Homes i dones a la ciència

Timeline created by JúliaCC
 • -287 BCE

  Arquímedes de Siracusa

  Arquímedes de Siracusa
  Va descobrir la relació aproximada entre la circumferència i el diàmetre.
 • 360

  Hipatia d’Alexandria

  Hipatia d’Alexandria
  Va fer moltes contribucions a l''astronomia.
 • 1452

  Leonardo da Vinci

  Leonardo da Vinci
  Va fer pintures molt famoses com la mona lisa.
 • 1473

  Nicolau Copèrnic

  Nicolau Copèrnic
  Va ser el primer astrònom a formular una àmplia cosmologia heliocèntrica
 • 1564

  Galileo Galilei

  Galileo Galilei
  Va fonamentar les bases de la mecànica moderna: cinemàtica, dinàmica, observacions telescòpiques astronòmiques, heliocentrisme.
 • 1571

  Johannes Kepler

  Johannes Kepler
  Va descobrir les lleis sobre els moviments dels planetes.
 • Isaac Newton

  Isaac Newton
  Newton fou el primer que demostrà que les lleis naturals governen els moviments de la Terra i dels objectes celestes. Va crear un model matemàtic per a les lleis de Kepler.
 • Benjamin Franklin

  Benjamin Franklin
  Va ser responsable de l'emissió de paper moneda a les colònies britàniques d'Amèrica
 • Antoni Martí Franqués

  Antoni Martí Franqués
  Va ser un important impulsor de les indústries.
 • John Dalton

  John Dalton
  Publicà la memòria on és esmentat per primera vegada un trastorn en la percepció dels colors.
 • Mary Somerville

  Mary Somerville
  Va ser la primera a signar la petició, que "no tindria èxit", de John Stuart Mill pel dret a vot de les dones.
 • Georg Simon Ohm

  Georg Simon Ohm
  Va crear la llei d'Ohm.
 • Michael Faraday

  Michael Faraday
  Va inventar una forma primitiva del que seria anomenat bec Bunsen
 • Ada Lovelace

   Ada Lovelace
  Va col·laborar en un disseny d’una màquina analítica capaç de resoldre equacions diferencials.
 • Narcís Monturiol

  Narcís Monturiol
  El 1858 presentà el seu projecte en un opuscle titulat El Ictíneo o barco-pez.
 • Dmitry Mendeleyev

  Dmitry Mendeleyev
  Va descobrir la llei periòdica.
 • Thomas Alba Edison

  Thomas Alba Edison
  Desenvolupa llavors un micròfon amb pastilla de carboni que millora considerablement les capacitats del telèfon del seu competidor.
 • Joseph John Thomson

  Joseph John Thomson
  Realitzà una sèrie d'estudis dels recentment descoberts raigs catòdics.
 • Nikola Tesla

  Nikola Tesla
  Va arribar a transmetre energia electromagnètica sense cables, i va construir el primer ràdio transmissor.
 • Marie Curie

  Marie Curie
  Descobriment de 2 elements químics (Radi i Poloni)
 • Ernest Rutherford

  Ernest Rutherford
  La seva generositat i la seva autoritat intel·lectual, fins al punt que era considerat com «el professor» de Cambridge.
 • Lise Meitner

  Lise Meitner
  Descobrí el fenomen de transició no radioactiva que s'anomenaria efecte Auger.
 • Albert Einstein

  Albert Einstein
  Moviment brownià, efecte fotoelèctric, relativitat espacial.
 • Niels Bohr

  Niels Bohr
  Va publicar el seu propi model atòmic l'any 1913, en el qual aplica la teoria de Max Planck.
 • Hedy Lamarr

  Hedy Lamarr
  Durant la 2a guerra mundial a registrar juntament George Antheil la patent d'un sistema secret de transmissions de ràdio.
 • Rosalind Franklin

  Rosalind Franklin
  Va descobrir l'estructura de l’ADN
 • Margaret Hamilton

  Margaret Hamilton
  Va crear el projecte SAGE que era una extensió del Projecte Whirlwind, per crear un sistema informàtic que podria predir els sistemes meteorològics i realitzar un seguiment dels seus moviments a través de simuladors
 • Donna Strickland

  Donna Strickland
  Va descobrir el “chirp pulse amplification” s'usa per produir polsos ultracurts amb una intensitat molt alta, per a aplicacions en gravat làser, cirurgia, medicina i en estudis de ciència fonamental.