Historia de la musica

Historia de la música

 • Period: 47,000 BCE to 3500 BCE

  Prehistòria

  Ja que no tenim textos prehistòrics que ens expliquin com era la música, s'ha obtingut la informació d'objectes arqueológics.
  Se sap que els instruments estaven fabricats de fusta pedres i altres materials d'origen animal.
  En els seus origens la música s'utilitzaba per caçar (imitant animals), comunicació, rituals per curar una malaltia o contra espiritus dolents.
 • 4200 BCE

  Primer instrument de la historia.

  Primer instrument de la historia.
  Era una especie de flauta amb forats feta d'os o marfil de Mamut.
  Flauta prehitòrica
 • Period: 3500 BCE to 2100 BCE

  Mesopotamia i Egipte

  Els instrumens es valoraven com a objectes de counicació amb la divinitat, es a dir, els deus. En aquesta època la música s'sociaba amb la religió.
 • 2500 BCE

  Invenció de vocavulari musical a Mesopotamia.

  Invenció de vocavulari musical a Mesopotamia.
  A partir del 2500 començen a escriure musica amb vocavulari músical summeri
 • 1400 BCE

  Himne a Nikkal

  Himne a Nikkal
  Aquesta peça esta ecrita en Hurraí. Pel que s'ha pogut traduir sembla un himne a Nikkal la dona del deu de la Lluna.
  Himne a Nikkal
 • Period: 599 BCE to 323 BCE

  Grècia

  La música a l'antiga Grècia s'utilitzava per practicament tot, celebracións, funerals teatres...Tenia una funció important a la vida dels seus habitants.
 • 500 BCE

  Els grecs comencen a estudiar teoria músical

  S'estudiava l'armonia, l'acustica, les escales i la melodia
 • 301 BCE

  Elementa Harmonica

  Text sobre teoria de la música grega més antic que es coneix, escrit per Aristóxeno.
 • 101 BCE

  Cancó de Seikilos

  Peça Grega més completa que existeix. Esta escrita en una lapida del secle ll a. C.
 • Period: 27 BCE to 476

  Imperi Romà

  La música Romana va anar asimilant cultures musicals d'altres pobles a mida que l'imperi s'anava expandint.
 • Period: 476 to 1492

  Edat Mitjana

  La música de la edat mitjana eran principalment composicions vocals, religiosas o seculars.
 • 1253

  Dies irae

  És un famos himne llatí del segle Xlll que parla del Dia del Judici Final. S'han fet moltes versions modernes.
  Dies Irae
 • 1277

  Cantigas de Santa Maria

  Cantigas de Santa Maria