Història de la ISO

 • ICE

  International Electrotechnical Commission
  normalització d'estàndards elèctrics, d'automatizació industrial i tecnología de l'informació. Avui dia, colabora en l'elaboració de normes tècniques internacionals.
 • Charles Le Maistre

  va ser un enginyer y executiu d'Estats Units i president de l'empresa Honeywell Inc. durant molts anys.
  És considerat el pare de la normalització i va estar involucrat a moltes organitzacions
 • ISA

  International Federation of the National Standarizing Association fundada en Nueva York en el año 1928
 • Period: to

  Second World War

  La ISA va suspendre la seva activitat degut a la manca de comunicació internacional, degut a la segona guerra mundial.
 • UNSCC

  United Nations Standards Coordinating Commitee, fundada en Londres.
 • ISO

  La ISO International Standardization Organization, es va crear l'any 1946 amb la pressència de 64 representants, proveïnents de 25 països.
  La reunió es va dur a terme a Londres, en la seu del Institut d'Enginyers Civils.
 • Oficialització ISO

  A l'any següent, es va fer oficial la creació de la ISO el dia 27 de Febrer i va començar les seves operacions.
 • primera norma ISO

  Es va crear la primera norma ISO, a mode de recomanació, el nom de l'arxiu és ISO/R 1:1951.
  Tractaba sobre la temperatura estàndard per mesurar longituds a nivell industrilal.
 • Period: to

  Quality Program Requirements

  Es va enfocar en la inspecció i el compliment de la qualitat, millorant la fiabilitat, EEUU va crear un esquema de requeriments a complir amb aquests objectius.
 • Quality Program Requirements 1962

  Finalment es va establir els criteris a seguir en torn a la qualitat del producte i es va exportar aquests criteris fora del sector militar, a sectors industrials.
 • Principi de Pareto i Walter SHewart

  Es va aplicar el Principi de Pareto proposat per Walter SHewart, assegurant el compliment de les normes de qualitat.
 • BS5750

  Mètode enfocat en el control de resultats durant el procés de realització dels productes
 • 1977 reconeixement de la ISA

  La ISO va reconèixer a la ISA com el primer organisme d'estandardització, també reconeguent el fet que molts comités tècnics que formaven aquesta entitat hi són a la ISO.
  Es va establir la ISO com única entitat de la normalització a nivell internacional.
 • ISO 14001

  Ajuda a gestionar i identificar els riscs ambientals
 • ISO 9001

  Va sortir la nova versió de la ISO 9001, més atractiva per a empreses, el creixement de la normativa es va veure en alça. Anaba dirigida a empreses de perfil productiu.
 • Simplificació ISO

  La norma ISO es va simplificar per ampliar el rang d'aplicació en torn a les empreses, ja no només anaba dirigida a empreses de perfil productiu, ara també anaba dirigida a empreses del sector serveis.
 • ISO 27001

  Norma estandard per la seguretat de la informació
 • 9001 ultima actualització

 • ISO 50001

  Té com obectiu mantenir i millorar el sistema de gestió de l'energía d'una organització