Yorktown, i a més amb la firma del Tratat de París. La lluita es va produir per el injust tracte que Gran Bretanya feia als colons, els quals aportaven riqueses e impostos a la metrópoli, pel que se sentien marginats i no representats. Amb la independencia és va crear una constitució representada per les 55 antigües colònies.
 • REVOLUCIÓ AMERICANA

  REVOLUCIÓ AMERICANA
  22 mar 1765 – 15 dic 1791
 • REVOLUCIÓ FRANCESA

  REVOLUCIÓ FRANCESA
 • Period: to

  REVOLUCIÓ FRANCESA

  Va ser un conflicte violent entre dos sistemes sociopolítics, la monarquia absolutista i la classe burguessa els que va prendre el poder. La monarquia absoluta va ser un sistema en què tots els poders eren controlats per un rei,i va passar a ser controlat pel legislatiu, l'executiu i el judicial.Va ser un dels esclats armats més violents i un gran canvi polític, que dona pas a una nova era l'Edat Contemporània. El 14 de juliol el poble va protegir a l'Amsablea Nacional i van prendre la Bastilla.
 • IMPERI NAPOLEÓNIC

  IMPERI NAPOLEÓNIC
  18/5/1804 - 18/6/1815
 • Period: to

  IMPERI NAPOLEÒNIC

  Va ser un Estat imperial creat pel militar Napoleó Bonaparte en 1804, quan es corona emperador dels francesos, el que va produir lluites amb diversos Estats d'Europa. Bonaparte volia convertir a França en la primera potència europea, va ser en 1810 quan va arribar a la màxima expansió. Va aconseguir guanyar moltes guerres i d'aquesta forma conquista molts territoris. Però el 18 de juny de 1815 en la batalla de Waterloo, Napoleó va ser derrotat per Gran Bretanya, Rússia, Àustria i Prússia.
 • LA INDEPENDÈNCIA D'HISPANOAMÈRICA

  LA INDEPENDÈNCIA D'HISPANOAMÈRICA
 • Period: to

  LA INDEPENDÈNCIA D'HISPANOAMÈRICA

  Va ser la desaparició d'aquella potència hispànica que durant tres segles havia tingut un pes decisiu en els destins d'Europa i Amèrica. Havien sigut tres segles d'expansió seguits, encara que travessaren algunes crisis importants. Una sèrie de conflictes armats que buscaven una independencia del Imperi espanyol, en el que s'enfrontaven el ban patriota enfront al ban a favor de mantindre la integritat de la Monarquia espanyola.
 • LA RESTAURACIÓ ABSOLUTISTA EUROPEA

  LA RESTAURACIÓ ABSOLUTISTA EUROPEA
 • Period: to

  LA RESTAURACIÓ ABSOLUTISTA EUROPEA

  És un període de la història política d'Europa, significa l'eliminació de totes les conquistes territorials e ideològiques aconseguides per la revolució francesa i l'imperi napoleònic, una lluita enfront l’ideologia que va provocar la caiguda de l'Antic Règim, i així es dona la restauració d'Europa, l'esforç de les monarquies europees per a legitimar la tradició i l'aliança entre el Tron i l’Altar. Marcat per la crisis de l'Antic Règim i el triple procés revolucionari.
 • LES REVOLUCIONS LIBERALS DE PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XIX

  LES REVOLUCIONS LIBERALS DE PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XIX
 • Period: to

  LES REVOLUCIONS LIBERALS DE PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XIX

  Va ser el període de la història política d'Europa, l'eliminació de totes les conquistes territorials i ideològiques aconseguides per la revolució francesa i l'imperi napoleònic. Una lluita contra ideologia que va provocar la caiguda de l'antic règim i contra l'ordenament polític imposat per Napoleó Bonaparte a Europa. El període de la Restauració va significar l'esforç de les monarquies europees per a legitimar-se en la tradició i l'aliança entre Tron i Altar.
 • LA UNIFICACIÓ D'ITALIA I ALEMANYA

  LA UNIFICACIÓ D'ITALIA I ALEMANYA
 • Period: to

  LA UNIFICACIÓ D'ITALIA I ALEMANYA

  És un procés en el que alemans e italians van a conseguir ficar-le fí al fraccionament territorial de l’Edat Mitjana.
  La unificació d’ Alemania es va crear al18 de gener de 1871, després de la victoria de Prusia en la luirse “franco-prusia”, i va significar l’unificació dels diferents Estats alemans alrededor de Prusia, excepto Austria. La unificació d’Italia al 1860 amb Nàpoles, Sicilia I la major part dels Estats Pontifits a més de Cerdeña. Amb aixó es va proclamar el Regne d’Italia.
 • SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

  SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
 • Period: to

  SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

  Va durar 20 anys i transforma la vida quotidiana amb la creació de productes químics, l'electricitat, la creació de combustible basant-se en el petroli, la producció industrial en sèrie, els nous mètodes de transport,la producció industrial d'armes, la impressió de periòdics, l'emissió de programes de ràdio i el telègraf.S'accelera la producció i així la competivitat al món.A més va sorgir el moviment obrer dirigit per els síndics socialistes i anarquistes, aixi lluitar per l'explotació laboral.