Historia de Barcelona

By Corah
 • 218

  CRONOLOGIA DELS FETS

  CRONOLOGIA DELS FETS
  Area de Barcelona está ocupada en l'inici de la segona guerra punica per les tropes cartagineses,sota la direcció d'Amilcar Barca,donant lloc nom de la ciutat.
 • 259

  <3<3

  Les primeres comunitats cristianes establertes (diòcesi de Tarragona extableix 259)
 • 415

  Ataúlfo

  Ataùlfo,que havia establert la seva cort Barcino,es assesinat per les seves propies tropes a la ciutat.
 • May 25, 717

  La ciutat és conquerida pels moros

  Mentre que la catedral va ser convertida en mesquita i els impostos sobre els no musulmans,la llibertat reigiosa i el govern civil va ser respectat en gran mesura.El Wali local s'ocuparà principalment de les questions militars,amb el comte i el bisbe local que te control de grans dia a diade la població local.
 • May 25, 801

  els francs...

  Els francs pendre Barsulina (Barcelona)als moros.
 • May 25, 878

  Grifé el pilós

  Grifé el pilós comte de Giona i arcelona.
 • May 25, 985

  <3

  Al-Mansur atacs i barcelona
 • May 25, 1025

  sacs

  Ramon Berenguer i atorga una carta a Barcelona.
 • May 25, 1265

  1265

  Jaume I estableix el Consell de Cent (un consell de cent nombres)
 • May 25, 1283

  Govern municipal Pere II

  Govern municipal Pere II
  govern municipal Pere ii reformes de Barcelona per mitjà de la proceres Recognoverunt (Reconeixement dels antics costums i privilegis existents).segle xiv.La construcció de la Barcelona del segle Raval.
 • May 25, 1391

  els atacs...

  Els atacs als barris jueus de diverses ciutats català.
 • May 25, 1558

  1558

  Ciutadella és acomiadat.
 • May 25, 1563

  1563

  inqucisio molt actiu a Barcelona.Nombrosos actes de fe es duen a terme.
 • 1640

  "Corpus de Sang "(Corpus de Sang,07 de juny),una revolta popular contra el cost de manteniment dels soldats allotjats.La revolució politica.Inici de la Guerra dels Sregadors.
 • Lluís XIII de França és proclamat comte de Barcelona

 • 1701-1714

  Barcelona es veu embolicat en la Guerra de succeció Espanyola,que en l'ultima instancia va portar ala derrota a la ciutat .
 • 1753

  S'inicia construcció Barceloneta.
 • 1753

  S'inicia construcció Barcelona.
 • 1762

  Ampliació del port de Barcelona.
 • 1792

  Aspecte del Diari de Barcelona (Barcelona periòdic al dia.)
 • 1808

  La Guerra de la Independencia.
 • 1814

  Fi de la Guerra de la Independecia
 • 1814

  Fi de la Guerra de la Independecia.L'absolutisme es restablert per Ferran VII .1814.La vaga dels treballadors de primera 'se celebra a Barcelona,donant lloc a disturbis i casualitats múltiples.
 • 1821

  Brot de febre groga a la ciutat.
 • 1823

  Barcelona i altres ciutats assetjades pel fils milions (els Cents de Sant Lluís,un exercit enviat per França per ajudar a Ferran VII contra els liberals).
 • 1833

  Ferran VII mor.A partir de la primera guerra carlina.
 • 1840-1843

  Disturbis a Barcelona.
 • 1848

  Obertura de la primera linia de ferrocarril a Espanya,desde Barcelona a Mataró.
 • 1849

  "Espanya industrial" obre el Vapor Nou (nova fabrica de vapor ) a Sants.
 • 1854

  L'aprovació és donada per demolicióde les parets de Barcelona.
 • 1859

  La producció d'Ildefons Cerdà "Projecte de reforma i Eixample de Barcelona" (Pla per a l'extensió urbana i la reforma de Barcelona).
 • 1861

  El Liceu seriosament danyat pel foc.
 • 1870

  revoltes aniti-militar a Gràcia,Sants i altres parts de l'area de Barcelona.
 • 1870

  En primer lloc l'us de l'ectricitat com a font d'energia en els fabriques i per la illuminacio.
 • 1875

  En primer lloc central a Barcelona.
 • 1876

  La construcció del mercat del Born Barcelona.La floració de l'arquitecturaamb ferro.
 • 1883

  cemintiri de Montjuic obert,construit com a consecuencia del creixement massiu de la ciutat.Mes d'un milio de persones son internades aqui.
 • 1888

  Exposició Universal (Exposició Universal) a Barcelona.La remodelació dels Borbons exmilitars Ciutadella (fortalesa) s'ha completat.
 • 1888

  Fundador congressos del partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE,espanyol Partit Socialista Obrer) i la Unió General de Treballadors) a Barcelona.
 • 1888

  Exposicio universal (Exposicio universal)a Barcelona.La remodelacio dels Borbons exmilitars Ciutadella (fortalesa) s'ha completat.
 • 1888

  Fundador congressos del partit Socialista Obrer Esanyol (PSOE,espanyol Parit Socialista Obrer) i la unio General de treballadors (UGT,Unio General de Treballadors) a Barcelona.
 • 1888

  Barcelona acull la primera fira d'exposicio universal.Inci de la ciutat com a centre turistic,donar lloc a una gran extensio de la seva area urbanitzada de la Ciutadella Paec de La Barceloneta.
 • 1893

  7 de novembre.La bomba de Liceu.
 • 1894

  Fundacio de la Companyia Barcelonessa d'Electricitat (Barcelona Companyia d'Electricitat) amb capital alemany,que construeix una gran central electrica en Paralel.
 • 1895-1906

  arquitectura modernista està en el seu apogueu.
 • 1895-1906

  arquitectura modernista esta en el seu apogueu.
 • 1896

  Primera pel·licula cinematogràfica es mostra a Barcelona.
 • 1896

  Primera pelicula cinematografica es mostra a Barcelona.
 • 1897

  Els judicis de Montjuic dels anarquistes.
 • 1897

  La ciutat absorbeix sis municipis del voltant (Sants,Gracia...)i el districte de l'Eixample.
 • 1897

  El llendari del cafe Els Quatre Gats obre les seves portes.Mes informacio aqui.
 • 1901-1930

  La construccio de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.Dissenyatper l'arquitecte modernista Catala LLuis Domenech i Montaner.Juntament amb el Palau de la musica catalana,es la UNESCO patrimoni de la humanitat.
 • 1902

  Lluis Domenech i Montaner comensa a treballar a l'Hospital de Sant Pau a Barcelona.
 • cronologia dels fets

  cronologia dels fets
  Fundació de Barcino pels romans .Com una colonia,es va establir per distribuir la terra entre els militars retirats.El geograf romà Pomponi Mela es refereix a Barceino com un d'una serie de petits assentaments sota el control de tarraco.No obstant aixó la seva posició estrategica es una branca de la via augusta prmès el seu desnvolupament comercial i economic i que gaudia de immunitat dels imposotos imperials.