Literatura

La poesia catalana al llarg de la història

 • Period: 1100 to 1499

  LÍRICA MEDIEVAL

  La societat medieval s'estructurava en tres estaments: noblesa (rei, els nobles i els cavallers), entorn del castell s’organitzava l’activitat econòmica i social. Eclesiàstics (Papa, els bisbes, els abats, els monjos…). Pagesos que treballaven per a un senyor feudal. Els tres estaments de la societat feudal corresponen a: Literatura trobadoresca, trobadors nobles. Literatura moral i religiosa, pels eclesiàstics. Literatura popular, difosa pels joglars i oralment.
  feudal.
 • 1150

  Trobadors i trobairitz

  Trobadors i trobairitz
  Els i les poetes componien els seus poemes en llengua provençal.
  Aquestes composicions eren pensades per ser difoses oralment o per mitjà del cant, per això també en componia la música. El gènere més utilitzat la cançò, composició amorosa en què el poeta lloa i idealitza la dama, que és amagada sota un pseudònim anomenat senhal, que va a l’última estrofa de la composició, anomenada tornada.
  MÚSICA TROBADORESCA: https://youtu.be/xkh6LhWj5IA
 • 1400

  Ausiàs March

  Ausiàs March
  És el gran poeta clàssic de la literatura catalana i el creador del llenguatge líric en català.
  S’aparta dels trobadors: escriu en català (abandona l’occità), expressa el seu pensament de manera original i sincera, amb grans imatges i comparacions a partir de l'experiència (abandona els tòpics trobadorescos) i presenta la dona com una persona real, amb virtuts i defectes (no la tracta de senyora feudal ni la idealitza). https://ca.wikisource.org/wiki/Ja_no_esper_que_sia·mat
 • 1500

  RENAIXEMENT

  RENAIXEMENT
  L’home del Renaixement (segle XVI) es converteix en el centre del món. Es pren com a model el món greco-llatí.
  Música renaixement: https://youtu.be/739R9G0qDH8
 • Period: 1500 to

  EDAT MODERNA

  L'Edat Moderna o Decadència es caracteritza per la disminució de l’ús del català com a llengua literària. La unió de la dinastia catalano-aragonesa amb la castellana en temps dels reis catòlics va contribuir a fer que l’ús del castellà es generalitzés com a llengua de la cort. La invenció de la impremta facilita la difusió dels llibres i, per tant, de la cultura.
 • 1505

  Pere Serafí

  Pere Serafí
  En les seves obres, utilitza formes poètiques pròpies del Renaixement. És autor de sonets, madrigals, octaves rimades, epístoles, emblemes (comentaris de dibuixos), cançons i poemes. Serafí és un poeta sobre el patiment amorós en la línia petrarquista.
  http://www.musicadepoetes.cat/titol?autor=457&titol=28
 • 1582

  Francesc Vicent Garcia (el rector de Vallfogona)

  Francesc Vicent Garcia (el rector de Vallfogona)
  Feia una poesia artificiosa i elegant. Va escriure també faules mitològiques de caràcter burlesc, sàtires violentes contra persones o modes literàries i també composicions obscenes i, sobretot, grolleres, amb un llenguatge castellanitzat i ple de tòpics literaris, cultismes, jocs de paraules, estirabots... http://www.musicadepoetes.cat/titol?autor=104&titol=29
 • BARROC

  BARROC
  veu la vida de manera pessimista i es veu a si mateix com un ésser predestinat a la mort. La belllesa i l’harmonia renaixentistes són substituïdes per la foscor dels conceptes, el recarregament lèxic i sintàctic, la sàtira…
  Música barroca: https://youtu.be/SaCheA6Njc4
 • NEOCLASSICISME (IL·LUSTRACIÓ)

  NEOCLASSICISME (IL·LUSTRACIÓ)
  Es valoren la raó i l’esperit científic i es cerca la felicitat individual i col·lectiva. El Neoclassicisme comporta un retorn al món clàssic.
  MUSICA NEOCLÀSSICA:https://youtu.be/h6LKYiE0d9E?list=PLyERDpnHyQwThT685mIQMuWzZyUdZVwmU
 • Joan Ramis i Ramis

  Joan Ramis i Ramis
  Va escriure la tragèdia Lucrècia (1769), en alexandrins apariats, la primera i la més important obra neoclàssica de la literatura catalana, remarcable per la qualitat literària i per la seva defensa de la llibertat.