Feudalismo

Transició del feudalisme al lliberalisme

 • La revolució anglesa

  La revolució anglesa
  Anglaterra va ser el primer país amb una monarquia amb poder limitat. Els
  tres poders estaven separats. Aquesta monarquia fou l’exemple a seguir pels
  filòsofs francesos de la Il·lustració.
 • despotisme il·lustrat

  despotisme il·lustrat
  A finals del segle XVII a Holanda i Anglaterra es van produir
  transformacions polítiques que limitaren el poder de la monarquia absoluta. A
  molts països, les idees de la Il·lustració donaren lloc a una sèrie de reformes
  fetes des del poder conegudes com Despotisme Il·lustrat.
 • Guerra de successió

  Guerra de successió
  1700: 1 novembre, mor Carles II, sense fills (darrer rei casa d’Àustria)
  En el seu testament deixà el tro a Felip V, net de Lluís XIV de França.
  L’arxiduc Carles, fill de l’emperador d’Àustria, no acceptà el testament.
  A Europa es formen 2 bàndols:
  Partidaris de Felip V Partidaris de l’arxiduc Carles
  (Borbons) (Àustries)
 • Montesquieu

  Montesquieu
  Montesquieu,els seus escrits defensaren
  el principis de llibertat i igualtat. S’oposaren a la societat estamental i
  argumentaren que totes les persones naixien lliures i iguals. Defensaven la
  mobilitat social i la intel·ligència i vàlua de les persones
 • Rousseau

  Rousseau
  La Il·lustració la propagaren un grup de pensadors principalment francesos:
  Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot... Els seus escrits defensaren
  el principis de llibertat i igualtat. S’oposaren a la societat estamental i
  argumentaren que totes les persones naixien lliures i iguals. Defensaven la
  mobilitat social i la intel·ligència i vàlua de les persones.
 • Revoluciò Americana

  Revoluciò Americana
  Tretze colònies britàniques des s. XVII
  De les tretze colònies, les 8 del nord basaven l’economia en la indústria i el
  comerç, en canvi les 5 del sud es basaven en l’agricultura i la mà d’obra
  esclava.
  No tenien autonomia política, es
  governaven des de la metròpoli.
 • La constitució americana

  La constitució americana
  Es van organitzat segons els pincipis liberals, van redactar una constitució la cual s'adopta la república federal, que es basa en
  -separació de poders
  -sobirania nacional
  -igualtat davant la llei
  -Reconeixement de drets i liibertats individuals
 • L'antic règim

  L'antic règim
  A principis de segle la major part d'Europa era sota l'antic règim que es basava en:
  -L'economia agrària de tipus senyorial
  -L'absolutisme monàrquic
  -La societat estamental
 • Declaracio dels drets del home i el ciutada

  Declaracio dels drets del home i el ciutada
  Reconeix els drets i llibertats individuals, igualtat davant la llei i
  impostos
 • Revoluciò Francesa

  Revoluciò Francesa
  La revolució francesa esclatà el 1789 a França, d’aquí i es va
  estendre una onada revolucionària per tot Europa al llarg de
  la 1ª meitat segle XIX.
 • La ilustració

  La ilustració
  La Il·lustració va ser un moviment cultural i intel·lectual, primordialment europeu, que va néixer a mitjans del segle XVIII i va durar fins als primers anys del segle XIX. Va ser especialment actiu a França, Anglaterra i Alemanya.
 • Declaraciò dels drets de la dona i la ciutadana

  Declaraciò dels drets de la dona i la ciutadana
  La Declaració dels drets de la dona i de la ciutadana és un text jurídic francès que exigeix la plena assimilació legal, política i social de les dones, redactat el setembre del 1791 per Olympe de Gouges, sobre el model de la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà, proclamada el 26 d'agost del 1789, i publicat al tríptic Els drets de la dona, adreçat a la reina.
 • Period: to

  Epoca del Terror

  En un ambient molt radical, el poder passà al sector més
  extremista dels revolucionaris, els jacobins, que acaben convertint
  França en un estat dictatorial i del Terror:
 • l'imperi napoleonic

  l'imperi napoleonic
  Napoleó es va fer coronar emperador pel Papa (1804), amb
  el títol de Napoleó I. A partir d’aquí la prioritat serà la
  conquesta a l’exterior.
  Es creen noves coalicions militars europees per lluitar contra
  Napoleó (fins a 6 coalicions fins a derrotar-lo)
  Algunes de les victòries i derrotes fins a la derrota de
  l’imperi napoleònic seran, per ordre:
  Espanya dona suport a França: seran vençuts a la batalla
  naval de Trafalgar (costa de Cadis), per la flota anglesa
  (1805)
 • Period: to

  Guerra del francès

  L’exèrcit francès ocupa les principals ciutats espanyoles camí
  de Portugal.
  A Cadis s’elabora la primera Constitució espanyola, amb
  l’objectiu d’acabar amb l’absolutisme (1812).
 • Primera constitució Espanyola

  Primera constitució Espanyola
  La Constitució Política de la Monarquia Espanyola, més coneguda com a Constitució espanyola de 1812 o Constitució de Cadis, coneguda popularment com la Pepa.Fou promulgada per les Corts Generals espanyoles reunides extraordinàriament a Cadis el 19 de març de 1812.
 • Period: to

  Enmancipació de l'america hispanica

  El procés d'emancipació (tall de llaços polítics amb la metròpoli) de les colònies americanes es va iniciar de forma sobtada durant la Guerra de la Independència i va culminar en el regnat de Ferran VII
 • Period: to

  Regnat de Ferran VII

  El Rei es negava a acceptar la Constitució i acabar amb
  l’absolutisme. L’any 1820, el general Rafael del Riego,
  partidari del liberalisme, es va negar a embarcar les seves
  tropes cap a Amèrica, on les colònies espanyoles lluitaven
  per la seva independència, i es revolta contra el Rei.
 • Unificació d'Itàlia

  Unificació d'Itàlia
  Estava fragmentada en
  diversos Estats. El 1870 va
  acabar un procés
  d’unificació, dirigit per la
  regió del Piemont, on es van
  unir tots els territoris sota
  una sola corona, i capital a
  Roma. El líder militar fou
  Garibaldi
 • Period: to

  La restauració del absolutisme

  Després de la derrota de Napoleó, comença un època de reacció
  antiliberal, denominada “Restauració”:
 • Revoluciò de 1830

  Revoluciò de 1830
  El centre d'aquesta onada va ser França. El rei absolut
  Carles X de Borbó va intentar derogar la Carta atorgada que
  havia concedit Lluís XVIII. Com a resposta, el juliol es va
  produir una revolució que el va expulsar del país i va
  entronitzar Lluís Felip d'Orleans, més liberal i candidat ben
  vist per la burgesia. (*)
  A Brussel·les es va produir un aixecament contra el rei
  d'Holanda, que va tenir com a resultat la independència de
  Bèlgica (1831) respecte del Regne dels Països Baixos.
 • Period: to

  Regnat d'Isabel II d?Espanya

  Maria Isabel Lluïsa de Borbó i Borbó-Dues Sicílies va regnar Espanya com Isabel II entre 1833 i 1868. Filla de Ferran VII i coneguda com «la dels tristos destins», fou princesa d'Astúries entre 1830 i 1833. Va ser destronada en la Revolució de 1868.
 • Period: to

  Les guerres carlines

  Al nomenar reina a una dona provoca la revolta dels carlins, que provocara fins a tres “guerres carlines” per intentar
  reinstaurar l’absolutisme. Seran derrotats definitivament el
  1876.
 • Revolució del 1848

  Revolució del 1848
  Per tant, va triomfar la burgesia, que va elaborar la Constitució de
  1848, molt moderada. En les eleccions va guanyar Lluís Napoleó
  Bonaparte (nebot de Napoleó), que va acabar imposant un
  govern cada cop més autoritari; l'any 1851 va posar fi amb un
  d’estat la República i va proclamar el II Imperi.
 • Unificació d'alemanya

  Unificació d'alemanya
  Alemanya: estava
  fragmentada en 36 estats.
  La unificació la va iniciar el
  regne més ric i poderós,
  Prússia, de mà del seu
  canceller Otto von
  Bismarck. A la fi, el 1871,
  Alemanya estava sota la
  corona de Guillem I,
  emperador del II Imperi
  alemany (Reich)
 • Period: to

  Sexeni democratic

  La revolució de 1868 va anomenar-se “La Gloriosa” i es
  van tirar endavant grans canvis, com la instauració del
  sufragi universal masculí.
  La reina marxa d’Espanya i es proclama rei a Amadeu I. El
  seu regnat va ser un fracàs i es proclama la primera
  República espanyola (1873 – 1874), que tampoc va
  funcionar.
  Comença la primera revolta independentista a Cuba.
 • Period: to

  Restauració borbonica

  Es coneix per Restauració borbònica a l'etapa política de la història d'Espanya desenvolupada sota sistema monàrquic que es va estendre entre finals de 1874 i el 14 d'abril de 1931
 • Les bases de Manresa

  Les bases de Manresa
  Primers projectes d’autonomia per Catalunya: les “Bases
  de Manresa” (1892).