GERMAINE TAILLEFERRE

Timeline created by juliaherrero2405
 • NEIXAMENT

  NEIXAMENT
  Va néixer a Paris a Saint-Maur-des-Fossés
 • COMENÇAMENT AL CONSERVATORI

  COMENÇAMENT AL CONSERVATORI
  Inicià la seva formació musical acadèmica al Conservatori de París
 • PRIMERA OBRA

  PRIMERA OBRA
  La seva primera obra va ser Impromptu pour piano.
 • MUDANÇA

  MUDANÇA
  Fa mudança a Nova York
 • ES CASÀ

  Es casà amb el caricaturista americà Ralph Barton
 • TORNA A FRANÇA

  TORNA A FRANÇA
  Germaine Tailleferre tornà a França
 • ULTIMA OBRA

  ULTIMA OBRA
  L'ultima obra va ser Vingt Leçons de solfège.
 • MORT

  MORT
  Va morir a saint-Maur-des-Fossés, on va neixar