L'EIX CRONOLÒGIC Yerling Fabian

 • 187 BCE

  Arquimedes

  Arquimedes
  Matemàtic i inventor va inventar
  L’urpa d’Arquimedes
 • 355

  Hipàtia D’Alexandria

  Hipàtia D’Alexandria
  Autonòmic, Matemàtic i Filòsof va inventar
  Cànon astronòmic
  Astrobi
 • 1453

  Leo da Vinci

  Leo da Vinci
  Polifacètic va inventar
  M’analitza i l’helicòpter
 • 1473

  Nicolau Copèrnic

  Nicolau Copèrnic
  Astrònom va descobrir la Teoria heliocèntrica
 • 1564

  Galileo Galilei

  Galileo Galilei
  Medicina i Matemàtic va descobrir la Caiguda dels cossos
 • Isaac Newton

  Isaac Newton
  Físic i Matemàtic va descobrir Teoria de la gravetat
 • Bare min Franklin

  Bare min Franklin
  Físic i Inventor va inventar Fanals del carrer
 • Antoni Martí Franques

  Antoni Martí Franques
  Botànic i químic va descobrir la Composició d’aire
 • John Dalton

  John Dalton
  Química, física i matemàtic va descobrir el daltonisme i va inventar les masses atòmiques ect
 • Mary Somerville

  Mary Somerville
  Matemàtic, astrònom, divulgada i científica va descobrir Planeta Neptú
 • Michael Faraday

  Michael Faraday
  Física i química va inventar el Motor Elèctric
 • Ada Lovelace

  Ada Lovelace
  Informació i Matemàtic i va inventar Capacitat dels ordinadors
 • Narcis Montariol

  Narcis Montariol
  Matemàtic, inventor i pintor va inventar el submarí
 • Dimitri mendeleiev

  Dimitri mendeleiev
  Químic i va inventar la Tabla periòdica
 • Thomas Alva Edison

  Thomas Alva Edison
  Inventor va inventar el micròfon
 • Nikolas Tesla

  Nikolas Tesla
  Física, Elèctrica i va inventar La torre tesla
 • Joseph John Tomson

  Joseph John Tomson
  Partícules subatòmiques
 • Lise Meiter

  Lise Meiter
  Física Nuclear i va crear la fusió nuclear
 • Albert Einstein

  Albert Einstein
  Calcul infinitesimal va inventar Càmeres digitals, Panells solars, Microones, Bomba atòmica ECT.
 • Maria Goeppert-Mayer

  Maria Goeppert-Mayer
  Matemàtica i física va ser el que va fer el Coneixement del nucli i va participar projecte Manhattan
 • Rachel Carson

  Rachel Carson
  Biologia i va crear el llibre Silent Springs
 • Chien Shiug

  Chien Shiug
  Físic i va crear Quantitat del partit i va participar projecte Manhattan
 • Heddy Lamarr

  Heddy Lamarr
  Inventora i va inventar el (Bluetooth)
 • Rosalind Franklin

  Rosalind Franklin
  Física i química va crea el Raig i descobrir L’estructura d’una ADN
 • Margaret Hamintton

  Margaret Hamintton
  Informàtica i matemàtic ca crear el software de NASA
 • Stephen Hawking

  Stephen Hawking
  matemàtic i va fer la teoria big bang
 • Mae jeminson

  Mae jeminson
  Matemàtics i ciència iv fer a la Creació Alafiya
 • Domna Stricland

  Domna Stricland
  Física òptima i Pols Cheapred