Ghiqughyq3

Historia de la Musica

 • Period: 50,000 BCE to 500

  musica de la prehistoria

  La música prehistòrica és aquella que es creava i es tocava a la prehistòria, és a dir, en cultures anteriors a la invenció de l'escriptura.
  El estudi de la musica a la prehistoria està limitat per les escasses restes arqueologiques rellevants trobades en jaciments arqueologics i te en l'entonogia musical p musicologia comprada.
  Uns dels instrument de la prehistoria va ser una flauta feta d'os de voltor.
 • Period: 3500 BCE to 2100 BCE

  mesopotamia

  va ser una expressió historiogràfica per referir-se a la història de la música de l'antiga civilització mesopotàmica.
  La musica de Mesopotamia sobretot els seus instuments, es troben en aquests paisos.
  Aquests son alguns dels instruments:
  -El arpa, la caixa de ressonancia i el cordal formen una unitat en forma d'arc.
  -La xirimia doble, formada per dos tubs construits de plata, d'igual longitud i sense filtre i de 4 orificis digitats cadascun.
 • Period: 2700 BCE to 2100 BCE

  egipte dels faraons

  La Música a l'antic Egipte s'emprava en diverses activitats, però el seu desenvolupament principal va ser als temples, on era usada durant els ritus dedicats als diferents déus i era utilitzada com a remei terapèutic.
  La flauta recta, de canya vertical es uns dels instrumrnts
 • Period: 750 BCE to 350 BCE

  Antiga Grècia

  La música de l'Antiga Grècia era un art que es trobava present a la societat, a les celebracions funerals, al teatre, a traves de la musica popular o mitjançant les balades que presentaven els poemes epics.
  Partituras: es conserven uns 60 fragments musicals grecs,
  canço: https://youtu.be/eBuV0l1H1rg
 • Period: 510 BCE to 476

  Imperi Roma

  La música de l'Antiga Roma va ser part de la cultura romana des dels temps més remots. La musica era habitual en als funerals, la tibia, un instrument de vent fusta, es tocava als sacrificics per protegir-se de les males influencies.Carmen saeculare, conegut de vegades com el Carme, és un himne escrit pel poeta Horaci. Va ser encarregat per l'emperador romà Augusto l'any 17 a. C.
 • Period: 476 to 1492

  Edat mitjana

  música medieval és un terme general que designa un període que abasta gairebé 900 anys de la història de la música occidental tant religiosa com profana.
  -Llaut, es tracte d'un instrument amb caixa de ressonancia en forma de mitja pera amb un masatic trastejat.
  -Saltiri, és un instument de corda que per amplificar el so té una caixa poc profunda de fusta.
  https://youtu.be/sp-fWQxbtq0
 • Period: to

  Barroc

  El Barroc va ser un període de la història a la cultura occidental originat per una nova forma de concebre l'art i que, partint des de diferents contextos historicoculturals, va produir obres en nombrosos camps artístics: literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, òpera , dansa, teatre...
  Exemple: Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach de l'any 1727
 • Pasión según San Mateo

  Pasión según San Mateo
 • Period: to

  Classisme

  El terme classicisme és el nom de l'estil de la música culta europea, coincideix amb l'època cultural i artística. Es caracteritza per la claredat de les textures, la simetria de les frases, la consolidació de la tonalitat plena i lestabliment de les formes musicals clàssiques.
  Exemple: Claro de Luna de Beethoven.
 • Period: to

  Romanticisme

  El Romanticisme musical és un període de la música acadèmica que va ser precedit pel Classicisme i seguit per l'Impressionisme. El Romanticisme en altres disciplines: el corrent de canvis en Literatura, Belles Arts i Filosofia, encara que hi sol haver lleugeres diferències temporals atès que, el Romanticisme en aquelles Arts i en la Filosofia.
  Exemple: Rota - Tema d'amor, de Romeu i Julieta.
 • Claro de Luna

  Claro de Luna
 • Rota – Tema de amor, de Romeo y Julieta.

  Rota – Tema de amor, de Romeo y Julieta.