Baixa

L’EDAT MODERNA A CATALUNYA

 • 1469

  Matrimoni Reis Catòlics

  Matrimoni Reis Catòlics
  Amb el matrimoni d’Isabel de Castella i Ferran de Catalunya i– Aragó el 1469
  es va produir la unió dinàstica dels dos regnes peninsulars
 • 1516

  Ascenso al trono de Carlos V

  Ascenso al trono de Carlos V
  El primer Àustria va heretar dels seus avis paterns l’imperi Alemany i els Països Baixos, i dels seus avis materns tots els territoris de la Corona d’Aragó i
  de Castella (Castella, Canàries, territoris africans i territoris americans).
 • 1556

  Abdicació de Carlos V

  Abdicació de Carlos V
  El 1556, Carles V va abdicar i va dividir l’imperi entre el seu germà, que heretà el tron alemany, i el seu fill, que heretà la corona hispànica i les seves possessions.
 • 1556

  Felipe II

  Felipe II
  A més dels territoris de la Corona de Castella i els de la Corona d’Aragó, a partir de 1580 es va convertir en rei de Portugal. Va haver de fer front als problemes heretats del seu pare, Carles V.
 • Derrota de Felipe II

  Derrota de Felipe II
  Finalment, Felip II es va enfrontar a Anglaterra, que donava suport a Holanda.
  Però Felip II va sortir derrotat després del desastre de l’Armada Invencible el
  1588.
 • Felipe III

  Felipe III
  Durant el regnat de Felip III (1598– 1621) es va produir l’expulsió dels moriscos
  el 1609, que eren els musulmans que vivien a la Península ibèrica Aquest fet
  va ser molt negatiu per a l’economia peninsular, ja que els moriscos controlaven les principals innovacions tècniques en l’agricultura
 • El final de Felipe III

  El final de Felipe III
  Com que la guerra
  als Països Baixos durava des de 1566, va acordar amb els holandesos una pau
  de dotze anys, ja que Castella estava exhausta econòmicament.
 • Felip IV

  Felip IV
  El regnat de Felip IV (1621– 1665) va ser molt negatiu.
 • El trencament amb la monarquia hispànica

  El trencament amb la monarquia hispànica
  El segle XVII va ser un segle de crisi. La pressió fiscal de la monarquia hispànica havia deixat Castella exhausta, i els reis intentaven buscar recursos econòmics als altres regnes que formaven part de la monarquia hispànica, entre els
  quals va destacar la pressió que van exercir sobre Catalunya, sobretot durant
  el regnat de Felip IV.
 • El trencament amb la monarquiahispànica

  El trencament amb la monarquiahispànica
  El segle XVII va ser un segle de crisi. La pressió fiscal de la monarquia hispànica havia deixat Castella exhausta, i els reis intentaven buscar recursos econòmics als altres regnes que formaven part de la monarquia hispànica, entre els
  quals va destacar la pressió que van exercir sobre Catalunya, sobretot durant
  el regnat de Felip IV.
 • Catalunya i elsÀustria

  Catalunya i elsÀustria
  Una de les característiques més destacades de la situació política de Catalunya durant l’Edat Moderna va ser la marginació de les activitats de la monarquia hispànica. Catalunya va restar al marge de la major part de les línies
  d’actuació de la monarquia, començant per l’aventura americana i continuant
  per la presència hispànica a Europa.
 • Societat i economia a la Catalunya moderna

  Societat i economia a la Catalunya moderna
  Durant els segles XVI i XVII, Catalunya va experimentar una lenta recuperació
  demogràfica
 • Societat i economia a la Catalunya moderna

  Societat i economia a la Catalunya moderna
  Durant els segles XVI i XVII, Catalunya va experimentar una lenta recuperació
  demogràfica. La principal raó d’aquest creixement s’explica per la immigració
  procedentd’Occitània alllargdel segle XVI.Al segle XVII, concretament capal
  1650,Catalunya vapatir unretrocés demogràfic, degut, sobretot,a la pesta,
  que va provocarla mort del 20% de la població catalana.
 • Final de Felipe IV

  Final de Felipe IV
  En política interior, el regnat de Felip IV va conèixer les revoltes de Catalunya–
  (guerra dels Segadors),– de Portugal, que finalment es va independitzar de la
  monarquia hispànica el 1640,– i de Nàpols i Sicília. Totes va ser provocades
  per la política unificadora i castellanitzadora duta a terme pel conseller de Felip IV, el – comte-duc d’Olivares. Cal sumar-hi, també, una greu crisi econòmica i social.
 • Carlos II

  Carlos II
  El regnat de Carles II (1665– 1700) marca la fi de la dinastia dels el 1700, en
  morir sense descendència.
 • La situació al camp

  La situació al camp
  Al llarg del segle XVI i fins la dècada de 1680, el camp català es troba en una situació de precarietat i pateix èpoques de fam. Els conreus més importants
  eren els cereals, seguits de la vinya, les verdures i els llegums.
 • La situació al camp

  La situació al camp
  Al llarg del segle XVI i fins la dècada de 1680, el camp català es troba en una situació de precarietat i pateix èpoques de fam. Els conreus més importants
  eren els cereals, seguits de la vinya, les verdures i els llegums.
 • Els grups socials a les ciutats catalanes

  La societat estava dividida en estaments o grups com a la Baixa Edat Mitjana.
  Hi havia els anomenats ciutadans honrats, que comprenien els grans mercaders, els banquers i els nobles, que en aquesta època van passar a viure del
  camp a la ciutat.
 • Final de Carlos II

  Final de Carlos II
  A través del neoforalisme va cercar la pau amb els
  territoris que formaven part de la monarquia hispànica, sobretot amb Catalunya. A partir de 1680 va començar una recuperació econòmica.
  El neoforalisme significava respectar la diversitat política de la monarquia
  hispànica.
 • La guerra de Successió

  La guerra de Successió
  L’any 1700 va morir sense descendència Carles II. Llavors es va plantejar el problema de la successió, ja que hi havia dos candidats
 • La fi de l’estat català i el Decret de Nova Planta

   La fi de l’estat català i el Decret de Nova Planta
  Un cop acabada la guerra es va instal·lar a Catalunya un règim d’ocupació. Les
  institucions catalanes van ser abolides i substituïdes per la Reial Audiència.
  Molts catalans van marxar a l’exili, sobretot a Àustria, i va començar una dura
  repressió per tot el territori català. Com a exemple d’aquesta repressió van
  executar el general Moragues el 1715, i el seu cap va ser posat en una gàbia i
  penjat al Portal delMarde lamuralladeBarcelona, onvaserexhibitfins al1727.