L 56, lovgivningsprocessen (1. samling 2010-11)

 • Fremsættelsen af lovforslaget

  Lovforslaget L 56 blev fremsat. Forslaget omhandlede befordringsrabat til studerende på videregående uddannelser, samt uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv. og lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven).
 • Period: to

  L 56 lovgivningsprocessen

  Beskrivelse af processen, og bearbejdelsen i forbindelse med lovforslag L 56.
 • 1. Behandling af L56

  Under 1. Behandling af lovforslag 56 diskuterede de forskellige partier bl. a. hvem der ville drage nytte af de ændringer lovforslaget fremsatte. Venstre havde fokus på at der er stor forskel på hvor meget støtte der kom hjemme fra i forhold til uddannelse. Derfor var der også fokus på især erhversuddannelserne. Christine Antorini mente at harmoniseringen skulle varetages forsigtigt da provenu ville falde og at folk på videregående uddannelser typisk har størst distance.
 • Udvalgsbehandling

  1. Undervisningsministeren Christine Antorini ville have specificeret i hvilke tilfælde Transportministeriet kunne give befordringsrabat til studerende som ikke var godkendt til SU.
  2. S og SF foreslog at itrædelses datoen skulle rykkes til d. 1. juli 2011. Christine Antorini gjorde opmærksom på forventet ændret provenu fra 78 mio kr til 37,5 mio kr.
  3. Udover blev der foreslået administrative fordele for ministerier og trafikselskaber.
  4. Spørgsmål fra foretrædende blev behandlet.
 • 2. Behandling af L 56

  1. Behandling foregik fra d. 09/12-2010 og sluttede d. 14/12-10. Forslaget blev her revideret igen. Forslaget til lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. (Harmonisering af satser for befordringsrabat til uddannelsessøgende m.v., indførelse af godtgørelse efter en kilometersats til studerende ved videregående uddannelser m.v.). Af undervisningsministeren(Tina Nedergaard)
 • 3. Behandling af L 56

  Ved 3. behandlingen blev det endelige lovforslag vedtaget. Lovforslaget indeholdt bl. a. ændring af betalingstaksten fra 9,50 kr. til: 18,37 kr. (2010-niveau). Ændringen gjorde det generelt dyrere for alle studerende men gik især udover erhvers- og ungdomsuddannelsernes elever.