Univers

Linea temporal: Història de la visió de l'Univers

By JaumeBF
 • 120

  Hiparc de Nicea: Càlcul de la distància entre la terra i la lluna.

  Hiparc de Nicea: Càlcul de la distància entre la terra i la lluna.
  (Abans de crist)
 • 170

  Ptolomeu: Teoria geocèntrica. (La Terra és el centre de l'univers)

  Ptolomeu: Teoria geocèntrica. (La Terra és el centre de l'univers)
 • 194

  Eratòstenes: Mesura la circumferència de la Terra mitjançant l'ombra de la llum solar a dues latituds diferents (una l'equador). el solstici d'estiu.

  Eratòstenes: Mesura la circumferència de la Terra mitjançant l'ombra de la llum solar a dues latituds diferents (una l'equador). el solstici d'estiu.
  (Abans de crist)
  https://youtu.be/zp4ZgiuF4xM
 • 230

  Aristarc de Samos: Teoria heliocèntria (el sol és el centre de l'univers)

  Aristarc de Samos: Teoria heliocèntria (el sol és el centre de l'univers)
  (Abans de crist)
  https://youtu.be/w4a4v26Z4WQ
 • 322

  Aristòtil: El sol i els planetes giren al voltant de la terra en òrbites circulars, primera idea geocèntrica.

  Aristòtil: El sol i els planetes giren al voltant de la terra en òrbites circulars, primera idea geocèntrica.
  (Abans de crist)
 • 370

  Demócrit: Òrbites el·líptiques i teoria atòmica.

  Demócrit: Òrbites el·líptiques i teoria atòmica.
  (Abans de crist)
  https://youtu.be/1WCThnl2iQ8
 • Oct 9, 1543

  Copèrnic: Teoria heliocèntrica (el sol és el centre de l'univers)

  Copèrnic: Teoria heliocèntrica (el sol és el centre de l'univers)
 • Galileu: És reconegut com el Pare de l'astronomia moderna i era defensor del copernicanisme, de la teoria heliocèntrica.

  Galileu: És reconegut com el Pare de l'astronomia moderna i era defensor del copernicanisme, de la teoria heliocèntrica.
 • Kepler: Va disenyar les lleis fonamentals del moviment dels planetes.

  Kepler: Va disenyar les lleis fonamentals del moviment dels planetes.
 • Isaac Newton: El físic anglés va proposar la llei de gravitació de l'Univers, que descriu la gravetat com una força amb la que s'atrauen entre si tots els cossos de l'Univers, tambe va dissenyar la fisica que ara coneixem com "Física Newtoniana"

  Isaac Newton: El físic anglés va proposar la llei de gravitació de l'Univers, que descriu la gravetat com una força amb la que s'atrauen entre si tots els cossos de l'Univers, tambe va dissenyar la fisica que ara coneixem com "Física Newtoniana"
 • Max Plank: Disenya la "Hipótesi quàntica de Plank" en la que explica les bases de la radiació tèrmica; l'emissió d'energia dels cossos a causa de la pròpia temperatura.

  Max Plank: Disenya la "Hipótesi quàntica de Plank" en la que explica les bases de la radiació tèrmica; l'emissió d'energia dels cossos a causa de la pròpia temperatura.
 • Albert Einstein: (1905) La teoria de la relativitat, sosté que la única cosa constant en l'Univers és la velocitat de la llum, i que tota la resta varia segons el referencial de l'observador. Introduint, així, el temps com a quarta dimensió.

  Albert Einstein: (1905) La teoria de la relativitat, sosté que la única cosa constant en l'Univers és la velocitat de la llum, i que tota la resta varia segons el referencial de l'observador. Introduint, així, el temps com a quarta dimensió.
  Una de les teories més importants de la història de la ciència moderna. També explica l'efecte fotoelèctric aplicant la hipòtesi de Plank, és un dels primers signes de l'existència dels fotons. https://www.youtube.com/playlist?list=PLOPFAg4mOJ11yefpxOdwSvdBQMz6YlPcB
 • Rutherford: Els seus experiments estableixen un altre model planetari amb nucli i òrbites externes. Ell va exemplificar que els atoms eren com petits sistemes solars on el nucli feia de sol i els electrons orbitaben com planetes.

  Rutherford: Els seus experiments estableixen un altre model planetari amb nucli i òrbites externes. Ell va exemplificar que els atoms eren com petits sistemes solars on el nucli feia de sol i els electrons orbitaben com planetes.
 • Niels Bohr: Tenint en compte Rutherford i la hipótesi de Plank, elabora el primer model de l'àtom en el qual els electrons es mouen al voltant del nucli.

  Niels Bohr: Tenint en compte Rutherford i la hipótesi de Plank, elabora el primer model de l'àtom en el qual els electrons es mouen al voltant del nucli.
 • Edwin Hubble: la llei de Hubble estableix una relació proporcional entre la distància i la velocitat de recessió de les galàxies. Actualment, es considera una evidència fonamental en suport de la teoria del big bang i l'expansió de l'univers.

  Edwin Hubble: la llei de Hubble estableix una relació proporcional entre la distància i la velocitat de recessió de les galàxies. Actualment, es considera una evidència fonamental en suport de la teoria del big bang i l'expansió de l'univers.
 • Matèria fosca: és un tipus de matèria hipotètica, de composició desconeguda, que no emet ni reflecteix prou radiació electromagnètica perquè es detecti directament, però es pot inferir a partir dels efectes gravitatoris sobre la matèria visible.

  Matèria fosca: és un tipus de matèria hipotètica, de composició desconeguda, que no emet ni reflecteix prou radiació electromagnètica perquè es detecti directament, però es pot inferir a partir dels efectes gravitatoris sobre la matèria visible.
  El primer a utilitzar el terme fou l'astrofísic Fritz Zwicky el 1933. A més a més, la matèria fosca també podria resoldre certs problemes del model del big bang. https://youtu.be/F86nBOsGr5M
 • Nucleosíntesi primordial: és el període entre 200 i 1.000 segons després del big bang, durant el qual es van formar elements lleugers. Els primers estudis s'iniciaren amb el treball de George Gamow, Ralph Alpher, i Robert Hermann en els anys 40.

  Nucleosíntesi primordial: és el període entre 200 i 1.000 segons després del big bang, durant el qual es van formar elements lleugers. Els primers estudis s'iniciaren amb el treball de George Gamow, Ralph Alpher, i Robert Hermann en els anys 40.
 • Arno Penzias i Robert Wilson: descobreixen la radiació de fons còsmic de microones. És una radiació residual de quan l'univers tenia només 400.000 anys.

  Arno Penzias i Robert Wilson: descobreixen la radiació de fons còsmic de microones. És una radiació residual de quan l'univers tenia només 400.000 anys.
  La seva existència va ser predita pel cosmòleg George Gamow, Ralph Alpher i Robert Hermann el 1948, com una conseqüència del big bang. https://youtu.be/BJPG5vidyZs
 • Stephen Hawking i d'altres demostraren que la singularitat és un tret essencial de la física descrita per la gravitació d'Eintein. Molts cosmòlegs acceptaren l'univers tal com és descrit actualment per la física de la relativitat general.

  Stephen Hawking i d'altres demostraren que la singularitat és un tret essencial de la física descrita per la gravitació d'Eintein. Molts cosmòlegs acceptaren l'univers tal com és descrit actualment per la física de la relativitat general.
  L'Univers té una edad finita.
 • Energia fosca: Mitjançant observacions de supernoves molt llunyanes, es comprova que l'expansió de l'univers s'està accelerant. Això s'ha confirmat mitjançant l'estudi del fons còsmic de microones, de lents gravitatòries i altres experiments.

  Energia fosca: Mitjançant observacions de supernoves molt llunyanes, es comprova que l'expansió de l'univers s'està accelerant. Això s'ha confirmat mitjançant l'estudi del fons còsmic de microones, de lents gravitatòries i altres experiments.
  L'energia fosca és la culpable de l'expansió accelerada de l'Univers.
  https://youtu.be/ysIQMAjpuYY
 • La WMAP és una sonda espacial de la NASA la missió de la qual és estudiar el cel per mesurar la temperatura de la radiació de fons de microones, un romanent del Big Bang.

  La WMAP és una sonda espacial de la NASA la missió de la qual és estudiar el cel per mesurar la temperatura de la radiació de fons de microones, un romanent del Big Bang.
  La sonda ha aportat gran informació com pot ser l'edad de l'univers, uns 13.800 milions d'anys.