İlk Türk Devletleri (Eren Ekinci)

Timeline created by Ekin
 • -220 BCE

  Büyük Hun İmparatorluğu Kuruluşu

  Büyük Hun İmparatorluğu Kuruluşu
  Kurucusu : Mete [Bagatır] Kapsadığı Alan : Kuzey-Sibirya / Güney-Tibet, Kişmir / Doğu-Büyük Okyonus / Batı-Hazar Denizi---18.000.000 kilo metre kare Kuruluşu : Belgelerle ispatlanabilecek ilk Türk İmparatorluğu'dur.Başlangıcı M.Ö. 1116 yıllarına giden Türk Devletleri hakkında ne yazık ki, sıhhatli bilgiye sahip değiliz.Büyük Hun İmparatorluğu METE'nin bütün TÜRK boylarını tek idare altına toplaması ile kurulmuştur.Ulusal varlığımızın temeli bu imparatorlukla atılmıştır.
 • 216

  Büyük Hun İmparatorluğu son yıkılışı

  Büyük Hun İmparatorluğu son yıkılışı
  Yıkılış : 420 yıl yaşayan bu muhteşem imparatorluk Çin'lilerin tahriklerine kanan, oyuna gelen boyların kavgaları yüzünden yıkılmıştır.
 • 375

  Avrupa Hun İmparatorluğu Kuruluşu

  Avrupa Hun İmparatorluğu Kuruluşu
  İlk İmparator : Oktar Kapsadığı Alan : Güney Rusya- Romanya- Yugoslavya'nın kuzey bölgesi Macaristan-Avusturya-Çekoslovakya-Güney ve Orta Almanya, 4.000.000. km kare Avrupa HUN İmparatorluğu en ihtişamlı dönemi, ATTİLA zamanında yaşamıştır. 445'te İmparator olan ATTİLA, Doğu Roma'yı vergiye bağlamış, birkaç yıl sonra vergi kesilince Balkanlarda 70 şehri zaptederek Bizans topraklarını çiğnemiş, İstanbul kapılarına dayanmıştır.
 • 469

  Avrupa Hun İmparatorluğu Yıkılışı

  Avrupa Hun İmparatorluğu Yıkılışı
  Avrupa'ya ilk ayak basan TÜRKLER, HUNLAR'dır.453'te ATTİLA uçmağa vardı, başlayan taht kavgası yüzünden koca İmparatorluk bir yılda çöktü.
 • 552

  I. Göktürk Kağanlığı Kuruluşu

  I. Göktürk Kağanlığı Kuruluşu
  Avar’ lara baglı olarak yaşayan GÖKTÜRKLER bunların egemenliğine son vererek (552) ilk defa TÜRK adını kullanarak GÖKTÜRK Imparatorluğu’nu kurdular.Bumin Kagan’in ölümünden sonra birlik korunamadi, 581’de ikiye ayrıldılar (doğu ve batı GÖKTÜRK Devletleri).
 • 630

  I. Göktürk Kağanlığı Yıkılışı

  I. Göktürk Kağanlığı Yıkılışı
  Çinlilerin oyunları ile başkaldıran bazı boyların zorlamasıyla doğu GÖKTÜRK Devleti gittikçe zayıflayarak 630’da yıkıldı.