LA 2ª REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

By jana i
 • CÀMARA DE FOTOS

  CÀMARA DE FOTOS
  • Johann Zahn.
  • Pertany al sector de les produccions de video.
  • És un dispositiu emprat per a prendre fotografies, sigui individualment o en seqüència.
 • COTXE

  COTXE
  • Nicholas - Joseph Cugnot.
  • Pertany al sector d'automoció.
  • És un vehicle de quatre rodes amb motor destinat al transport de persones, amb capacitat entre dos i 7 seients. Es desplaça gràcies a un motor d'explosió a cop d'una mescla de gasolina, gasoil i aire.
 • BICICLETA

  BICICLETA
  • Karl Orais.
  • Pertany al sector del transport.
  • És un vehicle de propulsió humana que es mou gràcies a la força que es transmet a dues rodes alineades. El ciclista fa una força sobre els pedals, que es transmet al pinyó de la roda de darrere mitjançant una cadena circular. La roda anterior és directriu.
 • FÀRMACS

  FÀRMACS
  • Wendell Holmes.
  • Pertany al sector sanitàri.
  • Substància orgànica o inorgànica, natural o sintètica, capaç de produir en un organisme viu modificacions anatòmiques o funcionals.
 • AVIÓ

  AVIÓ
  • William Samuel Henson.
  • Pertany al sector aeronèutic.
  • És una aeronau, més pesant que l'aire, capaç de volar per l'atmosfera. Conté un cos, a la part frontal, en el qual s'ubica la Cabina de pilotatge, i a la part restant del cos hi viatgen els passatgers o la càrrega.
 • TELÈFON

  TELÈFON
  • Antonio Meucci.
  • Pertany al sector turístic, la innovació i la qualitat dels productes turístics de Catalunya.
  • És un dispositiu de telecomunicacions que s'usa per transmetre i rebre so a través de llargues distàncies.
 • PETROLI

  PETROLI
  • Jan Józef Ignacy Lukasiewicz.
  • Pertany al sector del transport i de la indústria química.
  • És una barreja complexa no homogènia d'hidrocarburs, composts/formats per hidrogen i carboni. Els petrolis es diferencien molt entre si, poden ser des de groguencs i líquids a negres i viscosos.
 • CORRENT ALTERNA

  CORRENT ALTERNA
  • Antonio Parinotti.
  • Pertany al sector elèctric.
  • És un tipus de corrent elèctric que es caracteritza per canviar al llarg del temps, ja sigui en intensitat o en sentit, a intervals regulars.
 • ELECTRICITAT

  ELECTRICITAT
  • Thomas Alva Edison.
  • Pertany al sector de productes i material elèctric.
  • És un terme genèric que engloba tot un conjunt de fenòmens que són la manifestació de la presència d'un moviment de càrregues elèctriques.
 • BOMBETA

  BOMBETA
  • Thomas Alva Edison
  • Pertany als sectors importants de la producció o de la distribució com el trust, el càrtel, el monopoli i el holding.
  • És una font de llum que està formada pel cos de vidre o plàstic, un culot metàl·lic i un filament també metàl·lic.
 • CORRENT CONTINU

  CORRENT CONTINU
  • Thomas Alva Edison.
  • Pertany al sector de la inústria.
  • És un tipus de corrent elèctric on el sentit de circulació del flux de càrregues elèctriques no varia.
 • RÀDIO

  RÀDIO
  • Guglielmo Marconi.
  • Pertany al sector dels avituallaments, i com a eina cultural i lingüística.
  • És la transmissió de senyals mitjançant la modulació d'ones electromagnètiques amb freqüències per sota de les de la llum visible.
 • ASPIRADORA

  ASPIRADORA
  • Spangler.
  • Pertany al sector industrial.
  • És un equipament destinat a la captura de partícules sòlides utilitzant una bomba d'aire per a crear un buit parcial que absorbeix la pols i qualsevol brossa petita.
 • TAYLORISME

  TAYLORISME
  • Frederik Taylor.
  • Pertany al sector indústrial.
  • Consisteix en la divisió de les tasques dels processos de producció, suposa l'aïllament del treballador i la imposició d'un salari variable i proporcional al valor que l'obrer afegeix al procés.
 • FORDISME

  FORDISME
  • Henry Ford.
  • Pertany al sector de finances i presupostos.
  • Es refereix al sistema de producció en cadena que va derivar directament de la posada en pràctica per Henry Ford de la cadena de muntatge.