Història de l'energia

 • 7978 BCE

  Força dels animals.

  Al Neolític es va començar a utilitzar la domesticació dels animals aproftant la seva força.
 • 3997 BCE

  Energia dels músculs i solar.

  A la Prehistòria i durant milers d'anys s'utilitzaven l'energia dels nostres músculs i la solar.
 • 3488 BCE

  Energia eòlica i hidràulica.

  A Egipte van aparèixer les primeres embarcacions propulsades a vela. A Roma van crear els molins d'aigua per moldre el gra. Més endavant van crear els molins de vent.
 • 497 BCE

  Biomassa.

  Els humans van començar a controlar el foc a partir de la biomasa.
 • Combustibles fòssils.

  A finals del s. XIII s'instala la màquina de vapor entrant en l'era industrial on depenem molt dels combustibles fòssils i l'explotació mineral.
 • Petroli.

  A mitjans del segle XIX s'escaven els primers pous de petroli als Estats Units, poc després es desenvolupen motors d'explosió. Així comença la utilització massiva de la benzina.
 • Centrals Hidroelèctriques.

  A finals del segle XIX a Nova York es crea la primera central elèctrica, l'electricitat es converteix en la primera font d'energia.
 • Energia nuclear.

  L'energia nuclear es va començar a utilitzar amb la construcció de la primera pila atòmica.
 • Gas natural.

  Després de la Segona Guerra Mundial, va ser més comuna la utilització del gas natural com a combustible domèstic i industrial.
 • Energia mareomotriu.

  És un tipus d'energia hidràulica la qual s'obté del mar. Ja s'utilitzava feia un segle però va ser al 1966 que es va construir la primera gran obra.
 • Energies renovables i sostenibles.

  L'energia geotèrmica prové de l'escalfor de sota terra, l'energia eòlica, solar i biomassa són totes energies renovables.