L'EVOLUCIÓ DELS HOMÍNIDS

 • 300

  ON VIVIEN?

  ON VIVIEN?
  Homo habilis és una espècie d'humà arcaic del Plistocè inferior, va viure al sud i est d'Àfrica fa uns 2.3 a 1.650.000 d'anys.
 • 400

  CRANI

  CRANI
  La seva capacitat cranial se situa entre 800 i 950 cm3.
 • 500

  ESTATURA

  ESTATURA
  L'Homo habilis presentava una alçada d'entre 1.2 i 1.4 metres
 • Feb 2, 600

  HABILITATS ADQUIRIDES

  HABILITATS ADQUIRIDES
  A l'Homo habilis se li coneix també com l'home hàbil,
  ja que són els primers talladors de pedra. La talla de pedres
  era un simple procés mecànic: agafaven amb una mà una
  perdi de major duresa la qual anaven a talllar, i en l'altra mà,
  a la qual anaven a donar forma.