LA HISTÒRIA DE LA TERRA

By Cruz13
 • 4600 BCE

  PRECAMBRIÀ

  PRECAMBRIÀ
 • 4550 BCE

  Eó hadeà

  Eó hadeà
  -Formació de la terra en esfera amb materials fosos i constant bombardeig d'asteroides (el qual poc a poc disminueix)
  -Atmósfera feta de diòxid de carboni, hidrogen i vapor d'aigua.
  -El planeta es refreda
  -El vapor d'aigua es condensa i dona lloc als primers mars
 • 4500 BCE

  Creació lluna

  Creació lluna
  Es creu que la lluna es va crear quan va colisionar amb la terra, així es va formar el nostre satèl.lit. Però lo que va formar la terra va ser gràcies a que aquesta agafava els pols amb la força gravitatória (acreció)
 • 4000 BCE

  Eó arqueà

  Eó arqueà
  -Apareix la vida: procariotes (no tenen nucli i s'alimenten de CO2)
  -Primers éssers fotosintètics (S'alimenten de CO2 i expulsen O2)
 • 2500 BCE

  Eó proterozoic

  Eó proterozoic
  -Apeareixen els Cianobacteris que generen molt oxígen, aquest es queda a l'atmósfera provocant l'extinció de molts procariotes.
  -Els tolerants a l'O2 evolucionen i els va permetre crear més energia i extendre's pel planeta relegant als procariotes a ambients anòxics.
 • 1800 BCE

  Primera cèl.lula eucariota

  Primera cèl.lula eucariota
  Apareix la primera cèl.lula eucariota: té nucli.
  -Amb el temps van evolucionar cap a éssers pluricel.lulars complexos
 • 542 BCE

  PALEOZOIC

  PALEOZOIC
  https://youtu.be/FjZjoSVeTg4
  Fòssil guia: Trilobite
 • 542 BCE

  Període cambrià

  Període cambrià
  • Diversificació de la vida macroscòpica, als mars poc profunds amb moltes algues. -Aparició i ploriferació dels animals invertebrats -Fragmentació de pannòtia en quatre continents, donant lloc a més zones ideals per a l'aparició de la vida
 • 485 BCE

  Període Ordovicià

  Període Ordovicià
  -La vida aquàtica es continua diversificant
  -Aparició de depedradors artròpodes i diversificació d'equinoderms i cefalòpeds amb closca. També es diversifiquen el primer grup de vertebrats: peizos sense mandíbula.
  -Petites plantes comencen a dominar el medi terrestre
  -Nivell del mar alt, que al final d'aquest període va baixar per una glasiació. Per això va haver-hi una gran extinció que va acabar amb la meitat de les espècies marines
 • 444 BCE

  Període Silurià

  Període Silurià
  -Van ploriferar molts invertebrats (esculls coral.lins)
  - Van aparèixer els peixos amb mandíbula mentre que els que no tenien s'anaven diversificant
  - Primeres plantes vascul.lars al medi terrestre i aparició de fongs i artròpodes
  - Colició Laurència i Bàltica generant grans serralades
 • 416 BCE

  Període Devonià

  Període Devonià
  -Apareixen taurons i peixos cuirasats
  -Van evolucionar els insectes i els primers vetebrats terrestres (amfibis)
  -Formació d'euroamèrica
  -Gran extinió que acaba amb els peixos cruissatss
 • 359 BCE

  Període carbonífer

  Període carbonífer
  • Clima càlid i humit (grans boscos que produien molta matèria orgànica que donen lloc a jaciments de carbó i oxígen)
  • Els insectes i els amfibis van proliferar els boscos humits
  • Es començà a formar pangea
  • Al final del període apareixen els réptils
 • 299 BCE

  Període permià

  Període permià
  -Finalitza el paleozoic
  -Clima sec
  -Es diversifiquen els réptils i les plantes amb llavor
  -Acaba amb l'extinció més importants de l'història terrestre, (acaba amb el 95% de les espècies marines i el 70% de les terrestre) provocada per un meteorit, vulcanisme i pujada de les temperatures
 • 251 BCE

  MESOZOIC

  MESOZOIC
  https://youtu.be/plSbIIglc-Q
  Fòssil guia: ammonit
 • 251 BCE

  Període triàsic

  Període triàsic
  -La biosfera es va diversificar (entre ells els vertebrats que també van proliferar)
  -Van apareixer els primers dinosaures i els primers mamífers
  -Va acabar amb una gran extinció (50%)
 • 201 BCE

  Període juràssic

  Període juràssic
  -Domini dels dinosaures que es van diversificar i dominar el medi terrestre
  -Proliferació réptils voladors i marins
  -Primers ocells
  -Fragmentació de pangea en dos continents
 • 145 BCE

  Període cretàcic

  Període cretàcic
  -Extinció massiva per un asteroide (75%)
  -Gondawa i Laurència es fragmenten
 • 66 BCE

  Períodes Paleogen i Neologen

  Períodes Paleogen i Neologen
  -Diversificació dels mamífers (així com els ocells, angiospermes i peixos ossis)
  - Evolucionen els primers hominids i més tard els australopitecs
 • 66 BCE

  CENOZOIC

  CENOZOIC
  https://youtu.be/gWepSCNQYZw
  Fòssil guia: micromamífer (ratolins)
 • 2 BCE

  Període Quaternari

  Període Quaternari
  -Període actual amb moltes glaciacions
  -Apareixen els homo sapiens fa 300000
  -Fa 10000 va haver-hi una extinció notable