Baixa (7)

Jazz

By Bertas
 • Promulgació de la Llei de Jackson

  Cap a la fi del anys 30, moltes sales i clubs van començar a tancar a causa de la Llei de Jackson que obligava als negres a abandonar els carrers abans de les 11 de la nit.
 • Fi de la Guerra de Cuba

  La fi de la Guerra de Cuba (1898) va omplir les botigues d’instruments musicals provinents de les bandes militars. Els preus eren molt assequibles i molts negres en van poder comprar.
 • Estil New Orleans

  Estil New Orleans
  Per tal de mantenir ben controlades totes les qüestions referides a prostitució i
  tràfic d’alcohol, joies i drogues, el regidor Story va crear el barri d’ Storyville . La
  població era majoritàriament negra. Era un barri amb molta vida nocturna i amb
  molta necessitat de música que omplís les pistes. Exemple: https://youtu.be/vf6jBP4YXwo
  Autor important: Louis Amstrong
 • Estil Dixieland

  Estil Dixieland
  El nou estil de música va ser tan exitós que moltes bandes de músics blancs el van imitar. Aquesta música s’anomenà Dixieland (Terra del Sud), senzillament per fer entendre que els músics que la interpreten són blancs.
  Exemple: https://youtu.be/5WojNaU4-kI
  Autors: Band One-Step
 • Period: to

  1ª Guerra Mundial

  Durant la 1a Guerra mundial, New Orleanses va convertir en port militar. Això comportarà molta “tensió” entre la comunitat negre d’Storyville i els “mariners” que arribaven o sortien cap a la guerra.
 • Tancament d'Storyville

  Tancament d'Storyville
  El 1917, Storyville es tanca “pel perill que suposa per la moral de les tropes”. Molts
  músics van quedar sense feina.
 • Promulgació de la Llei seca

  Promulgació de la Llei seca
  La Llei Seca, entesa com la prohibició de vendre begudes alcohòliques, va estar vigent als Estats Units entre 1920 i 1933. Va ser establerta per l'Esmena XVIII a la Constitució dels Estats Units i derogada per l'Esmena XXI.
 • Estil Chicago

  Estil Chicago
  L’estil Chicago es desenvolupa a South Side, barri on es concentraven la majoria de locals on tocaven els músics arribats de New Orleans. Exemple: https://youtu.be/aVmRkngg1ps
 • Crac de la borsa

  El crac del 1929 va empobrir una gran part de la població. Ara el Jazz ja només s’escoltarà per la ràdio o en els discs.
 • Swing

  Swing
  L’activitat es desenvolupa als clubs de l’antic barri residencial blanc de Harlem , que es converteix en un barri només per la gent de color i on destaca el famós “Cotton Club”, i als teatres de Broadway i Greenwich Village.
  Exemple: https://youtu.be/s_GTfl8Hhc8
  Autor: Duke Ellignton
 • Bebop

  Bebop
  El bebop va ser forjat sobretot al mític barri de Harlem a Nova York, concretament al club Minton’s Playhouse, on aquests músics negres es trobaven, fora del seu horari de treball.
  Exemple: https://youtu.be/09BB1pci8_o
  Autor: Dizzy Gillespie
 • Cool-Jazz

  Cool-Jazz
  L’estil “Cool” neix com a oposició del nerviosisme i frenesí del bebop. Buscava una expressió musical dominada per l’equilibri, la racionalitat i un so molt ben cuidat, tot dins d’un cert desapassionament.
  Exemple: https://youtu.be/3Ko852-LS9Y
  Autor:Miles Davis
 • Free-Jazz

  Free-Jazz
  El “free-jazz” ja no segueix les previsions de l’oient, sinó que és ell qui ha de seguir la música sense cap regla preestablerta.
  Exemple: https://youtu.be/8bRTFr0ytA8
  Autor: Ornette Coleman
 • Jazz-Fusion

  Jazz-Fusion
  Amb aquest nom s’entén una música que fa síntesi amb elements procedents del jazz i elements procedents d’altres músiques.
  Exemple: https://youtu.be/vz7nMBLUnDc
  Autor: Birdland(bandaç)