HdE E4

 • Debats parlamentaris

  Govern central → Autonomia catalana moderada
  Parlamentaris catalans → Autonomia amplia
  Oposició de dretes → Espanya unitària
 • República

  F.Macià proclama Cat dintre de la espanyola
  M.Azaña no ho aprova
 • Period: to

  Govern provisional

  Elaboració del projecte d’estatut d’autonomia
 • Avantprojecte d'autonomia

 • Esquerra Republicana

  Triomf en eleccions
 • Estatut de Núria

  Aprovat per el 99% de votants i 400000 dones que signen un document d’adhesió
  Competéncies exclusives: Ensenyament, cultura, policia, sanitat, obres públiques, agricultura, dret civil, territori, justícia, règim municipal
  Cat estat federal dins RepEsp, català i castellà oficials, federació de regions catalanoparlants
 • Presentació del estatut

  FMacià presenta l'estatut d'autonomia a les corts de madrid, a la dreta no li agrada
 • Diccionari General Pompeu Fabra

  Part de la normalització del català
 • Estatut d'Autonomia

  S’aprova amb el vot de la cambra
  Catalunya regió autònoma a Espanya, català i castellà oficials, competències compartides amb l’estat, ordre públic, justícia, dret civil català i régim administratiu (Tribunal de Cassasació de Catalunya)
 • Eleccions catalanes

  Coalicions: EsqRep i Lliga
 • Period: to

  Govern autonómic

  Període efectiu
 • Companys president del Parlament

 • Llei de Contractes de Conreu

  Si els pagesos rabassaires paguen preus de govern als propietaris s’hi garanteix acces a les terres que treballen
  Els propietaris s’oposen
  El tribunal de garanties constitucional la denega, la generalitat torna enrera
 • Macià president de Generalitat

  Després de morir el substitueix L.Companys
 • Macià mor

  Apendicitis
  L.Companys el substitueix com a president de la Generalitat
 • Llei de Bases

  Organització de serveis de sanitat i assistencia social
 • Revolució d'octubre

 • Llei de Contractes de Conreu

  Si els pagesos rabassaires paguen preus de govern als propietaris s’hi garanteix acces a les terres que treballen
  Els propietaris s’oposen
  El tribunal de garanties constitucional la denega, generalitat torna enrere
 • Period: to

  Bienni conservador

  Conflicte rabassaire
  Revolució d’octubre
 • Estat català

  Proclamació durant la revolució
  Estat de guerra Espanya > Catalunya
  - L’exercit ocupa el Palau de la Generalitat
  - Detenen al govern de la Generalitat
 • Divisió territorial

  Aprovat amb la Guerra Civil començada
  38 comarques
 • Period: to

  Front popular

  Amnistia als insurrectes de la Revolució d’Octubre
  Restauració de la Generalitat de Catalunya
  Continua l’Estatut d’Autonomia
  Fi de tot per la guerra civil
 • Period: to

  Front popular

  Amnistia als insurrectes de la Revolució d’Octubre
  Restauració de la Generalitat de Catalunya
  Continua l’Estatut d’Autonomia
  Fi de tot per la guerra civil