Historia de la literatura catalana

Timeline created by Marta Vila
 • 476

  Edat Mitjana

 • 1492

  Renaixement

  Època artística, i per extensió cultural, que dóna inici a l'Edat Moderna i en què es reflecteixen els ideals del moviment humanista que va desenvolupar-se a Europa el segle XVI.
 • Barroc

  Període històric i moviment cultural que es va estendre a Europa i a llurs colònies entre la segona meitat del segle xvii i els inicis del segle xviii.
 • Neoclassicisme

  Estil artístic inspirat en l'art clàssic (el grecoromà) i desenvolupat durant el segle XVIII i principis del XIX, com a reacció a les exageracions del Barroc i el Rococó.
 • Romanticisme

  Moviment tant cultural com polític que s'originà a Alemanya a final del segle XVIII, inicialment com a moviment literari, però que ràpidament passà a influenciar totes les arts.
 • Renaixença

  Moviment cultural i literari del català del segle XIX.
 • Modernisme

  Moviment que es donà a Catalunya a la darrera dècada del segle XIX i durant la primera del XX.
 • Noucentisme

  Moviment cultural i ideològic molt present a la Catalunya dels primers trenta anys del segle XX.