335px revista de mossos del segle xix

Història de la policia de Catalunya

By lereath
 • El capità general i la Reial Audiència van organitzar unes esquadres de paisans.

  Les tensions amb França van fer situar l’exèrcit a la frontera, per la qual cosa calia crear una força policial que controlés l’interior del territori.
 • Dissolució de les colles

  Quan la tensió bèl·lica de les fronteres va desaparèixer
 • Institucionalització els Mossos d’Esquadra

  La de Valls, amb destacaments a Riudoms i Rodonyà, es va mantenir sota la comandància de Pere Anton Veciana
 • Remodelar i ampliar les esquadres i Pere Anton Veciana i Rabasa va ser nomenat el comandant

 • Aparició policies locals

  Llarg S-XIX
 • Constitució "La pepa"

  Alcaldes han de vetllar per la pau i seguretat
 • Period: to

  La familia Veciana abandona el comanament.

  Els substitueixen oficials de l’exèrcit
 • Creació de la GMB

  Guàrdia Municipal de Barcelona
 • Guardia Civil

 • Period: to

  Sexenni revolucionari

  Dissolució dels mossos
 • Reorganització dels mossos

  1875 es replanteja el restabliment
 • Crisis de 1898

 • Period: to

  Inici de l’organització i la professionalització dels cossos de policia dependents de l’admisnistració civil

  Vigilància i de Seguretat
 • Pistolerisme

  Possibilitat d'extinció dels mossos. A partir del 1919
 • Dissolució dels mossos (Mort Primo de Rivera) i reorganització

  El Decret del 14 d’agost de 1930 dissolia el cos del Mossos d’Esquadra de Barcelona i el tornava a reorganitzar sota uns nous paràmetres
 • Pérez Farràs, nou comendament dels mossos

  El capita Frederic Escofet, caporal del destacament de la Garriga, possar a les ordes president Macià, que havia proclamat la República Catalana.
 • Period: to

  Les escuadres s'adapten a un nou règim

  Amb la república (1931-1936). Van passar a ser identificades amb es instituciones autonómiques + govern català
 • Mossos s’entenia cos policial tota catalunya

  Macià signava un decret (mossos s’entenia cos policial tota catalunya). Amb l’Estatut, tots els cossos policials passar a dependre del Comissariat d’ordre públic.
 • Period: to

  Guerra civil

  Mossos a favor del govern català
 • Period: to

  Règim franquista

  Veritable règim policial, barrejaven interesos del règim amb les tasques policials i militars.
 • Guàrdia de la Diputació de Barcelona

  Mossos integrats a l’exercit espanyol restituïts com una guàrdia de la Diputació de Barcelona un altre cop presidida pel marquès de Castell-Florite.
 • Creació de la policia de la Generalitat

  MOSSOOOOOOOOOOOOS!!!!
 • Creació ISPC (Antiga Escola de policia de Catalunya)

  Al 1991 s’hi formarien també policies locals.
 • Desplegament dels mossos al territori català

  El primer emplaçament va ser la comarca d’Osona, seguida del Ripolles i la Selva.
 • Generalitat: competències executives en transit i circulació

 • Culminació en el procés de desplegament

  Arribada del cos a les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona