Kronologiforløb 3.K Emil, Vik, Kassi

 • Period: 100 to May 29, 1453

  Romerriget

  Periode ca. 500 fvt, - 476 evt. (Konstatinobel og det øst romerske riges fald) Der er delte meninger hvorfor man også siger i 1453 hvor det er afsættelsen af den sidste romerske kejser, som bliver afsat af en gemaner-høvding. (østromerske rige falder) Den gamle republik ca. 500 - 146 fvt.
  Den sene republik 146 - ca. 40 fvt.
  Den tidlige kejsertid ca. 40 fvt. - 212
  evt.Den sene kejsertid 212 - ca. 500 evt.
 • Period: 300 to

  Kongemagten

  ÆNDRER TID!
  Materiale:
  • Danmarkshistorien.dk Aarhus Universitet.
  http://www.his2rie.dk Bogforlaget Frydenlund.
  • Peter Frederiksen, Knud Ryg Olsen & Olaf Søndberg: Grundbog til Danmarkshistorien. Viborg, 2009. Kernestof: • Danmarks tilblivelse
  • Europæisk middelalder
  • Oplysningstiden Dokumenter:
  Rigsdanelsen.doc
  KNUD DEN HELLIGES GAVEBREV 1085 - kilde.docx
  Kildekritisk vrktjskasse Kj-vers..doc
  Harald.docx
  Harald.pdf
  Kongeloven uddrag.pdf
  KNUD DEN HELLIGES GAVEBREV 1085 - kilde.docx
 • Period: Jan 1, 800 to

  Kongemagten

  Periode ca. 800 - 1849 (enevælden bliver afskaffet i 1844) Man siger ca. fra 800 fordi man ikke er sikker på dens start. Kernestof:
  Danmarks tilblivelse
  Europæisk middelalder
  Oplysningstiden
 • Period: Jan 1, 1300 to

  Tro og Magt i Europa

  Periode: ca. 1300 - 1648. Kernestof:
  Renæssencen
  Reformation
 • Period: to

  Merkantilisme og danske kolonier

  Periode: ca. 16-18 - 1917 Kernestof:
  Kolonisering
  National identitet
  Industrialisering
  Imperalisme
  Afkolonisering
 • Period: to

  Den Franske Revolution

  Aner ikke om det er rigtigt
 • Period: to

  Politiske og Militære kampe efter enevælden

  Periodesering: 1848(enevældensophør) - 1915(ny grundlov som bl.a. giver kvindeer stemmeret.) Venstre kommer til magten i 1901
 • Period: to

  De gode og de onde i amerikansk historie

  Vi har haft mest om den kolde krig men forløbet går lidt længere tilbage med frontier tesen m.m.
 • Period: to

  Riget i Midten

 • Period: to

  Danmark efter 2. Verdenskrig

  Det går også lidt tilbage til slutningen af 1800-tallet hvor vi hører om velfærdsstatens begyndelse.